Joustotilat-hanke loi toimintamallin vajaakäyttöisten tilojen jakamiselle

Joustotilat_Flexitila-940x377

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki loi vuosina 2016–2017 toteutetussa Joustotilat-hankkeessa konsortiokumppaneiden kanssa mallin joustotilapalvelulle, jolla kaikki tilat saadaan omatoimikäyttöön hyödyntäen digiratkaisuja, kuten älylukkoja sekä nettipohjaisia varaus- ja maksualustoja. Käytännön opit tilojen jakamiseen ovat kaikkien saatavilla  Tilat avoimiksi -julkaisussa sekä Näin teet tilastasi joustotilan -oppaissa.

Tarve erilaisille väliaikaisille toimisto- ja harrastustiloille on kaupungeissa suuri samaan aikaan kun runsaasti toimitiloja on vajaakäytöllä tai tyhjinä. Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa avattiin erilaisia asuinalueen tiloja kaikkien käyttöön hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja, kuten älylukkoja ja nettivarausjärjestelmiä. Hankkeen avulla kerättiin arvokasta tietoa sekä kokemusta, jonka avulla luotiin malli tilojen avaamiselle. Joustotilapalvelut jatkavat Kalasatamassa nyt toimintaansa itsenäisesti. Helsingissä tilojen avaaminen kaupunkilaisten käyttöön on otettu osaksi kaupungin strategiaa.

Kokeilun avulla luotiin ja testattiin tilojen avaamisen malli

Joustotilat-hankkeessa kehitettiin tilojen jakamisen ekosysteemiä ja kokeiltiin Kalasataman alueen vuokrattavissa olevien tilojen tuomista Flextila-palveluun, josta tiloja voi varata näppärästi vaikkapa vain tunniksi esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon. Suuri osa joustotiloista on varustettu älylukoilla, jotka toimivat mobiilitunnistautumisella. Älylukko helpottaa tilojen jakamista, kun vältytään fyysisen avaimen hakemiselta ja palautukselta.

Yrityksille joustava tilojen käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Joustotilat-hankkeessa luotiin asioiden Internet (IoT) -alustamalli, johon eri alojen yritykset voivat avoimien rajapintojen kautta kytkeytyä ja tarjota sekä joustotilojen käyttäjille että tarjoajille muun muassa kokoustarjoilujen, älylukitusjärjestelmän, kulunvalvonnan ja siivouksen kaltaisia lisäpalveluita.

Älykkäät tilaratkaisut sekä tilat palveluna ovat herättäneet laajaa kiinnostusta, ja ne nähdään yhtenä tärkeänä älykaupungin rakennuspalikkana. Parhaimmillaan joustotilojen hyödyntäminen voi jopa vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Lisäksi joustotilat elävöittävät kaupunkia ja tarjoavat yhden kanavan entistä yhteisöllisempään asumiseen.

Helsingin Kalasatama testialueena

Joustotilapalvelua pilotoitiin vuoden 2016 aikana Kalasatamassa, osana Fiksu Kalasatama -hanketta. Nykyisin Kalasatamassa on useita varattavia joustotiloja, kuten Setlementtiasuntojen kansalaistila Capellan puistotiellä, HOASin kerhotila Arielinkadulla sekä DIAKin kappeli. Näitä tiloja on käytetty niin joogatuntien ja syntymäpäivien järjestämiseen kuin yhdistysten kokouksiin. Vuodelle 2017 saadun jatkorahoituksen ansiosta joustotilapalvelua kehitettiin entistä toimivammaksi ja laajennettiin sen käyttöä.

