Mikä Fiksu Kalasatama?

silta_web

Kalasatama on yksi Helsingin uusista ja kasvavista asuinalueista. Se kehittyy vauhdikkaasti ja on valmistuessaan 2040-luvulla koti jopa 25 000 kaupunkilaiselle. Kalasatamasta löytyy lukuisia älykkään kaupungin toimintoja, kuten älykäs sähköverkko, yhteiskäyttöisiä tiloja ja ennätysmäärä sähköautojen latauspaikkoja.

Helsinki käynnisti vuonna 2013 Fiksu Kalasatama -hankkeen, tavoitteena tehdä Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, Helsingin Smart City -kaupunginosa. Aluetta kehitetään joustavasti ja kokeilujen avulla, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Kokeilujen kaupunginosa

Kalasataman koko kaupunginosa toimii living labina, eli aitona kaupunkiympäristönä, jossa kokeillaan matalalla kynnyksellä ja joustavasti erilaisia tulevaisuuden palveluja ja hankitaan niistä oppeja ja kokemusta koko kaupunkiyhteisölle. Kalasatama toimii Helsingin ilmastotavoitteiden mallialueena, jossa tavoitteita edistetään fiksuilla kaupunkiratkaisuilla ja kokeiluilla.

Ideana on, että fiksuilla kaupunkipalveluilla voidaan tukea ilmastotavoitteita ja säästää ihmisten aikaa. Tätä ajatusta kuvaa Fiksun Kalasataman visio – tunti lisää aikaa päivään.

Fiksu Kalasatama -hanke on edistänyt fiksujen kaupunkiratkaisujen kehittämistä kokeiluohjelmilla, joiden teemoina ovat olleet muun muassa ilmastotavoitteet, resurssiviisaus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. 

Lue lisää Kalasataman kokeilualustoista ja niiden älykkäistä ratkaisuista:

 

Kuva: Antti Kokkola

Kuva: Antti Kokkola

Fiksua kaupunkia kehittäjäyhteisön kanssa

Fiksu Kalasatama -hanke käynnistyi vuonna 2013 Tekesin rahoituksella ja jatkui ensin  6Aika-strategian (2015-2018) ja sitten Helsingin kaupungin innovaatiorahaston (2018-)  rahoituksella. Fiksu Kalasatama -hanketta koordinoi Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Hanke on tuonut yli 170 yritystä yhteistyöhön kaupungin ja toistensa kanssa sekä herättänyt suurta kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. Fiksun Kalasataman toiminta on osaltaan vaikuttanut Helsingin menestykseen kansainvälisissä älykaupunkivertailuissa ja siitä on uutisoitu useissa kymmenissä kansainvälisissä medioissa. Fiksussa Kalasatamassa kehitetty nopeiden kokeilujen malli on otettu käyttöön kuudessa suurimmassa kaupungissa Suomessa sekä vuonna 2019 Stavangerin kaupungissa Norjassa. Kansainvälistä hankeyhteistyötä on tehty esimerkiksi EIT Climate KIC:in, Nordic Innovation, Urbact- ja Interreg Central Baltic -ohjelmien puitteissa. Lisäksi hanke on osallistunut tiiviisti kansainvälisten verkostojen kuten ENoLL:in ja Nordic Smart Cities Networkin toimintaan. 

Fiksussa Kalasatamassa käynnistetty työ jatkuu vuosina 2020–2023 Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hankkeessa kun älykaupunkikokeilujen parhaita käytäntöjä viedään uusille täydennysrakennettaville alueille.

Comments are closed.