Ota yhteyttä

Haluatko tulla kylään Fiksuun Kalasatamaan?

Kalasataman ja Jätkäsaaren alueiden esittelyyn on koulutettu oppaita, jotka esittelevät alueen arkkitehtuuria sekä älykkäitä ratkaisuja. Oppaat ovat osallistuneet Forum Virium Helsingin ja Helsinki Marketingin yhteistyössä järjestämään koulutukseen ja perehdytetty alueiden älykaupunkikehitykseen. Opastukset varataan suoraan oppailta. Lue lisää.


Asiantuntijapuheenvuorot ja media

Asiantuntijapuheenvuoroja ja haastattelumahdollisuuksia voi tiedustella osoitteesta [email protected].

Twitter: @fiksukalasatama #fiksukalasatama
Facebook: www.facebook.com/fiksukalasatama
Instagram: @fiksukalasatama #fiksukalasatama

Kalasatama Urban Lab

REDIssä sijaitseva Kalasatama Urban Lab -tila tarjoaa paikan alueen kehittäjien tapaamisille, tapahtumille, kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Lue lisää.

Osoite: REDI (Sköne-rakennus 3. kerros) Hermannin rantatie 5

Saapumisohjeet Kalasatama Urban Labiin
Arrival instructions to Kalasatama Urban Lab 
Tutustu myös saapumis- ja pysäköintiohjeisiin REDIn sivuilla. 

 

Fiksu Kalasatama -tiimi

Kerkko Vanhanen, Ohjelmajohtaja, Fiksu Kalasatama -hanke
puh. +358 40 596 8296
kerkko.vanhanen(at)forumvirium.fi
@KerkkoVanhanen

Kerkko on Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjelmajohtaja ja vastaa siitä, että rahoitus ja resurssit projekteihin ovat riittävät. Kerkon koulutustausta on liikennealalla (DI) ja hän on työskennellyt etenkin joukkoliikenteen ja digitaalisen matkustajainformaation parissa. Lisäksi hän on opiskellut kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua sekä logistiikkaa. Fiksu kaupunkikehitys, energiatehokkuuden parantuminen ja liikkumisen helpottuminen sekä Helsingin seudun vetovoimaisuus ovat Kerkolle tärkeitä.

 

Maija-Bergström-300x300Maija Bergström, projektipäällikkö
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi
@maijalea

Maija koordinoi Fiksun Kalasataman asukasyhteistyötä sekä Living Lab -toimintaa, kehittäen mm. metodologiaa ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Koulutukseltaan Maija on sosiaalipsykologi ja hän on erityisesti keskittynyt kaupunki- ja ympäristökysymyksiin. Maija teki pro gradu -tutkielmansa Kalasatamaa koskevista mielikuvista. Maija on aiemmin työskennellyt mm. World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeessa tuotantoassistenttina sekä Suomen Lontoon instituutissa.

 

Kaisa-Spilling-300x300Kaisa Spilling, kehityspäällikkö
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
@kaisaspilling

Kaisa vastaa Fiksun Kalasataman Nopeiden Kokeilujen ohjelmasta, jossa tuodaan innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Kaisa on osallistavien menetelmien asiantuntija ja tietää, mitä hyvän haastekilpailun järjestäminen edellyttää. Kaisan intohimona on design, viestintä ja älykkäät kaupungit. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä, liiketoimintamalleista sekä markkinointiviestinnästä.

 

 

Juha Jäppinen, viestinnän asiantuntija
puh. +358 40 635 2600
juha.jappinen(at)forumvirium.fi
@Jappisenjuha

Juha tuottaa ja suunnittelee Fiksun Kalasataman viestintää ja tekee sisältöjä verkkosivuille sekä sosiaalisen median kanaville tiiviissä yhteistyössä Kalasatama-tiimin kanssa. Koulutukseltaan hän on viestinnän VTM. Juhalla on monipuolinen tausta viestintätehtävistä toimittajana ja tiedottajana. Kaupunkikehityksen näkökulmasta Juhaa kiinnostaa Helsingin kehittäminen ilmastoystävälliseksi ja jatkuvasti paremmaksi.

Fiksu Kalasatama -hanke

Fiksu Kalasatama sai rahoituksensa 6Aika-strategiasta, osana Helsingin kaupungin avoimet innovaatioalustat kärkihanketta vuosina 2015-2017. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki, joka on Helsingin kaupungin digitaalisten palveuiden kehitysyksikkö. Fiksu Kalasatama -hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta vuosille 2018–2020.

Ohjausryhmä

Helsingin kaupungin Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjausryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

Mikko Aho, ohjausryhmän puheenjohtaja
Toimialajohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hannu Asikainen
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, aluerakentaminen

Maija Bergström, ohjausryhmän sihteeri
Projektipäällikkö, Fiksu Kalasatama -hanke
Forum Virium Helsinki

Santtu von Bruun (varajäsen Mikko Martikka)
Yksikön päällikkö, Innovaatiot ja uudet kokeilut
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Matti Kaijansinkko
Tiimipäällikkö, Länsisatama-Kalasatama -tiimi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asemakaavoitus

Päivi Kippo-Edlund (varajäsen Mira Jarkko)
Ympäristönsuojelupäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Marjo Kyllönen
Kehittämispalvelupäällikkö
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Mika Malin
Toimitusjohtaja
Forum Virium Helsinki

Miia Pasuri
Tiimipäällikkö, tontit-tiimi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Mikko Rusama
Digitalisaatiojohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Jarmo Suomisto
Projektipäällikkö, 3D+
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kerkko Vanhanen
Ohjelmajohtaja, Fiksu Kalasatama -hanke
Forum Virium Helsinki

Comments are closed.