Kalasataman kaduilla ajaa robottibussi

Kalasatamassa testataan itsestään ajavaa pikkubussia (robottibussia) liikenteessä ja osana joukkoliikennettä tänä vuonna toukokuusta marraskuun loppuun.

Robottibussin reitti kulkee kauppakeskus Redin tuntumasta Isoisänsillalle. Robottibussin kyyti on kaikille avoin ja ilmainen. Kyydissä on aina vastuullinen henkilö opastamassa. Tavoitteena on avata bussireitti maanantaina 20. toukokuuta.

Robottibussin pysäkkejä varten alueelta on täytynyt ottaa käyttöön joitakin kadunvarsipysäköintipaikkoja. Tämä on välttämätöntä onnistuneen ja turvallisen kokeilun kannalta. Reitin ohjelmointivaiheessa toukokuun aikana liikutaan epäsäännöllisin ajoin. Bussia operoi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy yhteistyössä Rolan Oy:n kanssa pääosin arkisin klo 9-15.

Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Muutoksen mahdollistaminen vaatii erilaisten kokeiluiden kautta parhaiden päästöttömien ratkaisujen löytämistä. Automaattisilla liikennevälineillä voidaan etenkin joukkoliikenteen osalta parantaa joukkoliikenteen kattavuutta ja houkuttelevuutta.

Helsingin kaupungin innovaatiorahasto on tukenut kokeilussa käytettävän robottibussin hankintaa. Helsinki RobobusLine -hankkeessa on tehty ensimmäinen pitkäkestoinen, säännöllisen linjaliikenteen robottibussikokeilu Suomessa, jolle Kalasataman kokeilu on jatkoa. Se on osa EU-laajuista mySMARTLife-hanketta, jossa kaupungit toimivat tiennäyttäjinä ja kehittäjinä älykästä ja energiatehokasta asumista sekä liikkumista tavoiteltaessa, uuden teknologian ja palvelumallien mahdollisuudet huomioiden.

Lue mySMARTLife-hankkeesta Helsingissä.

Uutinen julkaistu alun perin Helsingin kaupungin sivuilla.

Ajankohtaiset tiedot liikennöinnin aikataulusta, poikkeuksista sekä reitistä löytyvät osoitteesta www.helsinkirobobusline.fi

Metropolian tiedote Kalasataman asukkaille ja toimijoille (pdf)

Comments are closed.