Tutustu Kalasatamaan tarjottuihin kokeiluihin

Nopeiden kokeilujen ohjelman ensimmäisellä kierroksella pyydettiin tarjouksia, joiden teemoina ovat uudenlaiset kaupunkitilat, tilojen yhteiskäyttö ja yhteisöllisyys sekä resurssiviisas energiakäyttäytyminen. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 52 kiinnostavaa tarjousta, joista ohjelmaan valittiin viisi soveltuvinta. Valinnoissa painotettiin innovatiivisuutta, mukaan valitut kokeilut ovat liiketoiminnaksi skaalautuvia palveluita ja niissä kaikissa on mukana digitaalinen ulottuvuus.

Kokeiluehdotuksissa, joita ei tällä kertaa valittu mukaan ohjelmaan, on kiinnostavia konsepteja, joista mahdollisimman moni toivottavasti toteutuu tavalla tai toisella joko Kalasatamassa tai muualla. Julkaisuun luvan antaneet kokeiluehdotusten tarjoajat ovat kiinnostuneita uusista yhteistyömahdollisuuksista ja heihin voi ottaa yhteyttä ideoidakseen kokeilun toteuttamista eteenpäin.

Tutustu ehdotuksiin:

 

Joustavia tilaratkaisuja

Cellspace
Cellspace is a new way of working and co-working in the near proximity of your workplace, home and hobbies. It’s a space where anyone can hop-in to do a little work, mingle with other people working there. It’s where students get to concentrate on their studies, where designers tweak their designs before a client meeting nearby and where co-workers have extempore meetings. Unique to Cellspace – all the infrastructure is managed by the users themselves through the Cellspace Mobile App, cloud platform and on-premise IoT-sensors and infrastructure.
Yhteystiedot: Nemesol Oy, Markus Seppälä, [email protected]

Digitaalinen tilapalvelu – toimitilojen Airbnb
Uusi työskentely- ja kokouskonsepti, joka tarjoaa mahdollisuuden ja hyvät puitteet työskennellä lähellä kotia, ihmisten kanssa, epämuodollisessa työyhteisössä. Sopii etätyöskentelijöille sekä liikkuvan työn tekijöille. Kontoret erottautuu muista toimijoista erityisesti sujuvalla digipalvelulla, varaus- ja maksujärjestelmällä, joustavilla käyttöehdoilla sekä käyttäjälähtöisillä työtilaratkaisuilla.
Yhteystiedot: Kontoret Finland Oy, Ramona Lindberg, [email protected]

Kalasataman Kaupunkikeidas
Kalasataman kaupunkikeidas on uusi kaupunkitilaan nouseva paikka ja tila, joka tarjoaa yhteisöllisen kohtaamis- ja virkistyspaikan paikallisille asukkaille silloinkin, kun alue on vielä rakenteilla.  Kaupunkikeidas koostuu erilaisin vapaa-ajanviettoon sopivin välinein täytetystä kontista sekä sen yhteydessä olevasta kaupunkiviljelmästä ja muista rakenteista, kuten pöydistä ja tuoleista. Kaupunkikeidas toimii luonnollisena paikkana järjestää erilaisia tapahtumia, oli kyse sitten vaikkapa syntymäpäivistä tai kirpputorista. Kokeilun tarkoituksena on luoda konsepti, joka voi toimia Kalasataman alueella kokeilun päätyttyä ja joka voidaan monistaa myös muualle, erityisesti vasta rakentumassa oleville alueille.
Yhteystiedot: Yhteismaa ry, Jaakko Blomberg, [email protected]

Kaupunkitilavaraamo
Kokeilussa rakennetaan järjestelmä, jonka kautta on mahdollista varata kaupunkitilaa lyhytaikaisesti omaan käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkipaikat, grillauspaikat, sähköautopaikat, venepaikat, parkkipaikat tai kirjaston tilat.
Tutustu tarkemmin:  www.professa.info
Yhteystiedot: Professa, Ensio Ruotsalainen, [email protected]

