Fiksu Kalasatama -hankkeen loppujulkaisu kiteyttää kokeilujen kaupunginosan kehitystyön tuotokset

Vuonna 2013 käynnistynyt Fiksu Kalasatama -hanke päättyy kesäkuussa 2021 ja sen parhaat opit viedään seuraavaksi Fiksu kaupunki -hankkeessa Pasilaan sekä kaupunkiuudistusalueille Mellunkylään, Malmille ja Malminkartano-Kannelmäkeen.

Fiksu Kalasatama -hankkeessa tehtiin Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue, jossa on edistetty sujuvaa arkea ja ilmastotavoitteita tukevia ratkaisuja. Alueella on toteutettu useita innovaatiohankkeita sekä 25 nopeaa kokeilua, joissa käynnistyneitä teemoja kuten tilojen jakamistaloutta, vihreää infrastruktuuria ja esimerkiksi ruoan hiilijalanjälkilaskentaa Helsinki edistää hankkeissa jatkossakin.

“Fiksu Kalasatama -hanke toi yhteen kaupungin virkamiehet, yritykset, asukkaat ja tutkijat. Kalasatamassa fiksuuden lähtökohtana on arjen sujuvuus. Siksi on ollut oleellista, että yhteistyö eri osapuolten välillä on ollut tiivistä ja että uusia ratkaisuja on päästy testaamaan aidossa kaupunkiympäristössä”, kertoo Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjelmajohtaja Kerkko Vanhanen Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingistä.

Hankkeen tuotoksia kiteyttää tuore julkaisu Fiksu Kalasatama – Kokeilujen kaupunginosa.

Tunti lisää aikaa päivään -visio vei Kalasataman maailmankartalle ja mediaan

Fiksu Kalasatama -hankkeessa luotiin alueen kehittäjien ja asukkaiden kanssa visio Tunti lisää aikaa päivään, mikä on tuonut huomiota maailmalla. Kalasatamassa on vieraillut tuhansia kaupunkikehittäjiä hakemassa oppeja Helsingistä ja kansainvälinen media on tehnyt Kalasatamaa tunnetuksi. Viimeisimpänä New York Times kehui Kalasatamaa reportaasissaan. Vuonna 2020 Smart City Index nosti Helsingin maailman toiseksi parhaaksi älykaupungiksi. Tunnettuus tukee kaupungin tavoitetta toimia testialustana, joka houkuttelee yrityksiä testaamaan uusia kaupunkiratkaisujaan Helsingissä.

Älykaupunkikehitys laajenee Kalasatamasta muualle Helsinkiin

Fiksu Kalasatama -hanke osoitti,  miten kaupunkia voidaan kehittää ketterästi kokeillen.

“Kalasatamassa kehitetty nopeiden kokeilujen malli on ollut suuri saavutus. Sen avulla yritykset ovat pystyneet oikeassa ympäristössä testaamaan omia älykkään kaupungin ideoitaan. Kalasataman Kehittäjien klubi on ollut hyvä yhteistyöfoorumi rakennuttajien, kehittäjien, oppilaitosten ja asukkaiden välillä”, kertoo Kalasataman aluerakentamisen projektinjohtaja Hannu Asikainen Helsingin kaupungilta.

Fiksun Kalasataman parhaiksi havaittuja ratkaisuja sekä kehittämisen oppeja viedään seuraavaksi Pasilaan sekä kaupunkiuudistusalueille: Mellunkylään, Malmille ja Malminkartano-Kannelmäkeen Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hankkeessa. Vanhoissa kaupunginosissakin on tarve uusille innovatiivisille ratkaisuille, ja niiden potentiaali on merkittävä niin ilmastovaikutusten saavuttamiseen kuin alueiden viihtyisyyden ja toimivuuden lisäämiseenkin.

Tutustu hankkeen tuotoksiin lukemalla julkaisu Fiksu Kalasatama – Kokeilujen kaupunginosa.

Comments are closed.