Avataan vajaakäyttöiset tilat kaikille!

Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa kokeiltiin onnistuneesti vajaalla käytöllä olevien tilojen avaamista yleiseen käyttöön. Hankkeen opit koottiin Tilat avoimiksi -julkaisuun, jonka tarjoamaa tietoa kaikki tilojensa avaamisesta kiinnostuneet voivat hyödyntää. Juttusarjassa kurkistetaan julkaisun sisälle. Lue aiemmin ilmestynyt kirjoituksemme tilojen vajaakäytöstä täältä.

Tarve erilaisille väliaikaisille toimisto- ja harrastustiloille on kaupungeissa suuri samaan aikaan kun runsaasti toimitiloja on vajaakäytöllä ja tilat kaikuvat tyhjyyttään. Kalasatamassa toteutetussa Joustotilat-hankkeessa avattiin asuinalueen yhteistiloja kaikkien käyttöön hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja, kuten älylukkoja ja nettivarausjärjestelmiä. Hankkeen avulla opittiin, miten tilojen avaaminen kannattaa toteuttaa ja kerättiin arvokasta tietoa, joka on nyt julkaistu kaikkien saataville.

Älylukot avaavat ovia

Joustotilat-hankkeessa havaittiin, että älylukitus tarjoaa oivallisen ratkaisun tilojen avaamiseen. Älylukon voi avata ilman perinteistä avainta esimerkiksi puhelimella ja lukkojen toimintoja voidaan seurata etänä. Hankkeen aikana todetiin, että älylukitus nostaa tilojen käyttöastetta jopa yli 200 prosenttia. Älylukko helpottaa tilojen jakamista, kun vältytään fyysisen avaimen hakemiselta ja palautukselta. Haasteena on kuitenkin vielä kehityksen alkuvaiheessa älylukkojen integroituminen joustotilapalveluihin. Tilojen jakamista voi silti lähteä kokeilemaan ilman älylukitustakin.

Mitä kaikkea palvelusta tulee löytyä, jotta sitä voi kutsua joustotilapalveluksi? Älylukituksen käytön mahdollisuuden lisäksi palvelussa tulee olla reaaliaikainen varauskalenteri, maksujärjestelmä tilan laskutusta varten, tietokanta tiloista sekä mahdollisuus integroida palvelu kulunvalvontaan. Tutustu esimerkiksi kaupungin kehittämään Varaamo-palveluun tai yksityisiin Flextila– ja Kliffa-palveluihin.

Varauspalveluiden kehittäjiä palvelee avoin resurssienvarausrajapinta RESPA API, jota myös kaupungin Varaamo-palvelu käyttää. Se on resurssien kuvaamiseen sekä niiden varaamiseen soveltuva rajapinta, jota voidaan hyödyntää uuden varauspalvelun rakentamiseen.

Kehittymättömillä joustotilamarkkinoilla bisnesmahdollisuuksia

Liiketoiminnan näkökulmasta tilojen avaaminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Väliaikaisille toimisto-, kokoontumis- ja harrastustiloille on suurimmissa kaupungeissa kysyntää, ja samaan aikaan sopivia tiloja seisoo tyhjillään. Tiloja jakamalla esimerkiksi taloyhtiöt ja muut tilojen omistajat voisivat saada tuloja vajaakäyttöisillä tiloillaan ja tilaoperaattorit tuottoa palvelustaan. Ennen kuin tilojen jakaminen pääsee kunnolla lentoon tarvitaan joustotilapalvelujen ekosysteemiin kehitystyötä. Esimerkiksi rakennusten kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien rajapinnat ovat lähes poikkeuksetta suljettuja. Niiden integrointi joustotilapalveluihin vaatii resursseja.

Rohkeutta tilojen jakamiseen

Joustotilat-hankkeen käyttäjäpalautteen perusteella nähtiin, että Kalasataman joustotiloille riittää kysyntää, ja että tilat vastaavat tarpeisiin. Kalasatamassa Setlementtiasuntojen vuokrataloyhtiö avasi harrastetilansa kaikkien halukkaiden käyttöön Joustotilat-hankkeessa. Setlementtiasuntojen Capellan kansalaistila oli suosituin tila, jota varattiin vuonna 2017 yli 600 kertaa.

Tilojen jakaminen yleiseen käyttöön on vielä ajatuksena uusi, ja osa tilojen omistajista vielä epäröi tilojensa jakamista. Omaa tilaa ei välttämättä uskalleta avata yleiseen käyttöön, jos pelätään esimerkiksi tilojen käytöstä aiheutuvaa häiriötä, siivottomuutta tai melua. Kalasatamassa tehdyissä kokeiluissa kokemukset olivat kuitenkin positiivisia. Positiiviset kokemukset edistävät kokeiluja tilan jakamisen parissa ja Helsingin lisäksi konseptia kokeillaan nyt myös Oulussa ja Turussa.

Lataa täältä Tilat avoimiksi -julkaisu, ja lue miten tilojen avaaminen onnistuu.

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa kurkistetaan julkaisun sisältöihin.

Helsingin kaupunki on avannut tilojaan Varaamo- ja Stadin tilapankki -palveluissa. Joustotilojen yleistyminen huomioidaan myös kaupunkien kaavoituksessa. Helsingin kaupunki pyrkii tilojen joustavaan käyttöön myös strategiassaan. Pyrkimyksenä on saada muun muassa taloyhtiöiden yhteistilat, koulut ja liikuntatilat helposti asukkaiden käyttöön. Joustotilat-hankkeen toteuttivat yhteistyössä , Joustotoimisto Oy (Flextila-palvelu), Setlementtiasunnot Oy, Forum Viriumin yrityskumppani Elisa, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala (2017), Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (2016) sekä Kalasataman Palvelu Oy (2016).  Rahoitus vuosille 2016–2017 saatiin Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Tilat avoimiksi -julkaisun ovat tuottaneet yhdessä kolme hanketta:

Joustotilat on avannut niin yksityisten kiinteistönomistajien kuin kaupunginkin tiloja varattavaksi digitaalisen palvelun avulla. Hankkeessa on edistetty yritysten välistä yhteistyötä sekä kerrytetty oppeja myös sosiaalisista ja kulttuurisista näkökohdista, jota vaikuttavat tilojen avaamiseen. Hankkeessa on julkaistu lisäksi Näin teet tilastasi joustotilan -oppaat taloyhtiöille ja yrityksille.

REFILL on kerryttänyt oppeja tilapäiskäytön hyödyntämisestä kaupunkikehittämisessä sekä verkottanut Helsinkiä yhdeksän muun tilapäiskäytön potentiaalista kiinnostuneen kaupungin kanssa.

Digitaalinen Helsinki -ohjelma on koordinoinut yhteistyötä useiden tiloihin liittyvän projektin välillä Tilat avoimeksi -teeman alla sekä tuonut ketteriä kehitysmenetelmiä ja muotoiluajattelua kaupungin omiin digitaalisen kehityksen hankkeisiin.

Comments are closed.