Living lab

Jussi-Hellsten_940x377

Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupungin kuvapankki

Living lab tarkoittaa “elävää laboratoriota”, tutkimus- ja testiympäristöä, jossa kehitetään uusia palveluita. Kalasatamassa living lab muodostuu yhtäältä omasta Suvilahden yhteiskehitystilasta, toisaalta koko ympäröivästä kaupunginosasta.

Fiksu Kalasatama avasi syksyllä 2016 Kalasatamassa yhteiskehitystilan, joka tarjoaa paikan tapaamisille, kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Tila sijaitsee Suvilahdessa osoitteessa Sörnäisten rantatie 22, rakennus 1 (Voimalaitos), rappu E, 3. kerros (katso tarkempi saapumisohje alla!).

Osa Kalasatama Living Labia ovat myös kaupunginosassa sijaitsevat kehitysalustat, eli uusien palveluiden kehittämisen kannalta tärkeät paikat. Näitä ovat esimerkiksi syksyllä 2016 avattu Kalasataman koulu ja vielä rakenteilla oleva terveys- ja hyvinvointikeskus.

Osa living labia ovat myös ihmisten ja tekijöiden muodostamat verkostot: kaupungin, yritysten, alueen rakennuttajien ja kehittäjien muodostama Kalasataman kehittäjien klubi, sekä asukkaat jotka osallistuvat erityisesti tarpeiden määrittelyyn sekä palveluiden testaamiseen ja arviointiin.

Living labeihin viitataan myös avoimina innovaatioalustoina tai -ympäristöinä, millä tarkoitetaan sitä että uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen on tuotu tosielämän ympäristöön. Käyttäjät ovat alusta asti mukana kehitystyössä, jotta tuotteet ja palvelut ovat helppokäyttöisiä ja tarpeellisia. Näin palautetta toimivuudesta ja toimimattomuudesta saadaan pikaisesti.

Living labeissa tapahtuvaa tutkimusta ja kehitystä on Suomessa tehty erityisesti ammattikorkeakouluissa. Kotimaassa yhteistyötä tehdään myös muiden avointen innovaatioalustoiden kanssa osana 6Aika-strategiaa. Euroopassa living labien yhteistyötä edistää erityisesti ENoLL-verkosto (European Network of Living Labs).

Saapumisohje Suvilahden Living Lab -tilaan:

Parkkeeraus

Suvilahdessa vierailijat saavat pysäköidä maksutta kahdeksi tunniksi parkkikiekolla. Alueella on merkattuja ja merkkaamattomia parkkipaikkoja. Isojen pihatapahtumien aikana pysäköintiä rajoitetaan tarvittavin osin.

Comments are closed.