Kiinteistön vajaakäytettyjen tilojen vuokraaminen hyödyntäen kännykkäpohjaista kulunhallintajärjestelmää – Kiinteistöjen Airbnb.
Matkapuhelinpohjainen virtuaaliavainjärjestelmä mahdollistaa joustavan tilojen vuokraamisen esim. tuntipohjaisesti myös kiinteistön ulkopuolisille asiakkaille Airbnb-mallin mukaisesti. Kun varaus tehdään verkossa, virtuaaliavain tiloihin toimitetaan puhelimeen varauksen keston ajaksi. Kiinteistön yhteiskäyttötilat varustetaan mobiililukitusjärjestelmällä, jolloin tiloja on mahdollista varata dynaamisesti pay-per-use-periaattella varaus-/laskutusjärjestelmästä ilman hankalaa avainbyrokratiaa. Vajaakäytetyt tilat tulevat vaivatta tehokkaampaan käyttöön ja samalla taloyhtiöt saavat
lisätuloja.
Yhteystiedot: Lukoton Experience Oy, Jouni Koljonen, [email protected]

Kokoontumistiloja kaikille
Kokeilussa ideoidaan ja konseptoidaan käyttäjälähtöistä kokoontumistilojen löytämisen ja varaamisen sovellusta Kalasataman paikallistoimijoiden ja muidenkin Helsingin kaupunginosien käyttöön. Toteutamme kahdella alueella käytännön kartoituksen asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden tarvitsemista kokoontumistiloista. Tämän jälkeen järjestämme kohdealueiden paikallistoimijoiden, sopivan yrityskumppanin sekä kaupungin viranhaltijoiden kanssa yhteistoiminnallisen työpajan. Siinä kehitämme konkreettista ratkaisua käyttäjäystävällisen, monia toimijoita yhdistävän kokoontumistilojen varausalustan aikaansaamiseksi.
Yhteystiedot: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, Pirjo Tulikukka, [email protected]

Spare Space
Spare Space -palvelu saattaa tyhjän tai vajaakäytöllä olevan rakennetun tilan omistajan ja tilaa etsivän yhteen. Käytöt ovat luonteeltaan lyhytkestoisia: tunneista, päiviin ja viikkoihin – kuitenkin maksimissaan kuukausiin. Lyhytkestoisilla ja vaihtuvilla käytöillä pyritään luomaan eläväistä, spontaania ja yhteisöllistä kaupunginosakulttuuria Helsinkiin.
Yhteystiedot:  Kiinteistökehitys Spare Space Osk, Jaakko Huttunen, [email protected]

Yhteistila etätyöpaikaksi ja lasten tuntihoitolaksi
Kalasatamassa olevan yhteistilan osa varataan Kalasataman asukkaiden etätyöntekokäyttöön. Tarkoituksena on mahdollistaa ihmisten ajan säästö, esim. 1–2 tuntia matka-aikaa päivässä säästyneinä työmatkoina. Yhteistilassa voisi toimia myös tavaroidenvaihtopiste sekä lasten tuntihoitola.
Tutustu tarkemmin: www.ecochange.fi
Yhteystiedot: Ympäristökonsultointi EcoChange Oy, Suvi Runsten, [email protected]

 

Ekokonsepteja kaupunkiin

Hörppö
Tarjoamme kokeiluun hulevesien hallintaan, kaupunkiviljelyyn ja tapaamispaikaksi soveltuvaa Hörppöä. Kyseessä on betoni- ja puurakenteinen ”syvennys” kaupunkitilassa (aukio, korttelipiha), joka sadetilanteessa imaisee hulevesiä ja ehkäisee kaupunkitulvia. Muun ajan rakennetta voidaan käyttää kohtaamispaikkana ja rakenteeseen liitettyjä istutuslaatikoita kaupunkiviljelyyn.
Yhteystiedot: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, Elisa Lähde, [email protected]

Kalasataman biokaasukello
Natural Interest Oy yhdessä Teurastamon yrittäjäyhdistyksen kanssa tutkii Teurastamon yhteisön edellytyksiä käynnistää yhteinen urbaanin uusiutuvan energian tuotanto. Selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää alueen yrityksissä syntyvää biojätettä ja valmistaa siitä pienen mittakaavan biomädätyslaitoksessa biokaasua. Tämä tähtää viime kädessä alueelliseen energiaomavaraisuuteen, yhtenä osaratkaisuna. Tavoitteena on löytää toimintatapa, jonka voi laajentaa ensi kädessä Tukkukorttelia, myöhemmin koko Kalasatamaa koskevaksi. Tiimimme tuntee Teurastamon ja sen yritykset perinpohjaisesti. Teknologiaosaamisen lisäksi hallitsemme tiimioppimisen ja kestävän yhteisönrakentamisen menetelmät. Kokeilu toteutetaan työpajojen ja simulaation avulla.
Yhteystiedot: Natural Interest Oy, Marleena Ahonen, [email protected]

