Sähkövarasto mullistaa sähköntuotannon

Sähkön laajamittaista varastointia on pitkään pidetty sähköteollisuuden Graalin maljana, joka voi mullistaa kokonaan sähköntuotannon, jakelun ja sähkömarkkinat.

210705voimala.jpg_342__webiso
Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki, Mika Lappalainen

Nykyisellään sähköä täytyy tuottaa joka hetki kulutusta vastaava määrä. Kuitenkaan aina tuotanto ja kulutus eivät vastaa toisiaan. Tässä tilanteessa sähköverkkoon muodostuu taajuuspoikkeama, jota pyritään korjaamaan säätövoimalla ja kysyntäjoustolla.

Uusiutuvat sähköntuotantomuodot, kuten tuulivoima, edellyttävät nykyistä enemmän joustavampaa säätövoimaa. Säätövoimaa voidaan tuottaa perinteisesti vesivoimalla ja nopeasti käynnistettävillä kaasumoottoreilla. Mikäli vesivoimaa ei ole saatavilla ja halutaan päästötöntä säätövoimaa, tarjoaa sähkövarasto houkuttelevan vaihtoehdon. Sähkövarastolla voidaan myös kompensoida sähköverkon loistehoa, jota syntyy mm. teollisuuden sähkömoottoreissa ja pienloistelampuissa.

Tulevaisuudessa sähkövarastot voivat mahdollistaa kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin energiamuotoihin perustuvan sähköntuotannon.

Mikä on sähkövarasto?

Litiumakkuihin perustuva megawattiluokan sähkönvarastointi on maailmallakin vielä uutta, mutta sen mahdollisuudet ovat suuret. Litiumakut ovat ympäristölle vaarattomia ja pitkän elinkaaren – jopa 10 vuoden – jälkeen täysin kierrätettävissä.

Akkukäyttöisen sähkövaraston vahvuuksia ovat välitön käynnistyminen ja helppo säädettävyys. Varavoimakoneen käynnistyminen sähkön tuotantoon voi viedä useita minuutteja, kun taas sähkövarasto on aina välittömästi tuottamassa tehoa verkkoon. Akun heikkoutena voidaan pitää vielä kallista hankintahintaa, mutta akkuteknologian vääjäämätön kehittyminen tulee näkymään tulevaisuudessa halvempana hintana.

Sähkövarasto Kalasatamaan

Helsingin Energia, ABB, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko kehittävät pilottihanketta Suomen ensimmäisestä litium-ioniakkuihin perustuvasta megawattiluokan sähkövarastosta Helsingin Kalasatamaan. Hanke on osa Kalasataman älykästä energiajärjestelmää.

Helsingin Energia tuottaa sähkövarastolla Fingridille jatkuvaa säätövoimaa ja reservitehoa sekä Helen Sähköverkolle loistehon kompensointia sähköverkon jännitteen ylläpitämiseksi. Nämä palvelut parantavat sähkön laatua ja edistävät suoraan sähköverkon stabiiliutta.

Hankkeen aikana tehdään myös tutkimustyötä sähkövarastojen käytön edistämiseksi. Eräs tärkeä sähkövaraston tutkimusaihe on sähkövaraston hyödyntäminen osana kysyntäjoustoa. Pilottihankkeen tavoitteena on oppia ja ymmärtää järjestelmän toiminta ja potentiaali eri sähkömarkkinoilla.

Teksti on lainattu Helenin blogista, jossa se on julkaistu 24.11.2014.

Comments are closed.