Kalasatama Wellbeing

Tekoälyä hyödyntävä terapia-chat, stressiä vähentävä virtuaalimatka, stressin hallintaa tukeva mobiilisovellus, tekoälyavusteinen ravitsemusohjaus ja terveelliseen ruokavalioon ohjaava ruoanostopalvelu. Tällaisia digitaalisia ratkaisuja pilotoidaan ja kokeillaan Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa vuonna 2018.

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa kehitetään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Asiantuntijaraati valitsi nopeiden kokeilujen sprintteihin yhteensä viisi digitaalista palvelua. Sprinteissä keskitytään ravintoon ja hyvinvoinnin osalta erityisesti stressin hallintaan.

Valinnoissa nousivat esiin ravintoon ja ruokaan keskittyvät kokeilut.

  • Koneoppimista hyödyntävä kuvapohjainen mobiiliruokapäiväkirja MealLogger tarjoaa tekoälyavusteisen ravitsemusohjauksen.
  • Ravintoon keskittyy myös terveelliseen ruokavalioon ohjaava ja tietoa tarjoava ruoanostopalvelu Miils.
  • Henkisen hyvinvoinnin palveluista Auntie hyödyntää tekoälyä etäterapiapalvelunsa chatbotissa ja hakee matalan kynnyksen nykyaikaisia tapoja auttaa ihmisiä voimaan paremmin.
  • Moodmetric-mittaus tukee stressinhallintaa ja auttaa välttämään ylikuormitusta.
  • MelloVR:n virtuaalitodellisuusmatkat voivat vähentää stressiä ja auttaa rentoutumaan.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö Lars Rosengren on innostunut kevään kokeiluista.

“Nyt kun Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on auki, voimme yhdistää yritysten kokeilut keskuksen arkeen, eli saada kokeiluihin mukaan keskuksen asiakkaita ja ammattilaisia. Tässä oppivat myös ammattilaiset. Näen että valitut digitaalisuutta hyödyntävät kokeilut tulevat laajentamaan sitä palveluvalikoimaa, mitä yhdessä pystymme tarjoamaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen asiakkaille. Kokeiluissa on myös mahdollista nivoa yhteen eri palveluntuottajia. Terveyteen ja hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia palveluja voidaan Terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi tuottaa myös muualla lähialueella ja asiakkaiden kodeissa”, hän kertoo.

Nopeat, enintään kuuden kuukauden mittaiset kokeilut tarjoavat yrityksille erinomaisen tilaisuuden testata ratkaisujaan aidossa kaupunkiympäristössä. Kokeilut liittyvät yhteistyökumppaneiden, kuten terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan Kalasataman alueella. Hankkeessa kumppaneina ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, SRV Yhtiöt, Keskon työterveyshuolto sekä CGI Suomi Oy.

Kalasatama Wellbeing kokeiluohjelmaan saatiin avoimessa haussa yhteensä 32 tarjousta, joista valittiin yhdeksän tiimiä jatkoon yhteiskehittämään ratkaisujaan Co-creation Jamiin. Siellä jatkojalostetut kokeilut pitchattiin yhteistyökumppaneista koostuvalle asiantuntijaraadille.

Tutustu projektin sivustoon: https://kalasatamawellbeing.fi

Comments are closed.