Joustotiloja rakennuttajien ja arkkitehtien tapaan

Joustotilat-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uudenlaista tapaa tilojen joustavaan ja läpinäkyvään käyttöön. Forum Virium Helsinki järjesti 8.9.2017 rakennuttajille, kaupunkisuunnittelijoille ja arkkitehdeille suunnatun työpajan, jonka tavoitteena oli perehtyä syvällisemmin tilojen jakamisen dynamiikkaan ja joustotilatoiminnan avaamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi haluttiin jakaa Joustotilat-hankkeessa kertyneitä oppeja ja syventää hankkeen omaa osaamista. Tilaisuuden alussa kuultiin useita alustuksia>>>

Joustotilat-hankkeen oppeja älylukoista

Tammikuussa 2015 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen havainnoista ja opeista on tehty kolmen artikkelin sarja. Tämä kolmas artikkeli käsittelee älylukituksen avaamia mahdollisuuksia ja suomalaisten älylukkotoimittajien tilannetta tällä hetkellä. Artikkeli kertoo muun muassa, miten älylukot vaikuttavat tilan käyttöön. Ensimmäinen Joustotilat-hankkeen opeista laadittu artikkeli kertoi joustotilojen palveluista ja niihin liittyvistä kysymyksistä (Opit palvelunäkökulmasta). Toinen artikkeli>>>

Joustotilat-hankkeen oppeja ekosysteemin näkökulmasta

Tammikuussa 2016 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää muun muassa sitä, miten sekä yksityisiä että julkisia tiloja saataisiin avattua väliaikaiseen käyttöön ketterästi ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Tehdyt havainnot ja saadut opit on kerätty talteen ja niihin pohjautuen julkaistaan kolmen artikkelin sarja. Tämä toinen artikkeli pureutuu julkisten tilojen joutotilakäytön haasteisiin ja>>>

Sähköautoja ja vertaispysäköintiä

Sähköautoja ja vertaispysäköintiä – Kalasatamassa syntyy tulevaisuuden liikkumisen palveluita ja yhteistoimintaa Witrafin ja Parkkisähkön yhteiskehittämistyöpaja kokosi yhteen Fiksun Kalasataman pysäköintiin ja sähköautoiluun liittyviä kokeiluja eteenpäin luotsaavat yritykset sekä kaupungin edustajia ja suunnittelijoita. Iltapäivän aikana käytiin tiivistä keskustelua, joka toi toimijat saman pöydän ääreen. Alustuksena Lauri Uski Helsingin kaupungilta avasi miten>>>