The Pocket Book for Agile Piloting -opas tarjoaa oppeja ketteriin kokeiluihin kaupunkikehittäjille

Nopeat kokeilut ovat joustava ja toimiva keino hankkia kokemuksia uusista palveluista ja ratkaisuista sekä lisätä yhteistyötä kaupungin, yritysten ja kaupunkilaisten välillä. The Pocket Book for Agile Piloting -julkaisu tiivistää käytännönläheisesti keskeiset opit, joita on hankittu nopeista kokeiluista Fiksu Kalasatama ja Jätkäsaari Mobility Lab -kokeilualueilla Helsingissä. Opas on englanninkielinen.

Tulevaisuuden kaupunkeja tehdään yhdessä. Kaupungit kokeilevat uusia keinoja tehdä yhteistyötä yritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien niin kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi. Nopeat kokeilut tarjoaa mallin uusien ratkaisujen ja palvelujen kokeilemiseen aidossa ympäristössä, kaupunkitila ja sen palvelut laboratoriona. 

Nopeat kokeilut ovat lyhytkestoisia ja kustannuksiltaan kevyitä. Niiden tavoitteena on erityisesti yhdessä oppiminen ja arvokkaiden käytännön kokemusten kerääminen. Keskeistä on lisätä ymmärrystä uusista nousevista palveluista ja teknologioista, joita ei ole vielä markkinoilla. 

Kokeiluissa kaikki osapuolet oppivat. Saadaan aitoa palautetta, sekä ymmärrystä tulevaisuuden palveluista. Kaupungille kertyy syvempää ymmärrystä tarpeista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Forum Virium Helsinki on toteuttanut Helsingissä jo yli 50 nopeaa kokeilua  kokeilujen alustoina toimivissa kaupunginosissa, ns. urban labeissa.

Kokeiluohjelmien teemoja ovat olleet muun muassa ilmastoystävälliset ratkaisut, opetus, älykäs liikkuminen ja hyvinvointi. Fiksu Kalasatama -projektissa alkunsa saanut nopeiden kokeilujen malli on skaalautunut käyttöön Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 6Aika-ohjelmassa. Vuonna 2019 myös Stavangerin kaupunki Norjassa aloitti nopeiden kokeilujen toteuttamisen. 

Fiksu Kalasatama -hanke ja Jätkäsaari Mobility Labin Perille asti -hanke ovat tuottaneet runsaasti kokemusta siitä miten nopeiden kokeilujen ohjelmissa voidaan yhdessä oppia mahdollisimman paljon sekä siitä miten oppeja skaalataan.

“Uusi Pocket Book -opas tarjoaa erittäin käytännöllisen lähestymisen yhteiskehittämiseen. Olemme saaneet jo paljon kokemuksia nopeiden kokeilujen ohjelman mallista ja oppeja kokeilujen fasilitoinnista. Halusimme jakaa oppeja kaupunkikehittäjille tiiviissä muodossa”, kertoo kehityspäällikkö Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

The Pocket Book for Agile Piloting -julkaisu on suunnattu kokeiluista kiinnostuneille kaupunkikehittäjille ja opastaa, miten nopeista kokeiluista saa mahdollisimman paljon irti. Opas tarjoaa konkreettisia esimerkkejä monen toimijan yhteistyön ja kokeilujen fasilitoinnista. Se myös nostaa käytännöllisiä vinkkejä ja havainnollistaa asioita käytännön case-esimerkeillä Helsingistä.

“Pocket Book -opas on hyödyllistä luettavaa kaikille kokeiluista ja yhteiskehittämisestä kiinnostuneille. Haluamme rohkaista eri toimijoita kehittämään parempaa kaupunkia kokeilujen kautta, yhdessä oppien koko kaupunkiyhteisön kanssa”, kertoo projektipäällikkö Janne Rinne Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeesta. 

Lataa The Pocket Book for Agile Piloting -julkaisu tästä.

Comments are closed.