Helsingin Smart City -kaupunginosa

silta_webHelsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkikehitystä. Fiksua Kalasatamaa kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on luoda niin resurssiviisas kaupunginosa, että asukkaille säästyy tunti lisää omaa aikaa päivässä. Samalla syntyy uusia kaupunkipalveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. ICT-teknologia ja avoin data tukevat palveluiden syntymistä.

Matalan kynnyksen kokeilualue
: fiksun ja kestävän arjen ’urban lab’

Kalasatamassa fiksun kaupungin lähtökohtana on arjen sujuvuus. Uusiin, innovatiivisiin kokeiluihin rohkaistaan niin startupeja, asukkaita, pk-yrityksiä kuin oppilaitoksiakin suurten kehittäjien, kuten rakennusyhtiöiden ja kaupungin rinnalle. Hankkeissa painotetaan palvelumuotoilua, käyttäjälähtöisyyttä sekä kaupunkilaiset osallistavaa yhteissuunnittelua.

Yritykset ja kaupunki tuovat Fiksuun Kalasatamaan omia kehityshankkeitaan. Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Tällä tavalla hyviä ideoita saadaan nopeasti testattua aidossa ympäristössä.

Kuva: Antti Kokkola

Kuva: Antti Kokkola

Kalasataman kehittäjien klubi

Kalasataman kehittäjien klubi on yhteistyöverkosto, joka kokoaa kaikki alueen kehitystyössä mukana olevat tahot yhteen. Klubi kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja se verkostoi Kalasataman rakentajia ja tekijöitä. Tavoitteena on, että Kalasataman kehittäjien klubin avulla yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteisten projektien suunnittelu helpottuu. Kehittäjien klubi on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä kaupunginosan tasolla.


Kokeiluja ja hankkeita käynnissä

Fiksua Kalasatamaa kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Tällä tavalla hyviä ideoita saadaan nopeasti testattua aidossa ympäristössä. Kalasataman kartta kokoaa alueelta jo löytyvät arkea helpottavat fiksut palvelut sekä tulevaisuuden uudet ratkaisut.

Rakentamassa kuutoskaupunkien yhteistyötä

Fiksu Kalasatama on osa 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluita kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku) alueella. Se on avoin innovaatioalusta, joka tarjoaa ympäristön kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Fiksu Kalasatama -hanketta koordinoi Helsingin kaupungin kehitysyhtiö Forum Virium Helsinki.

Fiksu Kalasatama -hanke käynnistyi vuonna 2014 Tekesin ja 6Aika-ohjelman rahoituksella. Hanke on tuonut yli sata yritystä yhteistyöhön kaupungin ja toistensa kanssa sekä herättänyt suurta kansallista ja kansainvälistä huomiota. Fiksu Kalasatama -hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta vuosille 2017–2020.

Comments are closed.