Kalasatama Last Mile Challenge -haasteen voittajat on valittu

Freelway ja TeleRetail Aitonomi pääsevät kehittämään citylogistiikan ratkaisuja Kalasatamaan.

Kalasatama Last Mile Challenge -haasteessa haettiin Postin kanssa tulevaisuuden citylogistiikkaratkaisuja sujuvoittamaan verkkokauppatoimitusten jakelua kaupunkiympäristössä.

Kolmepäiväisen Innovation Sprint -työpajan päätteeksi haasteen voittajiksi valittiin startupit: Freelway AB ja Aitonomi AG (TeleRetail). Työpajassa olivat mukana myös Roboride, Velove sekä Rideascout.

”Voittajat osoittivat erinomaista innovatiivisuutta sekä yhteistyöhalua käyttäjälähtöisten uusien ratkaisuiden kehittämiseksi” kertoo Senior Development Manager Samu Hirvonen Postilta.

Innovation sprintin aikana palautetta mahdollisille ratkaisuille kerättiin myös alueen asukkailta. Kalasataman kehittyvä ympäristö, asukaskorttelit, metro ja REDIn kauppakeskus tarjoavat kiinnostavan kokeilualustan uusille ratkaisuille. Konseptien kehitys jatkuu Fiksussa Kalasatamassa Postin ja kumppaniverkoston kanssa sekä konkretisoituu kesän jälkeen pilotteihin ja mahdolliseen skaalaamiseen kokeilun jälkeen.

Freelway tarjoaa digitaalista platformia joukkoistetulle kuljetukselle ja Teleretail Aitonomi kehittää ohjelmistoja autonomisille ajoneuvoille.

Posti toimi Kalasatama Last Mile -haasteen yrityskumppanina, ja haastekilpailua koordinoi Avanto Ventures. Yhteistyökumppaneina toimivat Forum Virium Helsinki sekä Smart & Clean -säätiö.

Comments are closed.