Syksyn 2016 kokeilut: KuntoKaverit ja Auntie

Fiksun Kalasataman nopeat kokeilut kiihdyttävät uusien urbaanien palvelujen ja liiketoiminnan kehitystä. Ensimmäiset kokeilut toteutettiin keväällä 2016. Syksyllä alueella kokeillaan innovatiivisia, hyvinvointia lisääviä lähipalveluita. 

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma tuo älykkäitä palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ohjelma kiihdyttää hyvien palveluaihioiden kehittymistä liiketoiminnaksi. Ratkaisuja kehitetään ja testataan yhdessä asukkaiden kanssa.

Syksyn kokeilut, Kuntokaverit ja Auntie, tuovat innovatiivisia lähipalveluita kaupunkilaisten käyttöön. Kokeilut tuovat uusia ratkaisuja parantamaan kaupunkilaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palvelut täydentävät Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita. Valinnat tehtiin 37 tarjouksen joukosta.

KuntoKaverit yhdistää vertaisohjatun liikunnan ja teknologian, tarkoituksena lisätä ikääntyneiden ryhmä- ja arkiliikuntaa sekä osallisuutta. Kokeilun toteuttavat yhteistyössä Kuntoutussäätiö ja Movendos. Palvelua kehitetään yhdessä osallistujien kanssa. Kuntoutussäätiö työstää yleishyödyllisen mallin toimintakykyä edistävälle vertaistoiminnalle. Movendos tarjoaa toiminnan tueksi digitaalisen sovelluksen.

Auntie Solutions tarjoaa uudentyyppisiä ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita. Se tuo kuluttajille matalan kynnyksen henkisen hyvinvoinnin palvelut helposti saataville. Auntie hyödyntää digitaalisuutta ja huumoria sekä yhdistää eri palvelukanavia. Kalasataman kokeilussa selvitetään erityisesti käyttäjäkokemuksia sekä eri digitaalisten kanavien vaikuttavuutta.

“Kokeilujen tarkoitus on täydentää kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa sekä auttaa kaupunkilaisia pärjäämään arjessa. Käytännössä haluamme parantaa palveluiden saatavuutta ja kattavuutta, helpottaa asiointia tai laajentaa nykyistä palvelutarjontaa. Kokeiluista haluamme oppia, miten uudenlaisia sujuvia palveluita voisi rakentaa tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointikeskukseen”, kertoo ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

Lupa kokeilla

Pienistä kokeiluista voi syntyä isoja asioita. Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma hankkii pieniä (1000–8000 euroa) kokeiluja, jotka tuovat älykkäitä lähipalveluita kaupunkilaisten käyttöön. Uudenlaisia palveluita testataan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja alueen yritysten kanssa.

“Kalasatamassa lähtökohtana on arjen sujuvuus. Kokeiluissa asukkaat ja yritykset pääsevät mukaan tekemään tulevaisuuden palveluita. Teemoja on käsitelty yhdessä työpajoissa, joissa on haettu ideoita jatkokehitykseen, malleja yhteistyöhön tai syvempää käyttäjäymmärystä”, kertoo Nopeita kokeiluja Fiksussa Kalasatamassa vetävä Kaisa Spilling.

Kalasataman ensimmäinen kokeilukierros käynnistyi viime syksynä. Kokeilut liittyivät älykkääseen liikkumiseen, ruokahävikin vähentämiseen, jätehuollon tehostamiseen ja paikallisten palveluiden yhteiskehittämiseen.

Uutta liiketoimintaa

Nopeiden kokeilujen ohjelman tarkoitus on kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Kokeilut toteutetaan ketterästi ja nopeasti, tavoitteena on myös oppia tekemisen kautta. Yrityksille kokeilut tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden hakea oppeja ja aitoja käyttäjäkokemuksia jo varhaisessa vaiheessa. Tätä arvokasta tietoa ne voivat hyödyntää palvelunsa ja liiketoimintansa kehittämiseen.

“Fiksu Kalasatama on kokeilulaboratorio tulevaisuuden fiksuun ja viihtyisään kaupunkielämään. Nopeiden kokeilujen ohjelman avulla erityisesti pienet yritykset saavat nopeutettua älykkäiden palvelujen kehitystä tuomalla ne protovaiheessa testattaviksi aitoon käyttöympäristöön. Kokeilut rakentavat Fiksua Kalasatamaa ja levitessään hyödyttävät yrityksiä sekä koko kaupunkia”, toteaa ohjelmapäällikkö Veera Mustonen Forum Virium Helsingistä.

Uusia toimintatapoja

Kalasatamaan avataan vuonna 2018 terveys- ja hyvinvointikeskus, joka tulee olemaan huomattava kokonaisuus niin asiakaskunnaltaan kuin fyysiseltä pinta-alaltaankin. Kokonaisuuden tiloja ja palvelutarjontaa suunnitellaan ja kehitetään parhaillaan. Kehittämis- ja kokeilutoiminta kytketään vahvasti mukaan jo ennen keskuksen valmistumista. Keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiakas otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, sen parempi.

“Saimme Nopeiden kokeilujen ohjelmaan useita erinomaisia tarjouksia, jotka liittyvät ajankohtaisiin teemoihin. Seuraavan kahden vuoden aikana tulemme kehittämään ja pilotoimaan hyvinvointi- ja terveyspalveluita yhteistyössä yritysten ja käyttäjien kanssa. Fiksun Kalasataman Nopeat kokeilut ovat ensimmäinen askel uudenlaiseen toimintatapaan“, toteaa Kalasataman hyvinvointi- ja terveysaseman kehityshanketta luotsaava Lars Rosengren.

http://fiksukalasatama.fi/rakennuspalikat/nopeat-kokeilut

Comments are closed.