Toiminta

Kalasatama on living lab, innovatiivisten palveluiden kehitys- ja testialusta. Yhteistyötä alueella edistetään asukkaille suunnatuilla tilaisuuksilla sekä yhteistyöverkostoilla. Kehittäjien klubi kokoaa yhteen niin aluetta kehittävät isot ja pienet yritykset, kaupungin virkamiehet kuin järjestäytyneet asukastoimijatkin tekemään joukolla alueesta entistä fiksumpaa kaupunginosaa.

Fiksu Kalasatama kokoaa hankeportfolioonsa joukon hankkeita ja projekteja, joita toteuttavat kaupunki, yritykset, järjestöt ja muut toimijat. Osa näistä on yksittäisten toimijoiden toteuttamia, mutta useimmat hankkeista toteutetaan usean tekijän voimin.

Fiksua Kalasatamaa kehitetään joustavasti ja kokeilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Tekemisen ytimessä on palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys sekä kaupunkilaiset osallistava yhteissuunnittelu.

Kokeiluja edistetään nopeiden kokeilujen ohjelmalla, jolla edistetään monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdytetään hyvien ideoiden kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi.

Comments are closed.