Parkly tuli Kalasatamaan

Kalasataman Aallonhalkojan ja Kaljaasi Auroran kujan kulmaan on tuotu kesän ajaksi vehreä oleskelupaikka Parkly.

Kaupunkimuotoilutoimisto RaivioBumannin kehittämän Parklyn tavoitteena on lisätä kaupunkivihreän määrää sekä mahdollistaa muuntuvien, modulaaristen ja yhteisöllisten tilojen luominen niin julkisiin tiloihin kuin pihoillekin. Tulevaisuudessa 3D-pohjainen yhteissuunnittelu mahdollistaa asukkaiden osallistumisen oman Parkly-ratkaisun toteutukseen.

Kalasatamassa Parkly on yksi esimerkki fiksuista kaupunkielämän ratkaisuista, joilla luodaan viihtyisää kaupunkia. Valitut kasvit ovat puita lukuunottamatta syötäviä sekä pölyttäjäystävällisiä.

Parklyn innovatiivisuus näkyy sen monikäyttöisyydessä, muuntojoustavuusessa ja siinä, että konsepti on alun alkaen suunniteltu osaksi kiertotaloutta”, kertoo Parklyn suunnittelija Päivi Raivio.

“Parklyn avulla luodaan enemmänkin paikka, kuin kalustetaan tilaa. Toteutukset kehitetäänkin yhdessä käyttäjien kanssa ja tuotetaan Parklyn toimintoja, osallisuutta tai vaikkapa ylläpitoa tukevia palveluja.”

Asukkaat kaipaavat vehreyttä 

Tuore kysely kertoo että kaupunkiluonto on lähellä kalasatamalaisten sydäntä. Tiiviiseen kaupunginosaan toivotaankin lisää kaupunkivihreää, joka tuottaa hyötyjä niin ihmisille, luonnolle ja ilmastolle. Viheralueet auttavat puhdistamaan ilmaa ja vettä, ja ne ovat hyönteisille, linnuille ja muille eläimille tärkeitä elinympäristöjä. Kaupunkilaisille lähiluonto tarjoaa myös sosiaalisia hyötyjä: kyselyyn vastanneet kalasatamalaiset haluavat rentoutua ja olla kosketuksissa luonnon kanssa myös arkiympäristössään. 

Kalasatama toimii pilottialueena B.Green-projektissa, jossa kehitetään ja kokeillaan digitaalisia kaupunkivihreän ratkaisuja. Tuoreimpia oppeja vihreästä infrastruktuurista hyödynnetään myös pohjoisen Kalasataman suunnittelussa. Tulevan vuoden aikana kerätään paikallista olosuhdetietoa viherrakenteista sensoroinnin ja datan visualisoinnin avulla. Myös Parkly varustetaan sensoreilla, joista saadaan seurantatietoa katutason olosuhteista.

“There’s a new tree in town”

Vehreä oleskelupaikka on ehtinyt jo herättää huomiota ohikulkijoissa. Moni kalasatamalainen onkin jo toivottanut Parklyn tervetulleeksi niin facebookissa kuin keskusteluissa Päivin kanssa. 

“Asukkaat ovat käyneet paikan päällä tervehtimässä ja kyselemässä Parkly-moduuleista. Osalla kävijöistä onkin suora näköyhteys Parklyyn ikkunastaan. Vehreys koetaan todella tervetulleeksi ja se, että paikalla kasvaa myös yrttejä ja syötäviä kukkia, joista voi napsia maistiaisia, hauskana jujuna”, Päivi Raivio kertoo. 

Entä mitä väliaikaiselle vehreydelle tapahtuu kesän jälkeen? Parkly toimii kiertotalouden periaatteilla ja puille on jo uusi koti suunniteltuna.

“Parkly-moduuleissa kasvavat puut päätyvät esimerkiksi puistoihin pysyvästi istutettaviksi kun ne ovat kasvaneet tiettyyn kokoon. Näin myös Parkly-moduuleissa oleva biomateriaali kiertää”, Raivio kertoo.

Moduulit jatkavat elämäänsä uusissa kohteissa, joten kenties kohtaat ne ensi kesänä omalla pihallasi? Käy tutustumassa Parklyyn Kalasatamassa kesän aikana. 

Lue lisää Parklysta: https://helloparkly.com/fi/

 

Kuva: Vesa Laitinen

Comments are closed.