Kodin energiansäästön mobiilisovellus
Energiansäästön vinkkejä ja ohjeita asukkaille uuden, rakennettavan mobiilisovelluksen avulla. Käyttäjiä neuvotaan sähkön kilpailuttamisessa, esim. vihreän tuntihinnoitellun sähkön käyttöön ja heille kerrotaan tulevaisuuden energiapainotuksista.
Tutustu tarkemmin: www.ecochange.fi
Yhteystiedot: Ympäristökonsultointi EcoChange Oy, Suvi Runsten, [email protected]

Taskupuisto, vihertila kaupunkirakenteessa
Taskupuisto, vihertila on vihertilan prototyyppi, joka voidaan toteuttaa passiivisessa käytössä olevaan tilaan kuten pihalle, talon katolle tai muuhun sopivaan tilaan. Taskupuisto sisältäisi asukkaiden käyttöön viherpalstoja, happea tuottavaa kasvustoa, aurinkopaneeleja, oleskelutiloja ja mahdollisesti saunomistiloja.
Yhteystiedot: Sisustusarkkitehtitoimisto Raimo Volanen, Raimo Volanen (sisustusarkkitehti SIO), [email protected]

Stadilo muuntuvan kalusteen kokeilu kaupunkitilaan Kalasatamassa ja Helsingissä
Uudenlainen tapa toteuttaa niin pysyviä, väliaikaisia kuin lyhytkestoisiin tilaisuuksiin tarkoitettuja kalustekokonaisuuksia palvelemaan ihmisiä rakennuksien välisessä kaupunkitilassa. Kokeilu tarjoaa mahdollisuuden ottaa kaupunkilaisia ja sidosryhmiä mukaan miettimään ja ideoimaan, miten rakennuksien välisiä tiloja Kalasatamassa tai muualla Helsingissä voitaisiin rakentaa ihmisten ”kokoisena”, heidän tarpeisiin perustuvana. Kalusteilla voidaan toteuttaa esimerkiksi lepo- ja virkistyskeitaita tiiviissä kaupunkiympäristössä, vihertiloja ja kaupunkiviljelyratkaisuja tai kalustekokonaisuuksia skeittiradoille, uimarannoille ja ulkoliikuntapaikoille.
Tutustu tarkemmin: www.innovaatiopalvelu.fi/stadilo
Yhteystiedot: Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy, Jukka Mikkonen, +358 40 5961746, [email protected]

 

Paikallista dataa ja tietoa asukkaista

Aikahyppy
Aikahyppy on elämyksellinen palvelu, jossa voi kokea Kalasatamassa aikahypyn menneisyyteen. Palvelussa voi kokea minkälaista alueella on ollut ennen sekä ”säästää” aikaan ja paikkaan sidottuja hetkiä seuraaville sukupolville. Kokeilu on suunnattu erityisesti alueen senioreille, koululaisille ja alueen yrityksille. Kokeiluvaiheessa palvelu on yksinkertainen sovellus, jossa voi katsoa Kalasatamassa otettuja valokuvia ja karttoja. Kun modernia maisemaa klikkaa/koskee, paljastuu, miltä sama paikka näytti aikaisemmin mustavalkoisena.
Yhteystiedot: Segmento Oy, Minna Pura, p. 040 8207870, [email protected]

Arkkitehtoninen Demokratia
Älypuhelinta käyttämällä voit muuttaa Kalasataman rakennukset avoimen lähdekoodin avulla paikaksi, jossa voi nähdä ja lisätä tietoa asuinrakennuksestasi 3D-muodossa. Helposti ja nopeasti tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Voit lisätä omia tapahtumia ja oppia, miten asiat ympärilläsi toimivat. Jakamalla, muokkaamalla ja kyseenalaistamalla vahvistamme yhteisöä ja kehitämme fiksua Kalasatamaa.
Tutustu tarkemmin: http://architecturaldemocracy.com/
Yhteystiedot: Aalto University, School of Engineering, Pedro Aibéo, [email protected]

