Näin muutamme tyhjät tilat palveluiksi ja liiketoiminnaksi

Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen hyötykäyttöä kokeiltiin menestyksekkäästi Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa, jonka opit koottiin kaikille Tilojen avaamisesta kiinnostuneille Tilat avoimiksi -julkaisuun. Hankkeessa mukana olleet tila-aktivistit, kaupungin työntekijät, tutkijat ja yrittäjät määrittelivät yhdessä askelmerkit, joiden avulla tiloista voi tehdä joustavasti palveluja.

Miten tilat muutetaan palveluiksi? Askelmerkit tarjoavat tähän neljä näkökulmaa: tilojen näkyvyys, tilojen hyödyntäminen kokeilualustana, liiketoimintamallien kehitys ja tilojen helppo avaaminen kellonajasta riippumatta.

Näkyvyyttä tiloille

Haasteeksi tilojen hyötykäytössä on koettu tilojen näkyvyys. Käyttäjillä ei ole riittävästi tietoa tarjolla olevista avoimista kaikkien vuokrattavista tiloista, ja monille tilojen omistajille tyhjien tilojen tilapäinen käyttö on vielä uutuuttaan vieras ajatus. Tietoa tilojen käytön mahdollisuuksista sekä sen hyödyistä niin kaupunkilaisille kuin kiinteistöjen omistajillekin täytyy saada laajempaan tietoisuuteen. Helsingin kaupunki on nostanut vajaakäyttöisten tilojen jakamisen osaksi strategiaansa ja ottanut aiheessa edelläkävijän roolin. Tietoa ja tilojen käytön positiivisia kokemuksia jakamalla kaupunki voi näyttää suuntaa myös yrityksille, jotka voivat kehittää eteenpäin tilojen avaamiseen liittyvää liiketoimintaa ja palveluja sekä kehittää tiloja palveluiksi.

Kaupunki kokeilujen alustaksi

Kaupungeissa on runsaasti erilaisia tyhjiä tai vajaalla käytöllä olevia tiloja. Haasteena useiden tilojen käytölle on niiden alkuperäinen käyttötarkoitus ja tähän liittyvä lainsäädäntö. Tilojen tilapäiskäytön mahdollisuus vaatii siksi tarkastelua. Useat kaupungin tyhjillään olevat tilat tarjoavat hyviä paikkoja erilaisille pop up -tapahtumille ja tilapäisille kokoontumisille. Kalasatamassa tyhjiä tiloja hyödynnetään jo laajasti. Alueen 15 joustotilaa ovat kenen tahansa varattavissa ja ne toimivat myös alustana kokeilutoiminnalle. Samaan tapaan myös muiden kaupunkien ja kaupunginosien tyhjät tilat tarjoaisivat hyvän alustan paikallisille kokeiluille.

Tarvetta liiketoimintamalleille

Kaupungin kehittämä Varaamo on hyvä esimerkki palvelusta, jonka avulla tyhjiä tiloja voidaan varata. Järjestelmää kehitetään integraatiolla älylukko- ja maksujärjestelmiin, minkä ansiosta se taipuu tulevaisuudessa myös omatoimikäyttöön. Kaupunki on tehnyt tärkeää työtä luomalla tilojen varaamiselle toimivan perustan, johon yrityksillä on mahdollista kehittää palveluja. Toimitilojen jakaminen on liiketoimintana vielä uutta, ja tarvetta on siksi liiketoimintamallien kehittämiselle. Nykyisin omatoimisesti verkossa voi jo varata hotellihuoneita, matkalippuja tai tilata ruokaa. Tilat palveluna olisi tämän liiketoimintakehityksen luonteva seuraava askel.

Tilojen helppo saatavuus aamusta iltaan

Tilojen jakamisen yhtenä haasteena on ollut avainten hakemisen ja palauttamisen järjestäminen. Älyteknologian avulla tämä ongelma on kuitenkin jo selätetty. Puhelimella avattavien älylukkojen avulla käyttäjät pääsevät tiloihin omatoimisesti. Älylukot eivät ole vielä Helsingissä yleisiä, mutta niiden laajempi käyttö helpottaisi paitsi tilojen jakamista myös niiden käytön valvontaa ja samalla tilojen kehittämistä palveluiksi, kaupunkien elävöittäjiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi.

Lataa täältä Tilat avoimiksi -julkaisu, ja lue miten tilojen avaaminen onnistuu.

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa kurkistetaan julkaisun sisältöihin. Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa kokeiltiin onnistuneesti vajaalla käytöllä olevien tilojen avaamista yleiseen käyttöön. Hankkeen opit koottiin Tilat avoimiksi -julkaisuun, jonka tarjoamaa tietoa kaikki tilojensa avaamisesta kiinnostuneet voivat hyödyntää. Juttusarjassa kurkistetaan julkaisun sisälle. Lue  aiemmin ilmestynyt kirjoituksemme tilojen vajaakäytöstä täältä sekä joustotilojen opit pähkinänkuoressa täältä.

Helsingin kaupunki on avannut tilojaan Varaamo- ja Stadin tilapankki -palveluissa. Joustotilojen yleistyminen huomioidaan myös kaupunkien kaavoituksessa. Helsingin kaupunki pyrkii tilojen joustavaan käyttöön myös strategiassaan. Pyrkimyksenä on saada muun muassa taloyhtiöiden yhteistilat, koulut ja liikuntatilat helposti asukkaiden käyttöön. Joustotilat-hankkeen toteuttivat yhteistyössä , Joustotoimisto Oy (Flextila-palvelu), Setlementtiasunnot Oy, Forum Viriumin yrityskumppani Elisa, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (2017), Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (2016) sekä Kalasataman Palvelu Oy (2016).  Rahoitus vuosille 2016–2017 saatiin Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Tilat avoimiksi -julkaisun ovat tuottaneet yhdessä kolme hanketta:

Joustotilat on avannut niin yksityisten kiinteistönomistajien kuin kaupunginkin tiloja varattavaksi digitaalisen palvelun avulla. Hankkeessa on edistetty yritysten välistä yhteistyötä sekä kerrytetty oppeja myös sosiaalisista ja kulttuurisista näkökohdista, jota vaikuttavat tilojen avaamiseen. Hankkeessa on julkaistu lisäksi Näin teet tilastasi joustotilan -oppaat taloyhtiöille ja yrityksille.

REFILL on kerryttänyt oppeja tilapäiskäytön hyödyntämisestä kaupunkikehittämisessä sekä verkottanut Helsinkiä yhdeksän muun tilapäiskäytön potentiaalista kiinnostuneen kaupungin kanssa.

Digitaalinen Helsinki -ohjelma on koordinoinut yhteistyötä useiden tiloihin liittyvän projektin välillä Tilat avoimeksi -teeman alla sekä tuonut ketteriä kehitysmenetelmiä ja muotoiluajattelua kaupungin omiin digitaalisen kehityksen hankkeisiin.

Comments are closed.