Mukana toimintamallia kehittämässä oli laaja verkosto alueen asukkaita, älylukitukseen ja IoT-ratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä sekä rakennusalan yrityksiä, arkkitehtejä sekä kaupunkisuunnittelijoita. Joustotilat-hankkeen toteuttivat yhteistyössä , Joustotoimisto Oy (Flextila-palvelu), Setlementtiasunnot Oy, Forum Viriumin yrityskumppani Elisa, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (2017), Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (2016) sekä Kalasataman Palvelu Oy (2016).  Rahoitus vuosille 2016–2017 saatiin Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Joustotilat-hanke vauhditti tilojen jakamisen kasvua

Helsingin Kalasatamassa kokeiltu tilojen avaamisen malli on ollut menestys. Kalasatamassa toimi hankkeen aikana 15 joustotilaa. Suosituinta kohdetta Setlementtiasuntojen Capellan kansalaistilaa varattiin vuonna 2017 yli 600 kertaa. Forum Virium Helsinki levittää tilojen avaamisen mallia myös muualle Suomeen, ja Kalasatamassa kehitetyllä mallilla on lähdetty avaamaan tiloja myös Oulussa ja Turussa.

Helsingin kaupunki on avannut tilojaan Varaamo- ja Stadin tilapankki -palveluissa. Joustotilojen yleistyminen huomioidaan myös kaupunkien kaavoituksessa. Helsingin kaupunki pyrkii tilojen joustavaan käyttöön myös strategiassaan. Pyrkimyksenä on saada muun muassa koulut ja liikuntatilat helposti asukkaiden käyttöön. Muun muassa tulevassa keskustakirjasto Oodissa hyödynnetään joustotilojen oppeja.

Lisäksi joustotilapalveluilla, kuten hankkeen yhteistyökumppanilla Flextila.comilla on nyt runsaasti varattavia tiloja ympäri Suomen.Tilojen avaamisen haaste on kaupungeille yhteinen ja aihe on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Joustotilojen oppeja on jaettu myös Euroopan laajuisesti EU:n Refill-hankkeessa.


Tutustu julkaisuihin

Joustotilat-hankkeen loppuraportti
Tilat avoimiksi -julkaisu
Näin teet tilastasi joustotilan – Opas yrityksille
Näin teet tilastasi joustotilan – Opas taloyhtiöille

Muistilistat ja mallipohjat word-formaatissa:
Muistilista yrityksille: Tilan muuttaminen joustotilaksi
Muistilista taloyhtiöille: Tilan muuttaminen joustotilaksi
Muistilista: Joustotilapalvelulle toimitettavat tiedot
Joustotilan käyttöohje (mallipohja)

Yhteystiedot
Maija Bergström
Hankekoordinaattori
Forum Virium Helsinki
[email protected]
puh. 040 766 1415

 

 


Fiksut tilat -kävelykierroksella runsas osanotto

Fiksu Kalasatama oli mukana Helsinki Design Weekillä ja järjesti aurinkoisena maanantai-iltana 5.9. Fiksut tilat -kävelykierroksen Kalasatamassa. Kävelylle innostui yli 30 muotoilusta kiinnostunutta osallistujaa. Teemana oli joustava tilojen käyttö ja niiden käyttäjälähtöinen muotoilu. Samalla tutustuttiin myös alueen älykkäisiiin ratkaisuihin, kuten Kalasataman luokkahuoneettomaan kouluun, älyroskiksiin, älykkäisiin energiaverkkoihin sekä niiden mahdollistamiin kotiautomaatioratkaisuihin. Yhteistilat ketterästi käyttöön Kävely starttasi Kalasataman uudelta koululta Polariksenkadulta ja kiersi Sörnäistenniemen kortteleissa. Kierroksen aikana kuultiin alueella toimivasta Joustotilat-hankkeesta ja tutustuttiin palveluun liittyneisiin yhteistiloihin. Kalasatamassa kokeillaan alueen kaikkien vajaakäyttöisten tilojen tuomista Flextila-palveluun, josta niitä voi varata lyhyeksikin aikaa nopeasti ja näppärästi. Kerhotilat, kattosaunat, vapaat liiketilat, autopaikat ja jopa pyykkikoneet voivat tulevaisuudessa>>>

