Kalasatamalaiset ottivat KuntoKaverit omakseen

Kalasatamalaiset ottivat KuntoKaverit omakseen

Tämän syksyn aikana Kuntoutussäätiö ja Movendos toteuttivat yhdessä KuntoKaverit-kokeilun, jossa kokeiltiin uudenlaista digitaalisesti tuettua vertaisliikunnan mallia. Kokeilu toteutettiin Kalasatamassa osana Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmaa. KuntoKaverit-kokeilun työpajassa 9.12. kuultiin tuoreita oppeja digitaalisesti tuetusta vertaisliikunnasta ja kehitettiin kokeilun toimintamallia yhdessä osallistujien kanssa eteenpäin. Maari Parkkinen Kuntoutussäätiöltä kertoi, minkälaisia kokemuksia nopeasta kokeilusta saatiin.

Kokeilussa toteutetun käyttäjäkyselyn mukaan useimmat osallistujat kokivat KuntoKaverit-ryhmään osallistuminen lisänneen liikuntaa. Ryhmästä oli saatu hyvin tukea liikunnalle. Valtaosa kokeiluun mukaan lähteneistä toivoi ryhmille jatkoa. ”Kokeilussa oli parasta työskentely sitoutuneiden vertaisohjaajien kanssa, joiden huomioista ja ehdotuksista oli arvokasta apua erityisesti tiedottamisessa ja palautteen keruussa. Yllätyin myös positiivisesti osallistujien määrä, heitä ilmoittautui kokeilun aikana mukaan yhteensä 25. Ilahduttavaa oli myös että he nimesivät tavoitteikseen juurikin niitä asioita, joita ennen kokeilua olimme ajatelleet, että osallistujat voivat KuntoKaverit-kokeilusta saada: tukea liikkumiselle, uusia tuttavuuksia ja naapureihin tutustumisen”, Maari Parkkinen arvioi.

KuntoKavereiden kokeilutiimi ja vertaisohjaajia aloituspalaverissa nopean kokeilun käynnistyessä.

Movendos mCoach-sovellus on kehitetty valmentajan ja valmennettavan väliseen yhteydenpitoon. KuntoKaverit-kokeilussa valmentajana toimi terveydenhuolto- tai kuntoutusalan ammattilaisen sijaan vertaisohjaaja. Muutamat osallistujat olivat käyttäneet Movendos-sovellusta erityisen aktiivisesti ja monipuolisesti. Sovellus tuki myös ohjaajan työtä. mCoach koettiin hyvänä tiedottamisen ja yhteydenpidon välineenä ryhmälle. Movendoksen kautta jaettiin esimerkiksi lisäohjeita kotona jumppaamiseen tapaamisten välillä.

Kokeilu opettikin erityisesti vertaisoppimisen ja käyttäjäpalautteen tärkeydestä. Käyttäjät ottivat Movendoksen käyttöön paljon suunniteltua monipuolisemmin. Sovellus toimi esimerkiksi vertaisryhmän keskinäisenä viestintäkanavana, jossa voi vaikkapa heittää Kavereille lankkuhaasteen.

Sovellusta käyttivät aktiivisimmin ne, jotka opettelivat sen käyttöä yhdessä. Työpajaan osallistuneet käyttäjät pohtivat, että kertauskoulutus voisi tehostaa sovelluksen käyttöä. Koska käyttökoulutus pidettiin ennen kuin vertaisryhmät käynnistyivät, oli hankalampi  hahmottaa, miten se voisi tukea ryhmän toimintaa parhaiten. Sovelluksesta löytyi myös useita lisäominaisuuksia, joihin tutustuminen olisi helpompaa perusominaisuuksien haltuunoton jälkeen.

Movendos mCoach oli ensimmäistä kertaa vertaisryhmien käytössä, kertoi Paula Mäkeläinen.

Kokeilu oli ensimmäinen kerta, kun Movendos mCoach-sovellusta käyttivät vertaisryhmät. Sovellusta on tähän asti hyödynnetty pääasiallisesti erilaisten ammattilaisten kuten fysioterapeuttien, kuntoutusohjaajien, terveydenhoitajien tai psykologien tekemään työhön asiakkaan kanssa. Paula Mäkeläinen Movendokselta kehui kokeilun hyvää ja innostunutta ilmapiiriä. Yritys on saanut mukavaa palautetta ja tuoreita näkökulmia kokeilun osallistujilta.

