Viisi tapaa, joilla joustotilat tekevät parempaa kaupunkia

Älykkäässä kaupungissa tilaa voi hankkia käyttöönsä silloin kun sitä tarvitsee. Helsingissä ja muissa kaupungeissa on valtava määrä tiloja, joiden joustavampi ja ketterämpi käyttö hyödyttäisi niin tilojen omistajia kuin niiden käyttäjiä.  Joustotilat-hankkeen tavoitteena on demonstroida ja luoda edellytyksiä sille, että sekä yksityisiä että julkisia tiloja saataisiin kaupunkilaisten varattavaksi – vaikkapa tunniksi tai päiväksi tarpeen mukaan. Hankkeessa on kehitetty internet-pohjaista Flexitila-varauspalvelua, johon on liitetty älylukitusta, kulunhallintaa ja maksumenetelmiä. Tulevaisuuden visiona on, että kaupunkilainen löytää reaaliaikaisesti läheltään tarvitsemansa tilan, avoimen palveluekosysteemin ja avoimien rajapintojen avulla.

Joustotilat-palvelu on testattavana Kalasatama-Vallila alueella, jossa kaupunkilaiset voivat varata muun muassa kirjaston tiloja, taloyhtiöiden kerhohuoneita ja kokoustiloja.

Joustotilat-hankkeessa tilojen käyttöä on katsottu niin käyttäjien, tilantarjoajien kuin julkisten ja yksityisten toimijoiden silmin. Joustotilalla tarkoitetaan tilaa, jonka voi väliaikaisesti varata käyttöön tilavarauspalvelusta tilan omistajan ehtojen mukaisesti. Jo saatujen kokemusten pohjalta voidaan nostaa esiin viisi merkittävintä hyötyä, joita tilojen joustokäyttö tuo.

1. Tilojen käyttöaste paranee

Joustotilat-hankkeessa havaittiin älylukkoasennuksen jälkeen jopa yli 200 prosentin käyttöasteen nousu joidenkin tilojen käytössä. Älylukituksella tarkoitetaan ”fiksua” lukitusta, joka on mahdollista avata ilman perinteisiä avaimia. Älylukot voidaan avata esimerkiksi koodilla, puhelimella tai jopa ääniohjauksella.

Älylukko voidaan asentaa sallimaan pääsyn vain yhteen, tiettyyn tilaan, kuten esimerkiksi taloyhtiön kerhohuoneeseen tai saunatilaan. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa tarvittaessa hyvin pitkälle eroteltujakin kulkuoikeuksia tilojen ulkopuolisille käyttäjille, kuten huolto- ja siivouspalveluille. Joustotilapalveluiden avulla voidaan hallinnoida myös taloyhtiön sisäisiä varauksia esimerkiksi pesutupiin.

2. Monitoimi- ja kerhotiloille lisää käyttäjiä

Niin monitoimitiloille kuin perinteisemmille kerhotiloille on käyttöä erityisesti silloin, kun varaaminen ja sisäänpääsy on tehty vaivattomaksi. Kalasatamassa sijaitseva Setlementtiasuntojen kansalaistila on ollut erittäin suosittu muunneltavuutensa vuoksi. Paljon varauksia on tehty myös Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kerhotilaan. Molempia tiloja oli kohennettu hieman joustotilakäytön käynnistyessä ja niihin molempiin on asennettu älylukot.

Yhteiskäyttöön haluttavat tilat kannattaa sijoittaa hyvien kulkuyhteyksien varteen ja mieluiten katutasoon. Tällöin on helppoa toteuttaa niihin erillinen sisäänkäynti suoraan kadulta ja kulunvalvonta on helppoa. Katutasossa oleva tila palvelee myös hyvin ulkopuolisille suunnattujen tilaisuuksien järjestämistä, sekä osaltaan elävöittää katutilaa. Kerhohuoneen keittiötä voi hyödyntää esimerkiksi katukahvilan pyörittämisessä.

3. Uusia ja parempia palveluita

Joustotiloilla voidaan houkutella palveluita taloon ja naapurustoon. Esimerkiksi Capellan Kansalaistilan joustotilassa on toiminut Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelman KuntoKaverit-kokeilu, joka tarjosi vertaisohjattua ryhmäliikuntaa senioreille ilmaiseksi. Kokeiluun osallistui kymmeniä asukkaita kansalaistilan korttelista. Näin ollen yhteiset tilat voivat helpottaa naapuruston yhteistoiminnan organisoitumista ja lisätä näin naapuruston yhteisöllisyyttä.

4. Ekosysteemi luo uutta liiketoimintaa

Joustotilojen käyttö kasvattaa palvelujen kysyntää ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pienyrityksille. Kiinteästi joustotilatoimintaan liittyviä toimintoja ovat siivouspalvelut sekä turvallisuus- ja vakuutuspalvelut. Samoin tilojen saavutettavuutta parantavat opastus- pysäköinti- ja liikkumisen palvelut voivat kytkeytyä luontevasti joustotilapalveluiden ekosysteemiin. Lisäksi täydentäviä palveluita voivat olla muun muassa muuntojoustavuutta parantava sisustussuunnittelu, tilojen kalustaminen ja varustelu, catering sekä säilytyspalvelut.

5. Taloyhtiöille ja yrityksille lisätuloja

Sekä yritykset että taloyhtiöt hyötyvät joustotilapalvelusta. Taloyhtiöt saavat tuloja muutoin tyhjillään olevista tiloista ja niiden varaaminen ja käyttö helpottuu myös asukkaiden näkökulmasta. Mitä useampi taloyhtiö tarjoaa tilojaan ulkopuolisten käyttöön, sitä enemmän valikoimaa asukkailla on myös omien tapahtumien sekä harrastusmahdollisuuksien järjestämiselle. Myös yritykset voivat ansaita tiloillaan antamalla niitä muiden käyttöön.

Joustotilat-hankkeessa hyödynnetään Joustotoimisto Oy:n Flextila-palvelua. Vuonna 2017 joustotiloja kehittävät yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki (kaupunginkirjasto ja tilakeskus), Elisa oyj, Joustotoimisto oy, SRV, Setlementtiasunnot sekä Kalasataman palvelu. Rahoitus vuosille 2016–2017 on saatu Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta. Joustotilat-hankkeessa hyödynnetään Joustotoimisto Oy:n Flextila-palvelua.

Lisätietoja:

Maija Bergström, hankekoordinaattori
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Comments are closed.