Yhteystiedot

Haluatko tulla kylään Fiksuun Kalasatamaan?

Ota yhteyttä: info(at)fiksukalasatama.fi

Twitter: @fiksukalasatama #fiksukalasatama
Facebook: www.facebook.com/fiksukalasatama
Instagram: @fiksukalasatama #fiksukalasatama

Saapumisohje:

Parkkeeraus

Suvilahdessa vierailijat saavat pysäköidä maksutta kahdeksi tunniksi parkkikiekolla. Alueella on merkattuja ja merkkaamattomia parkkipaikkoja. Isojen pihatapahtumien aikana pysäköintiä rajoitetaan tarvittavin osin.

Keitä me olemme?


Veera Mustonen, ohjelmajohtaja

puh. +358 40 508 4022
veera.mustonen(at)forumvirium.fi
@VeeraIMustonen

Veera vastaa Fiksun Kalasataman kehityksestä ja yhteistyöstä yritysten, kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Hän on ennen Forum Viriumia työskennellyt 15 vuotta ICT-alalla,  muuan muassa 10 vuotta Nokia oyj:llä, jossa hän suunnitteli tulevaisuuden älypuhelimia, kehitti uusia tuotteita, uudisti tuotekehitysprosesseja käyttäjälähtöisiksi sekä veti mobiilipalveluiden innovointitiimiä. Veera suhtautuu intohimoisesti kaupunkikehitykseen ja tutkii innokkaasti maailman Smart Citejä, innovaatioalustoja, Living labejä ja kokeilutoimintaa. Vapaa-aikanaan Veera kirjoittaakin tästä väitöskirjaa Aalto Yliopistossa.

Maija-Bergström-300x300Maija Bergström, hankekoordinaattori
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi
@maijalea

Maija koordinoi Fiksun Kalasataman asukasyhteistyötä sekä Living Lab -toimintaa, kehittäen mm. metodologiaa ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Koulutukseltaan Maija on sosiaalipsykologi ja hän on erityisesti keskittynyt kaupunki- ja ympäristökysymyksiin. Maija teki pro gradu -tutkielmansa Kalasatamaa koskevista mielikuvista. Maija on aiemmin työskennellyt mm. World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeessa tuotantoassistenttina sekä Suomen Lontoon instituutissa.

 

Kaisa-Spilling-300x300Kaisa Spilling, kehityspäällikkö
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
@kaisaspilling

Kaisa vastaa Fiksun Kalasataman Nopeiden Kokeilujen ohjelmasta, jossa tuodaan innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Kaisa on osallistavien menetelmien asiantuntija ja tietää, mitä hyvän haastekilpailun järjestäminen edellyttää. Kaisan intohimona on design, viestintä ja älykkäät kaupungit. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä, liiketoimintamalleista sekä markkinointiviestinnästä.

 

Fiksu Kalasatama -hanke

Fiksu Kalasatama saa rahoituksensa 6Aika-strategiasta, osana Helsingin kaupungin avoimet innovaatioalustat kärkihanketta vuosina 2015-2017. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki, joka on Helsingin kaupungin digitaalisten palveuiden kehitysyksikkö.

Kalasatama-kartalla-940x377

//fiksukalasatama.fi/rakennuspalikat/hankeportfolio/

Ohjausryhmä

Helsingin kaupungin Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjausryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

Sinnemäki Anni
Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja

Mustonen Veera
Forum Virium Helsinki Oy, sihteeri

Asikainen Hannu
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Haapanen Sami
Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

Hakala Tuomas
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Hyvärinen Silja
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

Kytösaho Ifa
Helsingin kaupunki, asuntotuotantotoimisto

Välitalo Hanna
Helsingin kaupunki, opetusvirasto

Markku Raitio
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kippo-Edlund Päivi
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus

Rosengren Lars
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto

Von Bruun Santtu
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Comments are closed.