Päättyneet projektit

Virtuaalivehreä

Virtuaalivehreä-projekti (2019–2020)  toi uusia työkaluja kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeet integroivan vihreän infran huomioimiseen kaavoituksessa ja kehitti liiketoimintamahdollisuuksia smart & clean -yrityksille. Hankkeen aikana testattiin vihreän infrastruktuurin suunnittelua tukevaa yhteiskehittämisen mallia. Lue lisää.

 

Nordic Urban Labs

 

Nordic Urban Labs -hankkeessa (2018–2019) pohjoismaiset Nordic Smart City Network -verkoston kaupungit jakoivat parhaita käytäntöjään oppiakseen toisiltaan living lab -toiminnasta, jonka ideana on kehittää kaupungeista testialustoja, joissa yritykset voivat testata uusia palvelujaan. Projektin yhteistyöiaihoissa tehtiin kokeiluja muun muassa liittyen digitaaliseen opastukseen sekä people flow -datan hyödyntämiseen. Projektin tuloksena Kalasataman nopeiden kokeilujen malli otettiin käyttöön Stavangerissa, Norjassa. Lue lisää.

Kalasatama Wellbeing


Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa (2017-2018) kehitettiin uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja urbaaniin hyvinvointiin yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Kokeiltavaksi ja yhteiskehitettäväksi haettiiin ratkaisuja, joita tulevaisuudessa on mahdollista skaalata muuallekin Helsinkiin.
Lue lisää.

 

Fiksu Tilaverkko


Kalasatama Urban Lab 2019Fiksu tilaverkko -projekti (2018–2019) edisti vajaakäyttöisten tilojen tuomista kaupunkilaisten käyttöön hyödyntäen erilaisia tiloja kokeilualustoina sekä kehittämällä tilojen varaamisen puitteita ja liiketoimintaa. Projektissa demonstroitiin tilanvarauspalvelun kautta varattavaa joustotilaa REDIssä sijaitsevassa Kalasatama Urban Labissa ja jatkokehitettiin tilan jakamisen oppeja.
Lue lisää.

 

REFILL


REFILL-hankkeessa (2016–2018) kymmenen eurooppalaista kaupunkia, jotka ovat hyödyntäneet ja tehneet tilojen väliaikaiskäyttöön liittyviä kokeiluja, jakoivat oppejaan verkostona oppiakseen niistä lisää. Hanke toi  väliaikaiskäytön näkökulman Helsingin muihin tilahankkeisiin, ja lisäsi Helsingin kaupungin tietotaitoa tilojen avaamiseen ja jakamiseen.
Lue lisää.

 

Joustotilat


Joustotilat-hankkeessa (2016–2018) kehitettiin tilojen jakamisen ekosysteemiä ja kokeiltiin Kalasatamassa alueen kaikkien vuokrattavissa olevien tilojen tuomista yhteen Flextila-palveluun, jonka avulla kaupunkilaiset voivat helposti löytää vapaita tiloja esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon.
Lue lisää.

 

 

Kalasataman digitaalinen kaksonen


Hankkeessa (2018–2019) toteutettiin Kalasatamasta digitaalinen kaksonen, kaupunkimalli avoimena datana. Digikaksonen toimii rakentuvan Kalasataman koko elinkaaren prosessien ja älykaupunkikehityksen suunnittelu-,  -testaus-, sovellus- ja palvelualustana. Malli mahdollistaa esimerkiksi energian paikallisen tuotanto- ja kulutusdatan sekä informaation visualisoinnin ja vuorovaikutuksen kaupunkilaisten sekä yritysten kanssa. Kalasataman digitaalinen kaksonen toteutettiin KiraDigi-hankkeena yhteistyössä Helsingin kaupungin 3D-tiimin kanssa.
Lue lisää.

Comments are closed.