Kehittäjien klubissa keksittiin keinoja fiksumpaan Kalasatamaan

Kehittäjien klubi kokoontui ensimmäistä kertaa

FiksuKalasatama2015_KuvaAnttiKokkola_8_lowres

Kalasataman kehittäjien klubin ensimmäisessä tapaamisessa kuultiin Fiksun Kalasataman ohjausryhmän puheenjohtajan, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen puheenvuoro. Fiksun Kalasataman tiimistä Veera Mustonen kertoi kevään uusista tuulista sekä Kaisa Spilling kehittäjien klubin toiminta-ajatuksesta. Kuulimme myös yhteisöllisestä asumisesta sekä Viehe-korttelin kehityksestä Setlementtiasuntojen Kimmo Röngältä. Ossi Porri Heleniltä esitteli Hima-palvelua ja ensimmäisiä kokemuksia Fiskari- ja Fregatti-taloissa käytössä olevasta kodin etäohjauksesta.

FiksuKalasatama2015_KuvaAnttiKokkola_109_lowres

Kuinka tehdä Kalasatamasta vielä fiksumpi?

Iltapäivän päätteeksi workshopattiin aiheesta “Kuinka tehdä Kalasatamasta vielä fiksumpi?”. Ryhmissä kuultiin, minkälaista fiksua tekemistä osallistujat haluaisivat Kalasatamassa edistää. Seuraavaksi pohdittiin yhdessä, minkälaisia keinoja tarvitaan,  jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Osallistujajoukko koostui kaupungin, yritysten ja asukkaiden edustajista, mikä tuotti monipuolisen kirjon suunnitelmia ja toiveita eri näkökulmista. Keskeisiksi teemoiksi nousivat fiksu yhteisöllisyys ja naapuruus, uuden liiketoiminnan luominen, teknologian tehokas hyödyntäminen sekä joustavat tilat asumisessa ja opiskelussa.

FiksuKalasatama2015_KuvaAnttiKokkola_98

Vuoropuhelu asukkaiden, kaupungin sekä yritysten välillä edesauttaa informaation ajantasaisuutta ja mahdollistaa ongelmien ja tarpeiden tehokkaamman määrittelyn. Tiedon kulkemiseen tulisi löytää vielä uusia keinoja. Esimerkkinä myönteisestä panostuksesta tiedonkulkuun nostettiin esille Redin työmaan naapuriviestintä.

Fiksua naapuruutta voitaisiin edistää siis niin yritysten ja asukkaiden välillä, kuin myös asukkaiden kesken. Näppärät naapurustopalvelut mahdollistaisivat sen, että asukkaiden kesken voitaisiin kierrättää sekä jakaa tavaroita ja tiloja, käydä pienimuotoista kauppaa sekä järjestää kuljetuspalveluita.

Kalasatama nähdään alueena, jossa viihtyvyyteen panostetaan  rakentamisprosessin aikana. Keinona helpottaa ja edistää tilapäisten ratkaisujen syntymistä esitettiin aikataulujen näkyminen asukkaille: tieto erilaisten hankkeiden etenemisestä auttaisi ideoimaan, mitä väliaikaista voitaisiin luoda helposti ja pienellä vaivalla sekä budjetilla.

FiksuKalasatama2015_KuvaAnttiKokkola_51_lowres_940x377

Alueella on  hyvät mahdollisuudet edistää uuden liiketoiminnan syntymistä asiakas- ja asukaslähtöisen palvelumuotoilun, nopeiden kokeilujen, olemassa olevien ratkaisujen tunnistamisen sekä erilaisten toimijoiden törmäyttämisen kautta.

Esimerkkinä liiketoiminnan edistämisestä törmäyttämällä väläytettiin ajatusta perustaa yrityskiihdyttämö Kalasataman vaikkapa koulun yhteyteen. Myös Diakin uusi kampusalue terveys- ja hyvinvointikeskuksen lähistöllä voisi luoda hyvinvoinnin osaamiskeskittymän Kalasatamaan.

Uudet sekä jo olemassa olevat teknologiset ratkaisut ja digitalisaation luomat mahdollisuudet toimivat tärkeinä välineinä kun uudenlaista kaupunkiasumista, terveydenhuoltoa ja koulutusta kehitetään.

Työpajassa pääsi mukavasti kiinni muiden osallistujien toiveisiin ja tarpeisiin, ja toivommekin että keskustelut jatkuvat yhtä vilkkaina myös klubin ulkopuolella!

FiksuKalasatama2015_KuvaAnttiKokkola_93_lowres_940x377

Puhujien esitykset:

Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki
Kaisa Spilling, Forum Virium Helsinki
Ossi Porri, Helen
Kimmo Rönkä, Setlementtiasunnot

Tilaisuuden ohjelma:
fiksukalasatama.fi/kalasataman-kehittajien-klubi-12-6-2015

Kuvat: Antti Kokkola

Jos tuntuu, että Kalasataman kehittäjien klubi olisi sinun paikkasi, mutta et ole vielä saanut kutsua, lähetä viestiä osoitteeseen info (at) fiksukalasatama.fi.

Fiksu Kalasatama -hanke saa rahoituksensa osana 6Aika-strategiaa vuosina 2015–2017. Rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Helsingin kaupunki sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki.

Comments are closed.