Kalasatamaan kasvaa tulevaisuuden koulu

Kalasataman peruskoulu avaa ovensa ensimmäisille oppilaille ensi syksynä. Metroaseman lähelle Polariksenkatu 1:een valmistuva rakennus edustaa uudenlaista kouluarkkitehtuuria.

–  Rakennus on edelläkävijä siinä mielessä, että siinä on paljon uuden opetussuunnitelman ajatusta. Tilat mahdollistavat sen, että opetus on toiminnallista, ilmiökeskeistä, siinä on tutkiva ote ja sitä tehdään yhdessä, opetusviraston aluepäällikkö Kirsi Myllymäki kuvaa.

Koulun tilat on jaettu eri-ikäisille ja eri toiminnoille varattuihin alueisiin. Luokkatiloja on runsaasti, ja ne sijaitsevat niin kutsuttujen soluaulojen reunoilla. Solujen toiminta-aulat ja luokkatilat muodostavat tutkivan oppimisen kokonaisuuden. Tilat luovat yhteisöllisyyttä ja kehittävät sosiaalisia taitoja.

Rakennuksen ideana on kasvaa käyttäjien mukana. Kaakkoisnurkassa sijaitseva päiväkoti on yksikerroksinen, kun taas tulevan yläkoulun tilat ovat kolmessa kerroksessa.

Erityisopetusta SLI-oppilaille  

Uuteen kouluun tulee Kalasataman alueen lasten lisäksi Brahenpuiston koulusta kielellisiin erityisvaikeuksiin keskittyviä SLI-luokkia (specific language impairment). Koulun noin 90 oppilasta siirtyvät Kalasatamaan vaiheittain.

SLI-oppilaat opiskelevat erityisopettajan johdolla kahdeksan hengen pienryhmissä. Tarkoituksena kuitenkin on, että Kalasatamassa he voisivat olla mahdollisimman paljon mukana tavallisessa opetuksessa.

– Esimerkiksi kuvaamataidossa, käsitöissä ja liikunnassa, Brahepuiston koulun rehtori Marjaana Manninen luettelee.

Koko rakennus valmistunee 2020

Kalasataman korttelitalon rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa valmistuvat tilat päiväkodille sekä parillesadalle peruskoulun eka- ja tokaluokkalaiselle. Lopuille 500 oppilaalle tarkoitettujen tilojen rakentaminen alkaa tammikuussa 2019. Suunnitelmien mukaan rakennus on kokonaisuudessaan valmis kesällä 2020.

Vanhemmat tekevät yhteistyötä

Kalasatamassa asuvien Helmi Sihvosen, Sanna Kayen ja Jussi Salovaaran ekaluokkalaiset pojat menevät ensi vuonna Kalasatamaan toiselle luokalle. Tällä hetkellä pojat käyvät Aleksis Kiven peruskoulua.

– Meillä on todella hyvää yhteistyötä luokan vanhempien kesken. Olemme esimerkiksi järjestäneet lapsille kimppakuljetuksia kouluun. Vapaa-ajalla lapsille on järjestetty synttäreitä. Kun lapsilla on hyvä yhteishenki, se vaikuttaa varmasti opettajienkin työhön, Sihvonen sanoo.

Uuden koulurakennuksen sisätilat vaikuttavat vanhempien mielestä hyviltä. He odottavat koko korttelitalon valmistumista.

– Toivon, että rakennuksesta tulisi Kalasataman identiteetin muodostaja, Salovaara sanoo.

Kalasatama1-anni-turunen

Brahenpuiston koulun rehtori Marjaana Manninen ja apulaisrehtori Jukka Ihalainen siirtyvät uuden Kalasataman peruskoulun rehtoriksi ja apulaisrehtoriksi.

Kalasatama2-anni-turunen

Helmi Sihvosen, Sanna Kayen ja Jussi Salovaaran pojat menevät ensi syksynä toiselle luokalle Kalasatamaan.

teksti ja kuvat: Anni Turunen

Alkuperäinen, pidempi teksti ”Kalasatamaan uudenlaista kouluarkkitehtuuria” julkaistu 24.9.2015 Helsingin opetusviraston sivuilla.

Comments are closed.