Asukasprofilointi – Kalasatama iGuide
Kalasataman 00500 postinumeroalueella asuvien asukkaiden profilointi Mosaic-tiedon perusteella. Alueen väestö jakautuu erilaisiin sosiodemografisiin luokkiin, joille kannattaa luoda eri tyyppisiä palveluja ja tapahtumia. Kokeilu tuottaa selkeän oppaan, jonka avulla on helppoa suunnitella palvelukehitystä, uusia innovaatioita ja tapahtumia asiakaslähtöisesti. Palvelulla voi viestiä kohdennetusti ja tehdä käytännön testejä. Palvelukokeilu on suunnattu pk-yrityksille, yhdistyksille ja alueella tapahtumia järjestäville tahoille.
Yhteystiedot: Segmento Oy, Minna Pura, p. 040 8207870, [email protected]

CityHacking – kaupunginosa hyvinvoivaksi asukkaiden mittausverkoston avulla
CityHacking on mittaus- ja tiedonhallintaratkaisu viihtyvyyden ja viisaan energiankäytön edistämiseksi. Alueen asukkaat ja yrittäjät voivat itsenäisesti mitata esim. viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten melutasoja ja ilmanlaatua. Järjestelmään voidaan liittää infran kunnonvalvontaa ja energian viisaaseen käyttöön liittyviä mittauksia, esim. kiinteistöjen energiankulutusta (huoneistokohtaisesti) ja aurinkosähkön tuotannon tehokkuutta. Lisäksi järjestelmässä voidaan toteuttaa kyselyitä, jolloin ihmiset itse toimivat mittausdatan tuottajina.
Yhteystiedot: Ecitec Oy, Erkki Räsänen, [email protected]

Kalasatama kaikilla aisteilla
Haluamme pilotoida ketterää “low tech” -menetelmää monipuolisen asukas- ja käyttäjäpalautteen keräämiseksi Kalasataman alueella. Tavoitteena on testata nopeaa palautesykliä tiedonkeruusta suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen. Toiminta perustuu vahvaan saavutettavuuden periaatteeseen. Tietoa kerätään alueen asukkailta, alueen vierailijoilta ja työssäkävijöiltä sekä alueen palveluntarjoajilta. Tavoitteena on tutkia, miten asukkaat ja muut alueen käyttäjät voidaan saada yksinkertaisilla, käyttäjälähtöisillä menetelmillä mukaan alueen kehittämiseen. Moniaistisella lähestymistavalla pyritään saamaan myös erityisryhmien usein näkymättömiksi jäävät odotukset ja tarpeet – kuten myös ratkaisuehdotukset esille.
Tutustu tarkemmin: hahmo.fi
Yhteystiedot: Hahmo Design, Marko Pesonen, [email protected]

Koulutie 2.0
Koulutie 2.0 on koulumatkasimulaatio, jolla pienet koululaiset voivat virtuaalisesti harjoitella ja tutustua koulumatkaansa 3D-ympäristössä (suojatienylitykset, pyöräreitit, julkisen liikenteen pysäkit jne.). Pelattavan koulumatkan avulla lisätään koulumatkojen turvallisuutta, koulumatkalaisten turvallisuuden tunnetta sekä kartoitetaan ja korjataan liikenteen vaarakohtia jo ennen niiden rakentamista! Simulaation avulla kerätään tietoa siitä, minkälaisia koulureittejä lapset käyttävät sekä saadaan tietoa esimerkiksi vaarallisista risteyksistä. Tiimin jäsenillä on kymmenen vuoden kokemus interaktiivisten virtuaalimaailmojen ja pelien kehittämisestä mm. hyöty- ja opetuskäyttöön.
Yhteystiedot: Playsign Oy, Toni Alatalo, [email protected]

Netradar
Netradar-palvelulla käyttäjät pystyvät yhteisöllisesti testaamaan, tarkkailemaan ja jakamaan tietoa internet-yhteyden laadusta ja toimivuudesta.Toteutamme palvelun selaimella käytettävänä palveluna, sekä mobiilisovelluksena. Kokeiluun osallistujat saavat käyttöönsä mobiilisovelluksen, jolla selvittää, tarkkailla ja jakaa tieto omasta yhteyden laadusta. Näin saamme lisättyä läpinäkyvyyttä internetyhteyksiin ja niiden laatuun. Ilmaisen palvelun avulla kunta, sekä alueen asukkaat, yrittäjät ja vierailijat voivat helposti ja luotettavasti selvittää millaisia internetyhteyksiä alueella on saatavilla ja mikä yhteyksien jatkuva laatu on.
Yhteystiedot: Kaista Networks Oy, Sebastian Sonntag, [email protected]