Kolme näkökulmaa KuntoKaverit-mallin kehittämiseen

Kuntokaverit-työpajan Learning cafessa syvennyttiin kolmeen KuntoKaverit-palvelumallin kehittämisen näkökulmaan: Naapurustoon KuntoKavereiden käyttäjinä, vertaisohjaajille tarjottavaan tukeen sekä uusien verkostojen tavoittamiseen ja kokeilun skaalaamiseen jatkon takaamiseksi.

Naapurustossa vaikuttavia sidosryhmiä listaamalla tunnistettiin toimijoita, joiden kautta tieto vertaisliikunnasta tavoittaisi oikeat ihmiset entistä paremmin. Sidosryhmiin kuuluu myös tahoja, joiden kanssa mallia voisi kehittää pidemmälle. KuntoKavereiden kaltainen toiminta esimerkiksi oman talon alakerrassa tai lähikortteleissa tuo asukkaille lisäarvoa ja nostaa elämisen tasoa kokonaisvaltaisesti.

Työpajassa laadittiin naapuruston sidosryhmäkartta.

Vertaisohjaajat ovat keskeinen tekijä toiminnan onnistumiselle, joten kokeilusta haluttiin saada mahdollisimman paljon oppeja vertaisohjaajien tukemiseen. Työpajasta syntyikin pohjaa järjestäjän muistilistalle: ohjaajat tarvitsevat tukea tilan löytämiseen, viestintäkäytäntöihin sekä toivovat mentorointia toisilta vertaisohjaajilta. Ohjaajalla on tärkeä rooli myös Movendos-työkalun käytön tukemisessa ja toisaalta ryhmän välisen tunnelman ja luottamuksen synnyttämisessä.

Työpajassa mietittiin, miten vertaisohjaajaa voisi tukea yhä paremmin.

Lisäksi ryhmät miettivät, miten kokeilua voisi skaalata. Työpajassa tunnistetuista sidosryhmistä voisikin saada tulevaisuudessa kumppaneita esimerkiksi vertaisliikuntaryhmien ohjaajien etsimiseen tai tiedottamiseen.

KuntoKaverit jatkavat yhdessä Kalasatamassa – kaveruudesta muodostui ystävyyttä

Vaikka nopea kokeilu päättyykin, palvelu on saamassa jatkoa. ”Olemme Movendoksen kanssa mallintaneet KuntoKaverit-palvelua ja aiomme seuraavaksi levittää sitä muille alueille. Toivomme näin voivamme omalta osaltamme olla mukana mahdollistamassa aktiivisempien ja yhtenäisempien naapurustojen syntyä. Jatkon kannalta yksi tärkeä kysymys on myös rahoituksen löytäminen”, kertoo Maari Parkkinen.

Yksi ryhmistä jatkaa kevään ajan liikuntaa Setlementtiasuntojen Capellan kansalaistilassa, joka on varattavissa pientä korvausta vastaan myös Flextila-palvelusta. Toinen ryhmä on saamassa jatkoa kurssimuotoisena myöhemmin keväällä. Liikuntaan otetaan mukaan vielä uusiakin osallistujia. Syksyllä aloittaneet ryhmäläiset saavat jatkaa Movendos-palvelun käyttöä vielä kesään saakka.

KuntoKavereista on muotoutunut koko kaupunginosan yhteinen kokeilu. Kokeilu on tuonut naapurustoon paljon hyvää mieltä ja iloa – fiksu kaupunki on myös hyvinvoiva kaupunki, jossa voi harrastaa niin yksin kuin yhdessä naapureidenkin kanssa.

Tilaisuuden esitykset:
Sanna Hartman, Helsingin kaupunki
Maari Parkkinen, Kuntoutussäätiö
Paula Mäkeläinen, Movendos
Yhteenveto KuntoKaverit-kokeilusta

Lue myös:
>> Mitä KuntoKaverit-kokeilu opetti digipalveluiden hyödyntämisestä ikäihmisten vertaisliikunnan edistämisessä

>> Vertaisohjaajien tapaaminen aloitti KuntoKaverit-kokeilun Kalasatamassa

Lisätietoa KuntoKavereista:

Maari Parkkinen
Tutkija, uuden työn muotoilija
Kuntoutussäätiö
maari.parkkinen (at) kuntoutussaatio.fi

 

Comments are closed.