Joustotilat-hanke loi toimintamallin vajaakäyttöisten tilojen jakamiselle

Joustotilat_Flexitila-940x377

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki loi vuosina 2016–2017 toteutetussa Joustotilat-hankkeessa konsortiokumppaneiden kanssa mallin joustotilapalvelulle, jolla kaikki tilat saadaan omatoimikäyttöön hyödyntäen digiratkaisuja, kuten älylukkoja sekä nettipohjaisia varaus- ja maksualustoja. Käytännön opit tilojen jakamiseen ovat kaikkien saatavilla  Tilat avoimiksi -julkaisussa sekä Näin teet tilastasi joustotilan -oppaissa.

Tarve erilaisille väliaikaisille toimisto- ja harrastustiloille on kaupungeissa suuri samaan aikaan kun runsaasti toimitiloja on vajaakäytöllä tai tyhjinä. Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa avattiin erilaisia asuinalueen tiloja kaikkien käyttöön hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja, kuten älylukkoja ja nettivarausjärjestelmiä. Hankkeen avulla kerättiin arvokasta tietoa sekä kokemusta, jonka avulla luotiin malli tilojen avaamiselle. Joustotilapalvelut jatkavat Kalasatamassa nyt toimintaansa itsenäisesti. Helsingissä tilojen avaaminen kaupunkilaisten käyttöön on otettu osaksi kaupungin strategiaa.

Kokeilun avulla luotiin ja testattiin tilojen avaamisen malli

Joustotilat-hankkeessa kehitettiin tilojen jakamisen ekosysteemiä ja kokeiltiin Kalasataman alueen vuokrattavissa olevien tilojen tuomista Flextila-palveluun, josta tiloja voi varata näppärästi vaikkapa vain tunniksi esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon. Suuri osa joustotiloista on varustettu älylukoilla, jotka toimivat mobiilitunnistautumisella. Älylukko helpottaa tilojen jakamista, kun vältytään fyysisen avaimen hakemiselta ja palautukselta.

Yrityksille joustava tilojen käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Joustotilat-hankkeessa luotiin asioiden Internet (IoT) -alustamalli, johon eri alojen yritykset voivat avoimien rajapintojen kautta kytkeytyä ja tarjota sekä joustotilojen käyttäjille että tarjoajille muun muassa kokoustarjoilujen, älylukitusjärjestelmän, kulunvalvonnan ja siivouksen kaltaisia lisäpalveluita.

Älykkäät tilaratkaisut sekä tilat palveluna ovat herättäneet laajaa kiinnostusta, ja ne nähdään yhtenä tärkeänä älykaupungin rakennuspalikkana. Parhaimmillaan joustotilojen hyödyntäminen voi jopa vähentää uudisrakentamisen tarvetta. Lisäksi joustotilat elävöittävät kaupunkia ja tarjoavat yhden kanavan entistä yhteisöllisempään asumiseen.

Helsingin Kalasatama testialueena

Joustotilapalvelua pilotoitiin vuoden 2016 aikana Kalasatamassa, osana Fiksu Kalasatama -hanketta. Nykyisin Kalasatamassa on useita varattavia joustotiloja, kuten Setlementtiasuntojen kansalaistila Capellan puistotiellä, HOASin kerhotila Arielinkadulla sekä DIAKin kappeli. Näitä tiloja on käytetty niin joogatuntien ja syntymäpäivien järjestämiseen kuin yhdistysten kokouksiin. Vuodelle 2017 saadun jatkorahoituksen ansiosta joustotilapalvelua kehitettiin entistä toimivammaksi ja laajennettiin sen käyttöä.

Mukana toimintamallia kehittämässä oli laaja verkosto alueen asukkaita, älylukitukseen ja IoT-ratkaisuihin erikoistuneita yrityksiä sekä rakennusalan yrityksiä, arkkitehtejä sekä kaupunkisuunnittelijoita. Joustotilat-hankkeen toteuttivat yhteistyössä , Joustotoimisto Oy (Flextila-palvelu), Setlementtiasunnot Oy, Forum Viriumin yrityskumppani Elisa, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (2017), Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (2016) sekä Kalasataman Palvelu Oy (2016).  Rahoitus vuosille 2016–2017 saatiin Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Joustotilat-hanke vauhditti tilojen jakamisen kasvua

Helsingin Kalasatamassa kokeiltu tilojen avaamisen malli on ollut menestys. Kalasatamassa toimi hankkeen aikana 15 joustotilaa. Suosituinta kohdetta Setlementtiasuntojen Capellan kansalaistilaa varattiin vuonna 2017 yli 600 kertaa. Forum Virium Helsinki levittää tilojen avaamisen mallia myös muualle Suomeen, ja Kalasatamassa kehitetyllä mallilla on lähdetty avaamaan tiloja myös Oulussa ja Turussa.

Helsingin kaupunki on avannut tilojaan Varaamo- ja Stadin tilapankki -palveluissa. Joustotilojen yleistyminen huomioidaan myös kaupunkien kaavoituksessa. Helsingin kaupunki pyrkii tilojen joustavaan käyttöön myös strategiassaan. Pyrkimyksenä on saada muun muassa koulut ja liikuntatilat helposti asukkaiden käyttöön. Muun muassa tulevassa keskustakirjasto Oodissa hyödynnetään joustotilojen oppeja.

Lisäksi joustotilapalveluilla, kuten hankkeen yhteistyökumppanilla Flextila.comilla on nyt runsaasti varattavia tiloja ympäri Suomen.Tilojen avaamisen haaste on kaupungeille yhteinen ja aihe on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Joustotilojen oppeja on jaettu myös Euroopan laajuisesti EU:n Refill-hankkeessa.


Tutustu julkaisuihin

Joustotilat-hankkeen loppuraportti
Tilat avoimiksi -julkaisu
Näin teet tilastasi joustotilan – Opas yrityksille
Näin teet tilastasi joustotilan – Opas taloyhtiöille

Muistilistat ja mallipohjat word-formaatissa:
Muistilista yrityksille: Tilan muuttaminen joustotilaksi
Muistilista taloyhtiöille: Tilan muuttaminen joustotilaksi
Muistilista: Joustotilapalvelulle toimitettavat tiedot
Joustotilan käyttöohje (mallipohja)

Yhteystiedot
Maija Bergström
Hankekoordinaattori
Forum Virium Helsinki
[email protected]
puh. 040 766 1415

 

 


Avataan vajaakäyttöiset tilat kaikille!

Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa kokeiltiin onnistuneesti vajaalla käytöllä olevien tilojen avaamista yleiseen käyttöön. Hankkeen opit koottiin Tilat avoimiksi -julkaisuun, jonka tarjoamaa tietoa kaikki tilojensa avaamisesta kiinnostuneet voivat hyödyntää.