Junction 2016: Come to hack Kalasatama’s data!

Junction is Europe’s leading hackathon and a converging point for developers, designers, and entrepreneurs from across the world. Held on November 25-27 in Helsinki, the city of Helsinki and the Six City Strategy cast out three challenges around Healthtech, Intelligent buildings and Future mobility for Junction participants. Smart Kalasatama offers data for one of this year’s tracks. Held as 48 hour hackathon, Junction 2016 brings together over a thousand developers, designers, and entrepreneurs from over 40 countries to turn their ideas into products and services. Here no idea is too crazy, and thinking outside the box is encouraged. View the>>>

Tule mukaan ideoimaan Mustikkamaan fiksua tulevaisuutta

Tule mukaan ideoimaan Mustikkamaan fiksua tulevaisuutta!   Helsingin kaupunki on kehittämässä Mustikkamaata entistä paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi virkistysalueeksi. Muun muassa valaistus uusitaan ja SenCity-hankkeeseen liittyen visioidaan miten se voisi olla fiksua ja tuoda lisäarvoa alueen käyttäjille. Älykäs valaistus voi tarjota nopeaa tiedonsiirtoa ja erilaisilla sensoreilla voidaan saada ympäristöstä ja sen käyttäjistä tietoa, jota voidaan käyttää kaupunkilaisia hyödyttävissä palveluissa. Palvelut voivat liittyä moneen elämänalueeseen – esimerkiksi oppimiseen, liikkumiseen, viihtymiseen tai opastukseen. Työpajan tavoitteena on kerätä yhteen Mustikkamaan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja, potentiaalisia palveluiden tarvitsijoita ja tuottajia sekä alueelle rakennettavan IoT-infran ja kerättävän datan hyödyntäjiä. Tavoitteena on luoda yhdessä villejä ideoita ympäristön kehittämisestä ja tulevaisuuden palveluista,>>>

Kehittäjien Klubi 15.9.2016: Back to School! Oppimista, älybusseja ja dataa

Aika: 15.9.2016 klo 14.30–17.00 Paikka: Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1 Tapaamme Kalasataman vasta-avatussa peruskoulussa, joka on moderni, innovatiivinen oppimisympäristö. Monimuotoiset tilat luovat yhteisöllisyyttä, teknologia on integroitu osaksi koulua. Tilat mahdollistavat uudenlaista opettamista ja oppimista, asioita tutkitaan ja tehdään yhdessä. Opettaminen ja oppiminen ei rajoitu vain koulurakennukseen, vaan ympäristöä hyödynnetään aktiivisesti. Kerromme myös Kalasataman syksyn uusista hankkeista ja siitä, miten Kalasataman dataa juuri nyt kerätään ja hyödynnetään. Entä miten Fiksu Kalasatama voisi toimia yhteistyössä muiden pohjoismaisten älykkäiden kaupunginosien kanssa. Muiden klubilaisten kanssa pääset keskustelemaan hankekiihdyttämössä, jossa työstämme käynnistyviä hankkeita ja teemoja yhdessä. Ohjelma 14.30 Kahvitarjoilu, halukkaille kierros koulun tiloissa  15.00 Syksy Fiksussa Kalasatamassa:>>>

Barcelona Smart City Expo 2016

Picture: Smart City Expo http://www.smartcityexpo.com Barcelona Smart City Congress November 15–17, 2016 will bring together over 400 global influencers and innovators to share knowledge, debate the challenges faced by our cities, encourage out of the box thinking and inspire a worldwide call for action in order to develop smarter and more sustainable cities. The 2016 edition of Smart City Expo World Congress will have a special focus on citizens and the different initiatives being played out worldwide to empower people living in metropolises and make these places more human‑centered.Concepts such as commons strategy, circular economy and ethical use of big data will>>>

Jätedatasta uutta liiketoimintaa -työpaja

Tervetuloa jätedata co-creation työpajaan 17.5.2016! Aika: tiistai 17.5.2016 klo 8.30-11.00 Paikka: Parrulaiturin Infotila (Parrulaituri 2, entinen Ravintola Vanha Kalasatama) Kalasataman alueella on useita fiksuja palveluita, jotka tuottavat mielenkiintoista dataa. Yksi näistä on jätedata. Jätedatan avaaminen muiden palveluiden raaka-aineeksi on kuitenkin haastavaa, koska se nähdään henkilökohtaisena tietona. Data voitaisiin saada asukkaiden hyötykäyttöön, jos heillä olisi mahdollisuus itse valita, myöntävätkö he luvan datan hyödyntämiseen. Kutsumme jätehuollosta, logistiikasta, taloyhtiöistä ja datasta kiinnostuneita toimijoita mukaan kehittämään uusia konkreettisia palveluaihioita tai hankeideoita, joita jätedata voisi mahdollistaa. Mukana aiheeseen alustamassa Kalasataman Imu sekä Fiksu Kalasatama Nopeiden kokeilujen ohjelman älyroskiskokeilu. Tiiviissä aamun työpajassa työstetään yhdessä: Millaisia palveluita>>>

Ovum’s 5th Annual Smart to Future Cities and Urban IoT 2016 Summit

26 April 2016 09:00 – 27 April 2016 in London Successfully marrying the social & environmental vision with the latest technology solutions, Smart to Future Cities, Europe’s only city-centric event guarantees face to face time with the entire smart city decision making unit. The event brings together under one roof 350+ representatives from the whole smart city eco-system. Head of Smart Kalasatama, Veera Mustonen, attended the event and gave a presentation: Case Smart Kalasatama: Creating a Smart City district innovation platform Beyond smart grid: Creating smart city solutions for resource-wise smart living Engaging stakeholders to co-create smart city pilots Website: https://smarttofuture.com/