PK- tai startup-yrittäjä, tule kokeilemaan hyvinvointiratkaisuasi Kalasatamaan

Onko sinulla urbaaniin hyvinvointiin tai terveyteen liittyvä tuote- tai palveluidea, jota haluat kokeilla ja yhteiskehittää oikeassa kaupunkiympäristössä? Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelma etsii nyt tarjouskilpailulla kehitysvaiheessa olevia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä digitaalisia ratkaisuja.

Tarjoa omaa ratkaisuasi mukaan. Kokeilun  arvo voi olla enintään 8000 euroa. Hankintojen määrä Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa on yhteensä 40 000 euroa. Ohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kytkeytyä rakentuvan kaupunginosan arkeen, käyttäjäyhteisön palautetta sekä kiinnostavia yhteistyökumppaneita, kuten helmikuussa avatun Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen.

Kehityspäällikkö Kaisa Spilling, Forum Virium Helsinki. Millaisia ratkaisuja Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa haetaan ja millaiselle yritykselle se sopii?

Etsimme Kalasatama Wellbeing -haasteessa uudenlaisia ratkaisuja urbaaniin hyvinvointiin. Kohderyhminä ovat muun muassa kalasataman asukkaat, yksityisten hyvinvointipalvelujen tuottajat, REDI-kauppakeskuksen asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Haemme yhteiskehitettäväksi ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin.

Haasteessa etsitään vastauksia kahteen kysymykseen: miten kaupunkilaiset voisivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään arjessa digitaalisten ratkaisujen avulla? Toiseksi, miten ratkaisut voivat hyödyntää fyysistä kaupunkitilaa ja asuinympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseen.  Ratkaisussa hyödynnetään dataa tai uutta teknologiaa.

Kokeilussa voidaan esimerkiksi kehittää jo olemassa olevaa ratkaisua uuden käyttäjäryhmän kanssa tai luoda siihen uusia ominaisuuksia. Kyse voi myös olla uudenlaisesta liiketoimintamallista tai keinosta ottaa yhteistyökumppaneita mukaan.

Miten osallistuvat yritykset hyötyvät kokeiluohjelmasta?

Yrityksen näkökulmasta kokeilun kiinnostavinta antia on käyttäjäpalaute ja Kalasataman alueen yhteistyökumppanuudet. Kokeiluohjelma tarjoaa pk- ja startup-yrityksille mahdollisuuden yhteiskehittää ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä käyttäjien ja yrityskumppaneiden kanssa.

Hankkessa kumppaneina ovat juuri ovensa avannut Kalasataman uusi hyvinvointi- ja terveyskeskus, SRV Yhtiöt, Keskon työterveyshuolto sekä CGI Suomi Oy. Kokeilun tulisikin kytkeytyä yhteistyökumppaneiden, kuten terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan Kalasataman alueella. Kokeilualustana voi toimia myös esimerkiksi syksyllä 2018 valmistuva REDI kauppakeskus, Keskon työterveyshuolto tai alueen asukaskorttelit ja ympäristö.

Miten hanke etenee keväällä?

Tarjousten perusteella asiantuntijaraati valitsee mukaan  enintään 10 tiimiä yhteiskehittämään ratkaisuja 7.3.2018 järjestettävään Co-creation Jamiin. Tiimit pitchaavat jatkojalostetut ratkaisut  yhteistyökumppaneista koostuvalle asiantuntijaraadille  13.3.2018.  Mukaan valitaan 3–5 kokeilusprinttiä, jotka käynnistyvät Kalasatamassa kevään ja syksyn 2018 aikana. Kokeilusprintissä voi olla mukana useampi toimija.

Kokeilujen aikana yhteisyökumppanit ja verkostot osallistuvat yhteiskehittämiseen. Kalasatama Living Lab fasilitoi kokeiluprosessia sekä auttaa käyttäjien tavoittamisessa.

Tarjoa kokeilua ohjelmaan.

Startup Auntie sai vauhtia nopeista kokeiluista. Katso video.

Katso Kalasatama Wellbeing -hankkeen esittely Slidesharessa.

Comments are closed.