Teurastamon paikallinen mobiiliopas
Tämä paikallinen mobiiliopas tukee Teurastamon markkinointia jakamalla ajantasaista tietoa alueen tapahtumista ja tarjonnasta. Teurastamon yritykset voivat helposti viestiä omista tapahtumistaan ja ilmoituksistaan alueella oleville sekä kaikille helsinkiläisille. Opas lisää kaupunkilaisten tietoutta ja kiinnostusta Teurastamoon. Ajankohtaisista asioista tiedottaminen parantaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta paikallisten yritysten ja kaupunkilaisten välillä. Opas voidaan toteuttaa jo olemassa olevaan Tässä.fi-mobiilipalveluun.
Tutustu tarkemmin: http://m.tassa.fi
Yhteystiedot: Adfore Technologies Oy, Markus Tallgren, [email protected]

 

Uudenlaiset lähipalvelut

Ekobox pakettiautomaattipilotti Kalasatamaan
Ekobox.fi toimittaa Kalasatamaan 3-5 kohteeseen pakettiautomaatit, joihin yhteistyökumppanimme toimittavat paketteja ja ruokatoimituksia. Kokeilun hyöty asukkaille on saada netin ruokakuljetukset ja muut paketit lähelle omaa kotia. Ekoboxista ruoan ja paketit voi hakea silloin kun itselle sopii. Toimittajille hyöty on logistiikan tehostuminen, koska kuljetusreitin voi optimoida toimittajan ehdoilla eikä asiakkaan tarvitse olla paikalla ottamassa lähetystä vastaan.
Tutustu tarkemmin: www.ekobox.fi
Yhteystiedot: Parasdiili Oy / Ekobox.fi, Juha Sälli, [email protected]

Mobiili vaatekauppa/pukeutumispalvelu
Tarjoamme yhteisöllisiä vaatetapahtumia, joissa tuomme Camilla Mikaman vaatemalliston asiakkaiden luo sinne, minne he haluavat ja silloin kun he haluavat. Tapahtumien ideana on tehdä vaatteiden ostamisesta helppoa ja elämyksellistä naisille, jotka eivät juuri ehdi shoppailla tai käyttävät aikansa mieluummin johonkin muuhun.
Tutustu tarkemmin: http://www.camillamikama.fi/
Yhteystiedot: Vestiarium, Tiina Tissari, [email protected]

Palvelujen poimintapiste
Mobiili poimintapiste verkkoruokakauppojen tuottajien suoramyynnin ja muiden pakettien toimituksille, palvelee aikataulutetusti ja sovittavissa paikoissa. Piggybaggy on mukana kokeilussa joukkoistetulla jatkokuljetusten tarjonnalla.
Tutustu tarkemmin: www.kauppahalli24.fi
Yhteystiedot: Kauppahalli24/Seulo Palvelut Oy, Erkki Timmerbacka, [email protected]

Kansalaissauna
Kansalaissauna on prototyyppi yleisestä saunasta, jossa Sompasaunalla viiden vuoden aikana opittua yhdistetään rakennusalan ammattilaisten tieto- ja kädentaitoihin. Kokeilulla halutaan oppia rakentamaan viranomaismääräykset täyttävä yleinen sauna, joka on helppo tuottaa tai jatkokehittää eteenpäin. Aurinkopaneeleilla kokeilemme millaisia erilaisia mahdollisuuksia internetin ja saunan yhdistäminen voi tarjota pelkän nettilämpömittarin sijaan. Hankkeen valmistuttua rakennuspiirustukset julkaistaan vapaaseen jakeluun ja kaikkien jatkokehitettäväksi.
Tutustu tarkemmin: www.sompasauna.fi
Yhteystiedot: Sompasauna RY, [email protected]

SpaceMaker – helsinkiläisten uusi urbaani varastointipalvelu
SpaceMaker Oy on helsinkiläinen start up, joka on tuomassa markkinoille uuden varastointipalvelun kaupunkilaisille. Palvelua ollaan lanseeraamassa vuoden 2016 alussa. Palvelussamme asiakas voi varastoida tavaroitaan laatikoittain – haemme laatikot kotoa ja toimitamme ne myös takaisin kotiin varastoinnin jälkeen. Palvelu toimii mobiilisovelluksella ja on helppokäyttöinen. Palvelu sopii esimerkiksi kausisäilyttämiseen (esim. talvivaatteet), avuksi muutossa tai väliaikaiseen varastointitarpeeseen esim. opiskelijoille. Palvelua voi käyttää myös jakamistalouden työkaluna.
Tutustu tarkemmin:  www.spacemakercorp.com
Yhteystiedot: SpaceMaker Oy, Perttu Kähäri, [email protected]

