Nopeista kokeiluista oppii koko kaupunkiyhteisö

Nopeat kokeilut tarjoavat yrityksille käyttäjäkokemuksia ja näkemystä tukemaan tuotteidensa ja palvelujensa kehittämistä. Kokeiluista oppii myös kaupunki ja muu verkosto!

Nopeat kokeilut kiihdyttävät kehitteillä olevien ideoiden jalostumista kypsiksi palveluiksi ja ratkaisuiksi. Kokeilujen avulla yritykset voivat esimerkiksi pilotoida prototyyppivaiheessa olevia tuotteita ja palveluja aidossa ympäristössä käyttäjien kanssa. Nopeissa kokeiluissa yritykset pääsevät yhteiskehittämään ratkaisujaan yhdessä kaupungin asiantuntijoiden, alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Kalasatamassa alueen toimijat ovat tarjonneet aktiivisesti toimintaansa kokeilualustaksi. Nopeita kokeiluja on tehty aktiivisesti sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, ja nyt käynnissä on Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelma, jossa mukana on uutena yhteistyötahona myös alueen yrityskumppaneita.

Tuoreimpana esimerkkinä nopeita kokeiluja sovelletaan koulumaailmaan, ja Kalasataman koulu toimii niiden alustana. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa haetaan kevään aikana kokeiluja oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyen. Tavoitteena on luoda kouluille pysyvä toimintamalli, jolla ne voivat nostaa esille tarpeitaan ja haastaa yrityksiä vastaamaan niihin. Opettajat osallistuvat alusta asti tarpeiden määrittelyyn ja ovat mukana yhteiskehittämässä sekä antavat palautetta palveluista.

Kokeilut palvelevat niin yrityksiä, kaupunkia kuin asukkaitakin

Nopeat kokeilut toteutetaan aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden käyttäjien kanssa. Kalasatamassa kokeiluja on toteutettu esimerkiksi Kalasataman koulussa, terveys- ja hyvinvointikeskuksessa sekä asukaskortteleissa. Syksyllä päästään kokeilemaan myös kauppakeskus REDI:ssä yhteistyössä sen toimijoiden kanssa.

Kokeileminen tarjoaa oppeja kaikille mukana oleville osapuolille. Yritykset saavat kokeiluissa ratkaisuistaan käyttäjäpalautetta. Käyttäjät tuovat kokeiluihin näkökulmansa arkensa asiantuntijoina ja ovat mukana vaikuttamassa ratkaisun muotoutumiseen ja kehittämiseen läpi kokeilun. Kaupungille kokeilut tarjoavat näkemystä tulevaisuuden käyttötapauksista ja palveluista. Kokeilut tarjoavat kanavan keskusteluille toimijoiden kesken sekä tuovat uusia yhteistyömuotoja yritysten kanssa. Myös kaupungin asiantuntijat oppivat seuratessaan kokeilujen etenemistä ja tuloksia lähietäisyydeltä.

Nopeissa kokeiluissa kerätyt kokemukset hyödyttävät myös muita hankkeita ja tuovat oppeja kaupungille ja muille toimijoille. Tämän on havainnut muun muassa myös Ilmastokadun Nopeita kokeiluja seurannut mySMARTLife-hankkeen koordinaattori Mikko Martikka, Helsingin kaupungilta.

Kotihiili-kokeilu tuotti nopean katsauksen siihen, miten uuden energiadataa hyödyntävän palvelukonseptin tarvitsema data on saatavilla. Sen aikana myös avattiin ketterästi uutta dataa, joka jatkossa on myös saatavilla muille toimijoille. Tätä hyödynnetään ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuuden parantamiseen keskittyvässä mySMARTLife-hankkeessa, jossa datan avaaminen ja uusien datalähteiden tunnistaminen on yhtä lailla keskeistä kuin sovelluskehitys. Näin kokeilu tukee myös muiden vastaavien palvelujen – ja seuraavien nopeiden kokeilujen kehittämistä”, hän kertoo.

Monta tapaa osallistua kokeiluun

Kokeiluihin voi osallistua usealla eri tavalla. Keveimmillään osallistuminen voi olla tiedon jakamista toisille, aktiivisimmillaan esimerkiksi testikäyttöä ja yhteiskehittämistä kokeilun parissa.

Lähes kolmannes Kalasataman asukkaista on ollut mukana kehittämässä uusia palveluita nopeissa kokeiluissa tai Fiksun Kalasataman tapahtumissa. Kokeilut ovatkin hyvä tapa tuoda kaupunkilaiset yhteen ja rakentaa uudelle kaupunginosalle identiteettiä.

Asukkaille motivaatiota osallistumiseen tuokin kiinnostus uusiin teknologioihin ja palveluihin, ekologisen elämäntavan edistämiseen sekä oman osaamisen ja hyvinvoinnin kartuttamiseen. Usealla osallistujalla onkin ollut oman työn kautta kosketuspintaa kokeiltavaan ratkaisuun.  

Kokeiluissa lisäarvoa tuottaa osallisuus ja se, että oppeja kertyy laajemmin kokeilun eri toimijoille.  Yrityksille käyttäjäyhteisön palaute ja aito referenssi kokeilusta on arvokasta palvelujen kehittämisessä eteenpäin. Mitä paremmin kaupunkiyhteisö saadaan mukaan, sitä enemmän opitaan.

Kirjoitus on osa Fiksun Kalasataman Nopeiden Kokeilujen ohjelman opeista kertovaa blogisarjaa.

***************************************

Lataa itsellesi Nopeiden kokeilujen ohjelman Cookbook kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme!

Fiksua Kalasatamaa on vuodesta 2014 kehitetty Helsingin älykkäimmäksi kaupunginosaksi ja samalla on luotu uusia menetelmiä fiksujen ratkaisujen tekemiseen. Nopeiden kokeilujen ohjelma muotoutui vastauksena kysymyksiin, kuinka kiihdyttää älykaupunkikehitystä ja kuinka saada yritykset ja asukkaat siihen mukaan. Ohjelma jalostui vuosina 2015-17, herätti laajasti kiinnostusta ja se otettiin käyttöön myös muun muassa Ilmastokadulla, Databisnes-hankkeessa ja mallia on hyödynnetty myös muissa Suomen kaupungeissa.

Helsingin kaupungin myöntämällä jatkorahoituksella vuosiksi 2018-2020 Fiksu Kalasatama jatkaa työtään pilottien avulla kaupungin ilmastotavoitteiden edistämiseksi sekä keskittyy älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten, kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa. Loppuvuodesta 2017 käynnistyneet hyvinvointiratkaisuja ja älykkäitä oppimisympäristöjä kehittävät hankkeet tuovat myös uusia kokeiluja Kalasatamaan ja jatkavat siten Helsingin älykkäimmän kaupunginosan kehittämistä.

Kuva: Jussi Hellsten / MyHelsinki-materiaalipankki

Comments are closed.