Kotihiili – arjen hiilijalanjälki laskuun

Pääsetkö tulevaisuudessa mittaamaan helposti oman hiilijalanjälkesi? Osana kevään nopeiden kokeilujen ohjelmaa Kalasatamassa tarkkaillaan 16 kotitalouden arjen hiilijalanjälkeä ja sen muodostumista. Kotihiili-kokeilussa osallistuja pääsee seuraamaan päivittäin oman hiilijalanjälkensä muodostumista liikkumisen, sähkönkulutuksen, jätteiden ja ruokailun osalta. Kokeilussa tarkastellaan lisäksi arjen isompien hankintojen vaikutusta ja osallistujat saavat ne näkyviin verrantoina. Tavoitteena on kannustaa kokeilijoita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Kotihiili on kotitalouksien kanssa tehtävä ilmastofiksuja käytäntöjä ja kannustimia synnyttävä projekti. Se yhdistää uudenlaisella tavalla reaaliaikaisen hiilijalanjälkitiedon, arjen valinnat ja mahdollisuudet jokaisen oman ilmastoviisaan elämäntavan synnyttämiseksi. Kokeilua vetää The Natural Step ja se toteutetaan yhdessä Seneqon ja Miils.comin kanssa.

Teemme yleensä konsultointia ja hiilijalanjälkilaskentaa yrityksille. Nopeiden kokeilujen ohjelma tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kehittämään palvelua asukkaille. Ohjelmaan osallistuminen kasvattaa valtavasti osaamispääomaamme käyttäjille ja kuluttajille suunnatuissa palveluissa. Juuri yksityishenkilöt pystyvät tekemään arjen valinnoillaan todellisen muutoksen”, kertoo Marleena Ahonen The Natural Stepilta.

Kokeilun aloitustilaisuudessa osallistujat saivat oman henkilökohtaisen Oma Kotihiili-sivun, jonka kautta he voivat syöttää päivittäisiä tietoja omasta toiminnastaan. Kotihiili kerää yhteen myös muualta kertyvää dataa: Helenin Sävel Plus -palvelun sähkönkulutustietoa ja Miils-palvelun kautta kerättävää tietoa ruokavalinnoista. Tarkoituksena on hyödyntää kokeilun aikana myös Fregatti ja Fiskari -taloissa asuvien osallistujien vielä tarkempaa asuntokohtaista energiadataa.

Osallistujat pääsevät Kotihiilen kautta seuraamaan hiilijalanjälkensä muodostumista reaaliaikaisesti ja kokeilijat pystyvät kehittämään palveluaan saamansa palautteen perusteella. Seurannan lisäksi osallistujat saavat päivittäisiä neuvoja verkkosivujen kautta sekä tekstiviestejä, jotka kannustavat ilmastoystävällisempään toimintaan. Osallistujat pääsevät vaikuttamaan kokeilun etenemiseen erittäin tiiviisti jo heti alkuhaastatteluista lähtien.

Jo aloitustilaisuudessa kävi ilmi, että osallistujat ovat kiinnostuneita erityisesti omasta nykytilanteestaan ja siitä, miten jokapäiväistä hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää arjen tottumuksia muuttaen. Oman kulutuksen suuruus herätti osallistujissa sekä huolta että mielenkiintoa. Osallistujat olivat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miten paljon lasten saaminen on vaikuttanut arjen kulutukseen, kun pyykki- ja tiskikone pyörivät useita kertoja päivässä? Kuinka paljon pystytään vaikuttamaan ruokavaliolla tai liikkumisvalinnoilla? Entä miten tulisi mitata isompien hankintojen vaikutus hiilijalanjäljen muodostumiseen? Osallistujat miettivät myös arjen ja viikonlopun välistä eroa kulutustottumuksissa, ja arvelivat sen olevan suuri.

”Ajatuksena oli kerätä osallistujien ideoita palvelun kehittämisen evästykseksi sekä kartoittaa käyttäytymistottumuksia yleisellä tasolla, mutta aloitushaastatteluista muodostui paljon odotettua laajempia. Moni alkoi jo ensikontaktista miettiä, mikä omassa arjessa ja tottumuksissa kasvattaa hiilijalanjälkeä ja millä siihen voisi vaikuttaa. Kävi ilmi, että valtaosa osallistuvista kokeilijoista on hyvin perillä hiilipäästöistä arjessa. He olivat tietoisia erityisesti suurista päästöjen aiheuttajista, ja osasivat jo pitkälti välttää niitä”, Marleena Ahonen Kotihiilestä kertoo.

Kokeilun tavoitteena on kehittää tapoja ilmastoviisaan elämän sparraamiseen ja tukemiseen, sekä kehittää tiedonkeruumenetelmiä. Kolmiviikkoisen kokeilun aikana testataan myös hiilipenni-valuuttaa kannustamisen keinona. Kokeilijat haluavat oppia, mikä motivoi parhaiten osallistujia muuttamaan toimintatapojaan ja millainen palvelu tukisi muutosta parhaiten. Tavoitteena on auttaa kaupunkilaisia elämään ympäristöystävällisesti – ja tehdä tämä helpoksi ja hauskaksi.

Lisätietoja: 

Voit lukea Kotihiili-kokeilun etenemisestä myös Natural Stepin blogista.

Comments are closed.