Kalasataman Digitaaliset Kaksoset-projektille ykköspalkinto kansainvälisessä innovaatiotapahtumassa

Helsingin kaupungin Kalasataman Digitaaliset Kaksoset -projekti voitti kansainvälisen Cities Visionary Award –palkinnon sekä koko tapahtuman pääpalkinnon Lontoossa syyskuun lopussa järjestetyssä TechFest-tapahtumassa.

Palkinnon myötä Helsinki vahvistaa tavoitettaan olla digitalisaation kärkikaupuki maailmassa. Palkinto kertoo, että Helsingin tekemä pitkäjänteinen työ uuden teknologian soveltamisesta kaupungin palveluihin ja kehitykseen on huomattu ja tunnustettu laajalti myös alan ammattipiireissä maailmalla.

Digitaalinen kaksonen on luomassa maailman toimivinta kaupunkia

Digitaalisen kaksosen avulla voidaan digitaalisesti mallintaen suunnitella ja tutkia kaupunkia jo ennen varsinaista hankkeiden toteutusta. Tietomallipohjainen toimintatapa mahdollistaa myös datan analysoinnin ja järjestelmien tarkkailun niin tulevaisuuden suunnittelun parantamiseksi kuin ongelmatilanteiden ennakoimiseksi. Ajatus digitaalisesta kaksosesta ei ole uusi, sillä esimerkiksi Helsingistä tehtiin ensimmäiset 3D-kaupunkimallit Kampin alueesta jo vuonna 1987.

Viime vuosina Helsinki on ottanut isoja harppauksia kaupungin 3D-mallinnuksessa. Digitaalinen kaksonen tarkoittaa tapaa suunnitella, testata ja rakentaa tuotteita ja palveluita virtuaalisessa ympäristössä ennen fyysistä tuotantoa. Teollisuudessa vastaavaa teollista mallintamista on tehty jo jonkin aikaa ja sen myötä rahallinen säästö on ollut tutkimuksen mukaan noin 10 % toiminnan kokonaiskustannuksista.

”Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Digitalisaatiolla ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisellä on myös erityistä välinearvoa, jolla toteutetaan Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki, joka tarjoaa asukkailleen sujuvinta urbaania arkea. Olen ylpeä siitä, että Helsingin tekemä työ saa osakseen myös kansainvälistä arvostusta ja kiitosta”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Helsinki on kaupunkitietomallinnuksen edelläkävijä maailmassa

Digitaalinen kaupunkimallinnus on maailmalla kasvussa, mutta Helsinki on omalla työllään selkeästi kehityksen kärjessä. Muita edistyksellisiä kaupunkeja ja yhteistyökumppaneita ovat Rotterdam ja Singapore. Iso osa Helsingin edistyksellisyyttä on, että Helsingin kumppaneilleen tarjoama avoin data mahdollistaa työn ja toimintatavan muutoksen entistä avoimempaan ja tietoon perustuvaan testattuun kaupunkikehitykseen.

Helsinki on tehnyt Kalasataman alueesta digitaaliset kaksosmallit, jotka ovat koko kaupungin malleja yksityiskohtaisempia. Kalasataman digitaaliset kaksoset- raportti sisältää muun muassa Helsingin käyttämät teknologiat ja on siten tapa auttaa myös muita digitaalisesta mallinnuksesta kiinnostuneita kaupunkeja.

Digitalisaatio on maailmanlaajuisesti kaupunkikehitykselle valtava mahdollisuus

Digitaalisessa mallinnuksessa keskeistä on kansainvälinen yhteistyö. Se on kaupungeille keino vastata paremmin myös globaaleihin kaupunkikehityksen haasteisiin. Mallinnuksen avulla voidaan aidosti luoda parempaa elämää ekologisesti kestävässä maailmassa. Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä noin 2,5 miljardia ihmistä muuttaa maailmanlaajuisesti maaseudulta kaupunkeihin.

”Jos kaupunkeja digitaalisesti mallintamalla päästäisiin maailmalaajuisesti kaupunkirakentamisen tehokkuudessa teollisuuden 10 % kustannussäästöjen kaltaisiin lukemiin, voisi kaupunkia rakentaa noin 250 miljoonalle ihmiselle ”ilmaiseksi” säästövaroin. Tämän lisäksi on mahdollista saavuttaa huomattavia edistysaskelia hiilineutraalien kaupunkien optimoinnissa ja olemassa olevien rakenteiden ylläpidossa”, toteaa Helsingin 3D-mallin projektipäällikkö Jarmo Suomisto.

Helsinki on pilotoinut digitaalisen kaksosen mallia erityisesti Kalasatamassa, josta Helsingin kaupunki tarjoaa avoimena datana kaikkien toimijoiden ja yhteistyökumppanien käyttöön korkealaatuiset 3D-kaupunkimallit. Kaupungin toiveena on, että nämä kaupunkimallialustat edistävät alan monipuolista tuotekehitystä, tutkimusta, opetusta ja innovaatiotoimintaa sekä osaltaan rakentavat ymmärrystä digitalisaation suuresta potentiaalista kaupunkikehityksessä.

Helsingin kilpailuprojektiin voi tutustua tarkemmin tästä videosta.

Lisätietoa:

Helsingin kaupunkimallit verkossa.

Kalasataman digitaaliset kaksoset -hankkeen loppuraportti.

Tutustu Kalasataman tuulisimulaatioon videomuodossa.

Uutisen lähde: Helsingin kaupunki

Comments are closed.