Fiksu Kalasatama: lupa kokeilla ja tunti lisää aikaa päivään

Fiksun Kalasataman tekijät ja siitä kiinnostuneet kokoontuivat 11. joulukuuta Fiksu Kalasatama: Nyt ja tulevaisuudessa -seminaariin kuulemaan tilannekatsauksen siitä mitä hankkeessa on tähän mennessä tapahtunut ja mitä odotetaan tulevaisuudelta. Osallistujia tapahtumassa oli yli sata ja puheenvuoroja käyttivät niin kaupungin edustajat kuin yritykset ja tulevat Kalasataman asukkaat.

Fiksu Kalasatama -hanke aloitettiin syyskuussa 2013 ja sen nyt päättyvässä ensimmäisessä vaiheessa on määritelty keskeiset toimintamallit ja rakenteet Fiksun Kalasataman synnylle ja jatkuvalle kehitystoiminnalle. Fiksu Kalasatama on Helsingin kaupungin hanke, jonka käytännön toteuttajana toimii Forum Virium Helsinki.

Kalasataman asukkailta positiivista palautetta

Seminaarissa esiteltiin sekä tulevia kehitysideoita että jo tekeillä olevia ja toteutuneita hankkeita. Kalasataman asukkaat ottivat hyvin vastaan syksyllä alueella tehdyn älykonttikokeilun: PiggyBaggy-palvelun, Helsingin kaupungin, kaupunkilaisyhteisön ja yritysten yhteiskokeilu toi Kalasatamaan muun muassa itsepalvelukirjaston, ruokapiirin jakelupisteen, kierrätystavaroiden keräilypisteen sekä tavarakimppakyydillä kuljetettujen tavaroiden noutopaikan. Yli kaksi kolmasosaa palvelun käyttäjistä oli sitä mieltä, että älykontit helpottivat arkea ja niiden käyttö oli mukavaa.

Seminaarissa esiteltiin myös tulevaisuuden tornitaloasumista ja sen mahdollisuuksia, älykästä energiaverkkoa ja talotekniikkaa, älyliikkumista ja yhteisöllistä senioriasumista. Lisäksi kuultiin mitkä periaatteet ohjaavat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelutyötä.

Hannu Penttilä

Hannu Penttilä, Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja

Älykästä kaupunkikehittämistä

Fiksu Kalasatama -hankkeen visiona on tarjota älykkäillä palveluilla tehokkaampaa arkea ja antaa näin tunti lisää aikaa asukkaiden päivään. Tavoitteena on myös olla Helsingin kaupungin oma piraattialue, jossa yritykset voisivat helpommin kokeilla ja testata: alue, jossa on lupa kokeilla ja innovoida.

Fiksussa Kalasatamassa kokeillaan uudenlaista älykästä kaupunkikehittämistä ketterästi kokeilujen kautta. Kehitystyössä hyödynnetään vahvasti ICT-teknologiaa ja avointa dataa. Tavoitteena on luoda kehitysalusta, johon useat eri palveluntarjoavat voivat avoimesti kytkeytyä. Päämääränä on luoda fiksu asuinalue, joka on ekologisesti kestävä, toimii arjessa ja tarjoaa innovatiivisia palveluita, osallisuutta ja kokemuksia kaupunkilaisille.
Lisätietoja:

fiksukalasatama.fi

Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki
Fiksu Kalasatama, Projektipäällikkö
puh. +358 40 508 4022
veera.mustonen(at)forumvirium.fi

Comments are closed.