Oppeja Pohjoismaista: vihreän infrastruktuurin innovatiiviset ratkaisut

Miten vihreällä infrastruktuurilla voidaan edistää kaupunkien sopeutumiskykyä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa? Millaisia vihreän infran ratkaisuja Pohjoismaissa on jo hyödynnetty ja miten Helsingissä voitaisiin edistää vihreää kaupunkiympäristöä? Virtuaalivehreän projektiryhmä lähti hakemaan oppeja Kööpenhaminan ja Malmön kokeiluista.