Dataa tarjolla: Mitä saisit aikaan Kalasataman älykotien asukasdatasta?

Kirjoittaja: Lilli Linkola

Kalasataman kotitalouksista kerätään tai on mahdollista kerätä henkilötietoa, jolla voisi olla paljonkin mielenkiintoisia käyttökohteita. Tiedon luovuttamiseen ja käyttöön liittyvien käytäntöjen tulee kuitenkin olla selvät kaikille: tiedon omistajalle, tietoa keräävän järjestelmän ylläpitäjälle ja tietoa hyödyntävälle taholle.

Älykodeissa erilaisten sensorien mittaamaan tiedon avulla tehostetaan rakennuksen toimintaa ja helpotetaan arkea. Kalasatamassa kahteen asuinkerrostaloon, Fiskariin ja Fregatiin, on asennettu ABB:n toimittama huoneistoautomaatiojärjestelmä. Automaatiojärjestelmää hyödyntää Helenin tarjoama reaaliaikaisen energian- ja vedenkulutuksen seurannan mahdollistava Hima-palvelu. Palvelun avulla asukkaat voivat seurata mitä laitteita kotona on päällä ja kuinka paljon ne kuluttavat energiaa ja kuinka paljon huoneistossa kuluu vettä. Palvelulla voi myös ohjata esimerkiksi valaistusta tai sammuttaa laitteita kotona-poissa-kytkimen avulla.

Toinen henkilötietoa keräävä asumiseen liittyvä sovellus Kalasatamassa on Kalasataman Imuksi kutsuttu jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Jäteputkien kannen saa avattua ainoastaan oman huoneiston rfid-avaimella. Kun kansi avataan, tallentuu järjestelmään, minkä asunnon asukkaat ovat kyseessä ja tieto siitä, mihin kellonaikaan ja mihin putkeen (sekajäte, orgaaninen jäte, paperi tai kartonki) jätepussi on viety. Datan avulla voi tutkia mm. asukkaiden lajittelutottumuksia ja sitä kuinka usein roskat viedään.

_v4a9028_laura-oja_web

Kuva: Laura Oja, Helsingin kaupungin kuvapankki

Tuottavatko Kalasataman älykodit omadataa?

Omadataksi tai mydataksi kutsutaan kaikkea sellaista henkilötietoa, jota yksilöllä on itsellään mahdollisuus hyödyntää ja hallinnoida. Aihe on ajankohtainen: syyskuun alussa järjestettiin Helsingissä maailman ensimmäinen kansainvälinen omadataan keskittyvä konferenssi MyData2016. Kolmen päivän konferenssi keräsi lähes 700 osanottajaa 30:stä eri maasta. Omadata-liikkeen tavoitteena on, että suurin osa kuluttajista ja kansalaisista kerätyistä henkilötiedoista olisi omadataa. Konferenssiin osallistui paljon yrityksiä, joita houkutti omadatan kaupallinen hyödyntämispotentiaali.

Myös Kalasataman älykodeista kerättyä tietoa esiteltiin konferenssissa ja data herätti paljon kiinnostusta (linkki esitykseen: http://bit.ly/2buPUnP). Esitetty tieto ei kuitenkaan ole vielä täydellistä omadataa. Tiedon irrottaminen järjestelmistä vaatii käsityötä, tietoa ei tarjota asukkaille ja omat tiedot saa käyttöönsä ainoastaan ottamalla yhteyttä järjestelmiä hallinoivaan tahoon, tässä tapauksessa ABB:hen ja Procofin:iin.

Konferenssia varten pyydettiin valtakirjat tietopyyntöihin neljältä kalasatamalaiselta kotitaloudelta. Kotiautomaatiojärjestelmään liittyvää tietoa ei tällä hetkellä varsinaisesti kerätä ja historiatietoa on saatavilla vain kahden edellisen viikon ajalta. Kiinnostavaa kehittäjien kannalta kuitenkin on, että järjestelmään on periaatteessa olemassa avoin rajapinta. Tällä hetkellä rajapinnan ainoa käyttäjä on Helen Oy. Putkikeräysjärjestelmän rekisteröimät tapahtumat tallentuvat yrityksen järjestelmiin ja tietoa on saatavilla pyynnöstä pidemmältä aikaväliltä.

screenshot-2016-11-15-16-06-45
Dataa Kalasataman asukkaiden sähkön- ja vedenkäytöstä sekä jätteiden kierrätyksestä (lähde: http://bit.ly/2buPUnP – CC BY 2.0)

Fiksu Kalasatama haastaa kehittäjät Junctionissa

Kalasatamaan rakennetaan uusia asuinkerrostaloja, joihin tulee vastaavanlaista teknologiaa kuin Fiskarissa ja Fregatissa. Putkikeräysjärjestelmään liittyy automaattisesti kaikki alueen yhtiöt. Kiinnostaville dataa hyödyntäville palveluille on luvassa kasvava asiakasmäärä.

Marraskuun lopussa (25.-27.11) järjestetään Junction-niminen hackathon, jossa kehittäjien käyttöön tarjotaan tietoa Kalasataman älykodeista. Junctionin Intelligent Buildings -trackissa kehittäjiä pyydetään ehdottamaan ratkaisua asunto-osakeyhtiön – tai miksei vaikka koko korttelin – aurinkosähköjärjestelmään.

Tähän mennessä aurinkosähkö on liitetty kiinteistösähköön. Asukkailla on omat huoneistokohtaiset sähkösopimuksensa. Jotta asukas voisi käyttää kiinteistön aurinkosähköä myös kotonaan, tulee hänen luopua omasta sähköliittymästä ja liittyä kiinteistön yhteiseen liittymään. Ideaalissa ratkaisussa kaikki halukkaat osakkaat voivat liittyä järjestelmään ja aurinkosähkön hyödyt jakautuvat tasan mukana olevien kesken. Junctionissa kehittäjiä pyydetäänkin esittämään ideoita siihen, miten tasapuolisuus käytännössä onnistuisi ja miten hyödyt jakautuvat olemassa olevien kulutus- ja tuotantotietojen pohjalta.

Lue lisää Junctionista ja haasteesta täältä: https://hackjunction.com/tracks/intelligent-buildings/

Kokoava uutinen Fiksun Kalasataman sivustolla: http://fiksukalasatama.fi/junction-europes-biggest-hackathon-is-right-on-the-corner/

Kirjoittaja Lilli Linkola työskentelee datan avaajana Helsingin kaupungilla 6Aika Avoin data -hankkeessa. Lilli on erikoistunut energiatietoon ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin.

Kalasatama Smart home data from FiksuKalasatama on Vimeo.

Comments are closed.