Käynnissä olevat projektit

B.Green


B.Green-hankkeessa (2020–2022) tutkitaan uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Projektissa luodaan osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti. Lue lisää.

 

 

Mission Zero Foodprint


Misson Zero Foodprint ( 2019–2021) kehittää pienten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille. Projektin yhteiskehittämistä ja pilotteja tehdään Uudenmaan ravintolatoimijoiden kanssa.
Lue lisää.

 

Citylogistiikan uudet ratkaisut


Citylogistiikan uudet ratkaisut
-hankkeessa (2018–2020) kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia viimeisen kilometrin kevyitä jakeluratkaisuja kaupunkialueilla. Logistiikkaketjua tehostetaan digitalisaation avulla. Helsingissä pilotoidaan autonomisilla ajoneuvoilla tapahtuvia kuljetuksia ja autokuljetusten korvaamista kevyillä sähköavusteisilla kaksi-, kolme, tai nelipyöräisillä ajoneuvoilla. Lue lisää.

MySmartLife

MySmartLife -hanke (2016–2021) on osa Euroopan komission Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa ja siihen osallistuu yli 28 toimijaa yli seitsemästä maasta. Hanke keskittyy on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kaupungeissa sekä uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattaminen. 

Helen, VTT ja Helsingin kaupunki pyrkivät lisäämään rakennusten energiatehokkuutta pyritään kasvattamaan merkittävästi hankkeen kohdealueilla. Esimerkiksi Korkeasaaren ja Mustikkamaan alueelle asennetaan useita ympäristöön mukautuvia LED-valaisimia korvaamaan aikaisemmat valaisimet. Hankkeen osana Kalasataman alueella on myös testattu reittiliikenteessä autonomista robottibussia. Lue lisää.

Comments are closed.