Kalasatamassa jo useita joustotiloja

Kalasatamassa on tällä hetkellä yhteensä 10 vuokrattavaa joustotilaa, joita voi tarkastella ja selata Flextila-palvelun kautta. – Etenkin freelancerit ja start-upit ovat vuokranneet kokoustiloja ahkerasti. Eniten kysyntää on ollut isoista neuvottelutiloista, joita on käytetty esimerkiksi yhdistysten kokouksiin, kertoo Flextilan markkinointipäällikkö Arja-Liisa Heikkilä. Vuokrattavana on myös Setlementtiasuntojen kansalaistila Capellan puistotiellä. Tilaa voi hyödyntää varsin monipuolisesti ja siellä onkin järjestetty niin syntymäpäiväjuhlia kuin jooga-tuntejakin. Tilan tuntivuokra on 20 euroa, joten kynnys käyttöön on ollut matala. Koko Suomen alueella vuokrattavia tiloja on tällä hetkellä noin 60. Tavoitteena on tuplata määrä vuoden loppuun mennessä ja samalla laajentaa tarjontaa siten, että mukaan saadaan mahdollisimman erilaisia tarpeita palvelevia tiloja. Tyhjät toimistotilat hyötykäyttöön! Flextila-palvelu on nähty hyväksi markkinointikanavaksi etenkin>>>

Fiksut tilat -retki Kalasatamaan ja tulevaisuuden kaupunkitilan muotoiluun

Aika: 5.9.2016 klo 17.00 – 18.30 Paikka: Kalasataman koulu, Polariksenkatu 1 Fiksu Kalasatama on mukana Helsinki Design Weekillä ja järjestää Fiksut tilat -kävelykierroksen, joka johdattaa älykaupunkiin ja joustavaan tilan käyttöön Kalasatamassa. Kävelyllä tutustutaan demoihin ja pohditaan millaisiksi tulevaisuuden yhteiset tilat voisivat muotoutua. Kalasatamasta kasvaa Helsingin fiksuin kaupunginosa ja kierroksella tutustutaan yleisesti älykaupunginosan kehitykseen ja erityisesti siihen kuinka kaikki tilat saadaan kaupunkilaisten käyttöön. Kävelykierros lähtee Kalasataman koulun pihalta (Polariksenkatu 1) ja kiertää Sörnäistenniemen uusissa kortteleissa. Kävely kestää 1,5 tuntia. Kaupungissa on valtava määrä tiloja, joiden joustavampi ja ketterämpi käyttö hyödyttäisi niin tilojen omistajia kuin käyttäjiä. Tilaa tarvitaan niin harrastamiseen, kokoontumiseen kuin>>>

Tule Kalasataman joustotilojen infotilaisuuteen ja asukastyöpajaan!

Kalasataman uudesta joustotilapalvelusta järjestetään maanantaina 23.5. klo 18 demo- ja keskustelutilaisuus alueen taloyhtiöiden hallituksille. Tilaisuuden aiheena on, miten oman taloyhtiön yhteiskäyttöön sopivat tilat voidaan liittää joustotilapalveluun. Lisäksi seuraavana maanantaina 30.5. klo 18 pidetään Kalasataman joustotiloista avoin asukastyöpaja, jossa yhteistyössä asukkaiden kanssa pohditaan joustotilapalvelun kehittämistä.

Joustotilapalvelu aukeaa Kalasatamassa

Kalasatamassa alkaa toimia toukokuussa uusi joustotilapalvelu. Sen avulla asukkaat ja muut tilojen käyttäjät voivat helposti löytää vapaita tiloja esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon. Tilojen haltijat voivat palvelun kautta tarjota omia tilojaan käyttöön sellaisina aikoina, kun ne ovat vapaina. Osa Kalasataman joustotiloista varustetaan älylukoilla, jolloin tiloihin pääsee mobiilitunnistautumisen avulla.