 

Tapahtumia ja toimintaa

Fisun fiksauskahvit
Fiksauskahvit–konseptin esikuva on Repair Café, jossa ideana on korjata tuotteita vapaaehtoisten ohjaamana. Tavoitteena on vähentää uuden ostamista ja siten jätteiden syntyä sekä vahvistaa paikallisuuden ja osallisuuden tunnetta. Kokeilussa haluamme testata, miten idea istuu suomalaiseen tapaan toimia. Kokeilussa voimme testata erilaisia toimintaideoita ja käytäntöjä, jotka lähtevät siihen osallistuvien ihmisten osaamisesta ja tarpeista. Tarjoamme osallistavaa ja ekologista toimintaa kaikille alueen asukkaille. Tavoitteena on hyvinvointi, voimaantuminen ja ympäristövastuullisuuden kasvaminen.
Yhteystiedot: Kierrätyskeskus, Pia Engström, [email protected]

HKO Screen pop-up
Kokeilu paneutuu klassisen musiikin tuomiseen laajemman yleisön ulottuville ja tietoisuuteen streamattavan pop-up konserttitapahtuman kautta. Pop-up konserttina toimii pe 6.5.2016 Helsinkikanavalla streamattava, Helsingin kaupunginorkesterin tulevan ylikapellimestarin Susanna Mälkin johtama konsertti. Konserttistreamaus järjestetään Teurastamon pihalla yhteistyössä Teurastamon ja alueen yrittäjien kanssa. Kokeilu auttaa kehittämään Teurastamon alueesta Kalasataman kiinnostavimman tapahtumapaikan ja tuoda klassista musiikkia suuremman yleisön saataville. Nopeiden kokeiluiden ohjelman puitteissa halutaan kehittää malleja kaupunginorkesterin uusille palveluille ja tehdä laajempaa kohderyhmäanalyysiä kokeilun kehityksen tueksi.
Yhteystiedot: Teurastamon yrittäjät ry., Matti Santala, [email protected]

MAJAPAJA – käsillä kiinni kulttuuriin
Itse tekeminen ja tilan haltuun ottaminen on ensi askel elävän ja merkityksellisen ympäristösuhteen kehittymiselle. Majanrakennus on sekä konkreettisesti että psykologisesti paikan muokkaamista. Arkki tarjoaa asukkaiden kanssa toteutettavaa MAJAPAJA -rakennuspuistokokeilua. Projektiin voi kuulua 1 tai useampi ohjattua rakentelupaja, joka on suunnattu kaikille alueen asukkaille taaperosta
eläkeläisiin. Osallistua voivat sekä yksittäiset eläkeläiset tai lapsiperheet. Kokeilusta halutaan oppia, miten toimintaa voidaan kehittää yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa, asukaslähtöisemmäksi, ja projektin viimeisessä vaiheessa etsitään ratkaisuja ja mahdollisia tapoja toiminnan jatkamiseen alueella tulevaisuudessa, esimerkiksi työpajojen toteuttamista joukkorahoitusmuotoisesti.
Yhteystiedot: Arkki, Pihla Meskanen, [email protected]

Sähköinen Sirkus
Sähköinen Sirkus on pilottihanke, jossa sirkustaide ja digitaaliset elämykset valloittavat Kalasataman kadut ja julkiset tilat tarjoamalla yllätyksellisyyttä ja löytämisen riemua alueen asukkaille. Sähköinen Sirkus on uudenlainen, tasokas esitysarja, joka on koettavissa Kalasataman alueella. Kokeilussa alueelle levitetään tyylikkäitä julisteita, jotka muuttuvat lyhyiksi virtuaalisiksi sirkusesityksiksi Arilyn-mobiilisovelluksella älypuhelimen läpi nähtynä.
Tutustu tarkemmin: www.arilyn.fi
Yhteystiedot: Robust North Oy, Emmi Jouslehto, [email protected]

