Käynnissä olevat projektit

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Hanke vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen ja älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Samalla myös kehitetään oppimisympäristöjä käyttäjälähtöisesti. Helsingissä tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla koulut voivat nostaa esille tarpeitaan ja haastaa yrityksiä vastaamaan niihin. 6Aika Tulevaisuuden Älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tulokset jaetaan kuutoskaupunkeihin ja Helsingin kouluverkkoon.

Lue lisää: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke

Lisätietoja: Matti Hämäläinen, projektipäällikkö
puh. +358 40 626 7995
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi

 

Hyvinvointia ja terveyttä digitaalisilla ratkaisuilla

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä digitaalisilla ratkaisuilla. Ohjelmaan valittiin avoimessa tarjouskilpailuissa viisi kokeilua, joiden teemoissa nousivat esiin terveellinen ravinto ja henkinen hyvinvointi sekä tekoälyn hyödyntäminen. Ratkaisuja pilotoidaan nopeina kokeiluina ja kehitetään yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa.

Lue lisää: Kalasatama Wellbeing -verkkosivut

Lisätietoja: Kaisa Spilling, kehityspäällikkö
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Kalasataman digitaalinen kaksonen

Kalasatamasta tehdään digitaalinen kaksonen, kaupunkimalli avoimena datana. Digikaksonen toimii rakentuvan Kalasataman koko elinkaaren prosessien ja älykaupunkikehityksen suunnittelu-,  -testaus-, sovellus- ja palvelualustana. Malli mahdollistaa esimerkiksi energian paikallisen tuotanto- ja kulutusdatan sekä informaation visualisoinnin ja vuorovaikutuksen kaupunkilaisten sekä yritysten kanssa. Kalasataman digitaalinen kaksonen toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin 3D-kaupunkimallin kanssa.

Lue lisää: 3D-kaupunkimallin verkkosivut

Lisätietoja: Jarmo Suomisto, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
jarmo.suomisto(at)hel.fi

bIoTope edistää sähköautojen latausratkaisuja

Hankkeen tavoitteena on parantaa sähköautojen latausinfrastruktuuria. Helsingin pilotissa otetaan käyttöön teknologioita, jotka mahdollistavat yhteentoimivuuden eri palveluntarjoajien välillä ja parantavat sähköautojen latauspalveluita nostamalla latausasemien määrää ja palveluiden laatua osana EU-rahoitteista bIoTope-hanketta, jossa kehitetään älykkäiden kaupunkien avoimia standardeja ja puretaan esteitä ekosysteemin kehittymisen tieltä.

Lue lisää bIoTope-hankkeesta

Lisätietoja: Natalia Reen, projektipäällikkö
puh: +358 50 486 0424
natalia.reen(at)forumvirium.fi

Reboot the City

Helsingin pilotissa Kalasatamassa kokeillaan, miten massadatan käytöllä voisi tehostaa hyötyajoneuvojen reittien hallintaa ja suunnittelua. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran vetämän Reboot the cityn tavoitteena on kaupunkien tuottaman massadatan avulla auttaa luomaan uusia palveluja ja toimintamalleja kaupunkiympäristöön ja -liikenteeseen.

Lue lisää: Reboot the city -verkkosivut

Lisätietoja: Timo Tuomivirta, Helsingin pilotin projektipäällikkö, Stara
puh. +35840 621 2202
timo.tuomivirta(a)hel.fi

Parrulaturi, aurinkosähköllä toimiva latauspiste

Aurinkosähköllä lataava, turvallinen ja kestävä penkki yhdistää huvin, hyödyn ja fiksun kaupunkienergiaratkaisun. Pistettä voi mallista riippuen käyttää muun muassa sähköpyöräakkujen ja mobiililaitteiden lataamiseen. Latauspisteeseen voi liittää kaupunkilaisille avoimen wifin. Helppokäyttöinen, älykäs ja kaikille avoin latauspiste havainnollistaa ja toimii kannustimena siirtymisessä kohti terveellisempää ja ilmastoystävällisempää kaupunkia ja elämäntapaa.

Lisätietoja: Mikko Martikka, projektikoordinaattori, Helsingin kaupunki
mikko.martikka(at)hel.fi

Ihmisten ja pakettien lähilogistiikka

Millaiset liikkumisratkaisut palvelisivat kaupunkilaisia Kalasatamassa? Metroaseman ja kaupunginosan väliseen ja alueen lähiliikkumiseen on tarjolla lukuisia päästöttömiä ja ympärivuotisia vaihtoehtoja, kuten sähkö-, kuorma- ja kaupunkipolkupyörät. Sähkökäyttöiset kulkuneuvot linkittyvät myös parkkipaikkojen ja latauspisteiden palveluihin. Myös kaupunginosan jakeluliikenteen ja ajoneuvojen korvaaminen kevyellä liikenteellä ja autonomisilla ajoneuvoilla tarjoaa mahdollisuuksia. Digipalvelut mahdollistavat kulkuneuvojen saatavuustiedon.

Lisätietoja: Kaisa Spilling, kehityspäällikkö
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

FABULOS

Itseohjautuvien linja-autojen hallinnointiin liittyy paljon haasteita, jotka pitää ratkaista ennen kuin ne voivat ajaa kaduilla luontevana osana joukkoliikennettä. FABULOS-hankkeessa selvitetään, miten kaupungit voivat hyödyntää robottibusseja osana julkista liikennettä ja hankitaan Helsinkiin linja-autolinja, jossa liikennöivät itseohjautuvat bussit. Tavoitteena on toteuttaa linja Kalasatamaan.

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja:
Renske Martijnse-Hartikka
puh. +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

Fiksun kalasataman seurantaindikaattorit

Forum Virium Helsinki ja hollantilainen TNO ovat osana Kalasataman Smart and Sustainable District Climate-KIC työtä laatineet yhteistyössä kaupungin ja tutkimuskumppaneiden kanssa resurssiviisauden mittarit, joita sovelletaan ja pilotoidaan Kalasatamassa. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia datalähteitä ja luoda pysyvä malli, jolla älykaupunkikehitystä voidaan seurata.

Älykaupunkiratkaisujen vaikutukset elämänlaatuun

Kalasatamassa kehitetyillä indikaattoreilla mitataan älykaupunkiratkaisujen vaikutusta elämänlaatuun. 

Lisätietoja: Maija Bergström, hankekoordinaattori
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Resurssiviisauden indikaattorit

Helsingin kaupunki on laatinut uuden ilmastostrategian ja sitä toteuttavan toimenpideohjelman. Sen toteutumista tullaan seuraamaan sopivilla indikaattoreilla. Näitä mittareita on tarkoitus soveltaa ja kokeilla Kalastamassa pilottina koko kaupungin ilmastotavoitteiden indikaattorityölle.

Lisätietoja: Mira Jarkko, ympäristötarkastaja, Helsingin kaupunki
mira.jarkko(at)hel.fi

 

Comments are closed.