Tarjouspyyntö

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma hakee fiksuja ilmastopositiivisia kokeiluja.

Tarjouspyynnön kohde

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä (1000-8000e) ja ketteriä kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön.

Tarjouspyynnön kohteena haemme ohjelmaan fiksuja ilmastopositiivisia kokeiluja. Ratkaisut voivat liittyvä liikkumiseen,  kaupunkitilan käyttöön tai rakentamiseen ja asumiseen.

Kokeilussa voidaan hyödyntää esim.

  • Alueen energiadataa
  • KNX-taloteknisiä rajapintoja
  • 3D-malleja tai virtuaalitodellisuutta

Nopeissa kokeiluissa haetaan aidosti innovatiivisia ratkaisuja  joita voidaan kokeilla kevään aikana käyttäjien kanssa. Toivomme, että kokeilujen toteuttamiseen osallistuu enemmän kuin yksi toimija. Tärkeintä on, että  kokeilun aikana kehittyy uutta ymmärrystä, joka vie palvelua kohti laajempaa käyttöä.

Tarjouskierros toteutetaan Pääkaupunkiseudun Smart&Clean -säätiön kanssa. Kokeilut käynnistyvät Kalasatamassa helmikuussa 2017.

Tarjouskierros on auki 20.1.2017 asti. (Huom! Tarjousaikaa on jatkettu, vanha deadline oli 15.1.2017.)

Tarjouskierroksella valitaan 3–5  kokeilua, hankintojen määrä on yhteensä enintään 34 000 euroa.

Jätä tarjous: http://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut-tarjouslomake-2016/

Nopeiden kokeilujen ohjelma

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi.

Vuosina 2016–2017 Fiksu Kalasatama ostaa 15–20 nopeaa kokeilua kirittämään fiksujen urbaanien palveluiden leviämistä. Kokeiluilla halutaan auttaa palvelun kehittäjiä hankkimaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä saamaan käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Lisätietoa Nopeiden kokeilujen ohjelmasta: http://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut/

Kalasatamassa on jo toteutettu neljä kokeilua. Parhaillaan käynnissä on kaksi kokeilua. Lisätietoa kokeiluista täällä: http://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut/tutustu-kokeiluihin/

Aikataulu

Tarjouskierros on auki 28.11.–20.1.2017. (Huom! Tarjousaikaa on jatkettu, vanha deadline oli 15.1.2017.)

Valinnat ilmoitetaan viimeistään 31.1.2017. Kokeilut tulee käynnistää Kalasatamassa helmikuussa 2017.

Järjestimme Smart & Clean -tarjouskierroksesta infotilaisuuden 7.12.2016. Lisätietoa ja linkit esityksiin täällä.

Kenelle

Kokeiluaan ohjelmaan voivat tarjota pienet tai suuret yritykset, start-upit, yhdistykset tai vaikkapa tutkimusryhmät. Ohjelmassa ei rajata toimijoita, mutta tarjous voidaan hyväksyä vain rekisteröidyiltä toimijoilta (yritys- tai yhdistysrekisteri). Kokeilut voivat saada rahoitusta muista lähteistä.

Minkälaisia

Ohjelmassa haetaan tarjouksia kokeiluista, jotka voi toteuttaa 1kk–6kk aikana. Yhden kokeilun hinta voi olla maksimissaan 8000€. Kokeilujen tulisi luoda uusia palveluita tai niiden aihioita Kalasatamaan.

Arviointi ja valinta

Kokeilut valitaan tarjousten perusteella ja arvioinnit tekee asiantuntijaraati. Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjausryhmä tekee lopulliset valinnat tarjouskierroksen kokeiluista. Valinnat ilmoitetaan viimeistään 31.1.2017.

Kokeilun tulee olla Helsingin kaupungin strategian ja Fiksu Kalasatama -hankkeen tavoitteiden mukainen.

ARVIOINTIKRITEERIT
Arviointikriteeteerit arvioidaan asteikolla 1–5.

Kokeilun innovatiivisuus 

  • palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiisuus
  • kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia johonkin haasteeseen

Palvelun skaalattavuus

 • palvelun toimivuus
 • palvelun liiketoimintamallin toimivuus
 • mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi
 • pystytään toteuttamaan Kalasatamassa

Toteuttajat ja resurssit

 • osallistuvan tiimin osaaminen
 • toteuttajan muut resurssit (esim. rahoitus, yhteistyö)
 • mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen
 • toteuttajana enemmän kuin yksi organisaatio

Fiksu ketterä ja käyttäjälähtöinen

 • palvelussa/tuotteessa hyödynnetään ICT-teknologiaa tai dataa
 • kehityksessä hyödynnetään ketterän kehityksen metodeja
 • palvelu tuottaa lisäarvoa käyttäjille

Lisätietoja

Kaisa Spilling
Forum Virium Helsinki
+358 40 7448831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

http://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut

Comments are closed.