We are culture!
We are culture! -kokeilussa pilotoidaan osallistavaa, asukaslähtöistä ja yhteisöllisyyttä synnyttävää uuden harrastuksen kokeiluun kannustavaa tapahtumakonseptia ravintolaympäristössä ja some-kanavissa toteutettavaksi. Konseptin pilotissa toteutetaan kolme ravintolailtaa, joissa on eri teema tai jokin cross-culture teema. Ravintolailloissa osallistujia kannustetaan kokeilemaan jotain itselle uutta asiaa tai harrastusta ja illan aikana kävijät saavat kannustusta, innostamista ja mahdollisuuden kokeilla uutta harrastusta ja olla osana yhteisöllistä elämystä.
Yhteystiedot: Haaga Helia ammattikorkeakoulu, Jarmo Sarkkinen, [email protected]

Yhteisöllinen käsityötapahtuma: Yhteiset kädet
Haluamme konseptoida ajatuksen kyläyhteisöjen elvyttämisestä ja yhteisöllisestä, aktiivisesta toiminnasta erilaisten kylien, lähiöiden ja asuinympäristöjen ja talojen asukkaille. Elvyttäminen tapahtuu käsityöpajojen ja tapahtumien avulla, yhteisöllisiä tiloja hyödyntäen. Tapahtuman tuotoksena on luoda uudenlaista ilahduttavaa ja viihdyttävää kaupunkitilaa. Yhteisöllinen ympäristötaideteos rakentuukin kylän tai yhteisön omalle toiminta-alueelle. Kokeilussa toteutetaan käsityöpajojen ja -tapahtuman tuotoksena yhteisöllisesti toteutettu ympäristötaideteos Kalasataman alueelle. Kokeilun tarkoitus on tuottaa osallistavaa, tavoitteellista naapurustotoimintaa ja tukea ja kannustaa erilaisia yhteisöjä tutustumaan ja toimimaan yhdessä.
Yhteystiedot: Concreatives kollektiivi, [email protected]

Yrittänyttä ei laiteta
Suunnittelimme ja pilotoimme ensimmäisessä vaiheessa peruskoulujen 6. ja 9. luokkalaisille ja ammattioppilaitosten yrittäjyyden opiskelijoille tarkoitetun yrittäjyyden oppimispelin. Peli suunniteltiin toteutettavaksi Teurastamon alueella kiinnostavien ja erilaisten pienyrittäjien kiinnostavassa ympäristössä. Kokeilujaksolla selvitettiin eri vuodenaikojen ja erilaisten tilojen käyttömahdollisuuksia ja käytettävyyttä pelin toteutuksessa. Laajennamme asiakasryhmiä loppukeväästä, sillä haluamme mm. tarkastella pelin käyttöä liikuntavammaisten lasten ja nuorten käytössä. Kalasatamaan valmistuvan peruskoulun oppilaat tulevat olemaan jatkossa pelin käyttäjiä. Lisäksi SLI-oppilaille kehitetään versio, joka on heidän kielellisten eritysvaikeuksiensa takia räätälöity heille sopivaksi.
Tutustu tarkemmin: Liiketalousopiston sivuilla ja Taivallahden koulun blogissa
Yhteystiedot: Helmi Liiketalousopisto, Outi Cavén-Pöysä, [email protected]

 

Sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä

Naapuruuspiiri
Naapuruuspiiri on erityisesti alueen yksinäiset ikäihmiset huomioiva paikallinen kokoontuminen. Sen toteuttamisen mahdollistavat viranomaiset yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Naapuruuspiiri voi olla myös kaikille asukkaille avointa toimintaa, joka toteutetaan maksuttomissa tiloissa vapaaehtoisen taidoin. Kokeilusta halutaan oppia, miten syrjäytymisen ehkäisy otetaan huomioon asuinalueella jo asuttamisen alussa sekä miten yksinäiset ikäihmiset huomioidaan ja otetaan uudella asuinalueella yhteisöön mukaan luontevasti ja mahdollisuuksien mukaan toimijana, ei kohteena. Lisäksi kokeilussa mietitään miten paikalliset yrittäjät voivat olla monipuolisemmin mukana yhteiskuntavastuussa.
Tutustu tarkemmin: Naapuruspiiri facebookissa
Yhteystiedot: Kaupunki Sote, Soile Atacocugu, [email protected]

Seniori365.fi – Hyvinvointia koko vuodeksi
Tarjoamme senioreille ja näiden omaisille suunnattua Seniori365.fi palvelua Helsingin Kalasatamaan levitettäväksi. Kansainvälisesti palkitussa Seniori365.fi -palvelussa on kattavasti erilaisia ikäihmisten tarvitsemia tuotteita, palveluja, tietoa, ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja aktiviteettejä – kaikki yhdestä paikasta. Palvelu on Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kehittämä ja ylläpitämä. Seniori365.fi edistää yksityisten hyvinvointipalveluiden kysyntää ja tuo senioritoimijat yhteen sekä auttaa senioreita pysymään aktiivisina, hyvinvoivina ja virkeinä omassa kotiympäristössä.
Tutustu tarkemmin: www.seniori365.fi
Yhteystiedot: Laurea, Pia Kiviharju, [email protected]

