Visiotyöpaja: Smart Future Lab 28.3.

Kiitos osallistumisesta työpajaan!
 
Työpajassa työstimme tulevaisuuden Smart Future lab -toimintaa Kalasataman alueen ydinkumppanien kanssa.  Viimeiset kolme vuotta fiksun kaupungin kehitys- ja living lab-toimintaa on viety eteenpäin mm. luomalla malleja yrityksille, sekä käyttäjille ja kaupungin yksiköille osallistua kokeilualustatoimintaan. Yhteiskehittäminen: asukkaat, kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät on ollut toiminnan keskeinen fokus. Kalasatama on myös Helsingin fiksun kaupungin showcase ja vastaanottaa yli 500 kansainvälistä vierailijaa vuosittain: Miten tulevaisuudessa fiksun kaupungin ratkaisuja voisi paremmin konkretisoida esim. Showroom toiminnalla? Miten tätä pitäisi organisoida?
 
Kalasataman visio “Tunti lisää aikaa päivään” on nyt ollut toiminnan lähtökohtana. Jatkossa tämä lupaus on konkretisoitava, mitattava ja tehtävä näkyväksi.
 
Ohessa  kerättynä keskeiset opit ja aihiot työpajasta, joiden pohjalta työstämme jatkosuunnitelmia eteenpäin vuodelle 2018. 

 

Comments are closed.