Joustotiloja rakennuttajien ja arkkitehtien tapaan

Mikä olisi paras tapa saada vajaakäyttöiset tilat kaupunkilaisten käyttöön? Tarvitaanko rohkeita kokeiluja, ideakilpailuja vai lisää yhteistyötä kaupunkilaisten ja rakennuttajien välillä? Näihin ja moniin muihin joustavaan tilankäyttöön liittyviin kysymyksiin etsittiin vastauksia 8.9.2017 järjestetyssä työpajassa. 

Joustotilat-hankkeen oppeja älylukoista

Tammikuussa 2015 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen havainnoista ja opeista on tehty kolmen artikkelin sarja. Tämä kolmas artikkeli käsittelee älylukituksen avaamia mahdollisuuksia ja suomalaisten älylukkotoimittajien tilannetta tällä hetkellä. Artikkeli kertoo muun muassa, miten älylukot vaikuttavat tilan käyttöön. Ensimmäinen Joustotilat-hankkeen opeista laadittu artikkeli kertoi joustotilojen palveluista ja niihin liittyvistä kysymyksistä (Opit palvelunäkökulmasta). Toinen artikkeli puolestaan avasi erilaisten tilojen tuomia mahdollisuuksista ja haasteita joustotilakäytön näkökulmasta. Lisäksi artikkelissa valotettiin esiin nousseita integraatiokysymystä palveluiden näkökulmasta (Opit ekosysteemin näkökulmasta). Älylukituksella tilat fiksummin käyttöön Älylukituksella tarkoitetaan ”fiksua” lukitusta, joka on mahdollista avata ilman perinteisiä avaimia. Älylukot voidaan avata esimerkiksi koodilla, puhelimella tai jopa ääniohjauksella. Älylukkojen toimintoja on myös mahdollista>>>