Sosiaalisuutta ja palveluita kotiin videopuhelimella
Tarkoituksena on tuoda sosiaalisuus ja palvelut suoraan ihmisten kotiin. Haluamme yhdistää eri toimijoita ja yrityksiä. Tavoitteenamme on toimia niin vanhusteknologiatuotteiden ja -palvelujen tarjoajana kuin myös yritysten tarpeisiin vastaten. Tarjoamme niin kaupunki- kuin syrjäalueiden yhteydenpidon parantamiseksi helppokäyttöistä videopuhelinta asioiden hoitoon sekä koko perheen ja yritysten yhteydenpitoon. Laitteella vanhukset voivat olla yhteydessä esim. kotihoitoon, lääkäriin ja perheeseen, jotka taas saavat tietoa vanhuksen hyvinvoinnista myös elekielen perusteella. Tarkoituksena on rakentaa kehitysprojekti jossa yhteisellä palvelukonseptilla tarjotaan useita vanhusteknologiatuotteita yhteistyössä muiden yritysten kanssa.
Tutustu tarkemmin: http://www.apujaturva.org/kauppa/home/11-videopuhelin.html
Yhteystiedot: Apu ja Turva AT, Jörgen Hämäläinen, [email protected]

 

Keinoja viestintään ja markkinointiin

Ilmoituslaatikkoverkosto Fiksun Kalasataman alueella
Ilmoituslaatikkoverkosto on uusi viestintämenetelmä, jossa hyödynnetään olemassa olevien sivustojen näkyvyyttä arjen mahdollisuuksien helppoon, laajaan ja kustannustehokkaaseen tiedottamiseen. Antaisitko siis muille mahdollisuuden ilmoittaa sivuillasi? Ilmoituksilla haettaisiin mm. työntekijöitä, harrastajia, oppilaita, asiakkaita tai osallistujia vapaaehtoisiin tehtäviin.
Tutustu tarkemmin: www.ilmoituslaatikko.fi ja ilmoituslaatikko youtubessa 
Yhteystiedot: Huomentaina Oy, Timo Liimatainen, [email protected]

MyKalasatamaServices
Glomen yli laiterajojen toimivaa identiteetinhallintatuotetta testataan eri toimijoiden Kalastaman asukkaille tarjottavissa sähköisissä palveluissa. Glomen palvelun avulla asukkaat hallitsevat monikanavaisesti saatavilla olevien sähköisten palveluiden hankintaa. Tuote mahdollistaa palveluiden tarjoajille aiempaa tehokkaamman ja saumattomasti toimivan tavan tarjota palvelujaan alueen asukkaille.
Tutustu tarkemmin: www.glome.me
Yhteystiedot: Glome Oy, Edi Immonen, [email protected]

Panoraamaperusteinen käyttöliittymä tilaesittelyille ja -palveluille
Testure tuottaa innovatiivisen, mobiiliyhteensopivan, visuaalisesti havainnoitavan ja värikkään 360-asteisen käyttöliittymän erilaisten palveluiden, kuten varausjärjestelmän, palautteen ja tilaoppaan esille tuomiseksi sekä tilan omistajan omaan markkinointikäyttöön. Visuaalinen 360-asteinen käyttöliittymä kuvaa erittäin hyvin tilaa ja sen mahdollisuuksia sekä tarjoaa helppokäyttöisen alustan palveluille. Käyttäjien on helppo havainnoida tilan mahdollisuudet ja palvelut etukäteen sekä valita halutut palvelut kosketusnäyttöön perustuvilla mobiililaitteilla. Käyttöliittymä tukee myös tulevaisuuden virtual reality -maailmaa. Tiloja voidaan esitellä myös GOOGLE Street View -palvelun avulla. Kysy lisää.
Tutustu tarkemmin: Linnanmäki ja Finlandiatalo tilaesittelyssä
Yhteystiedot: Testure Finland oy, Jouko Saras, [email protected]

Otsikon kuva: Visit Helsinki, Jussi Hellsten

Comments are closed.