Kalasatama liikkeelle syksyllä!

Kalasatama Liikkeelle! -tarjouskierros haki kevään aikana nopeita kokeiluita, jotka liikuttavat kaupunkilaisia ja vaikuttavat positiivisesti kaupunkilaisten hyvinvointiin. Valittujen kokeilujen kohderyhmänä ovat kaupunkilaiset, joiden hyvinvointia voidaan merkittävästi edistää liikunnan lisäämisellä arkeen.

Kevään tarjouskierrokselle saatiin yhteensä 17 tarjousta, joista valittiin syksyllä käynnistyvälle kierrokselle kaksi kokeilua. Kokeilutarjouksia saatiin pääasiassa yrityksiltä, mutta lisäksi muutamia ammattikorkeakouluja osallistui tarjouskierrokselle. Tarjousten arviointiin osallistui asiantuntijaraadin lisäksi Vallilan terveysaseman henkilökuntaa

Syksyn nopeiksi kokeiluiksi valittiin hankittavaksi kaksi kokeilua Kisakallion ja Coach4Pro:n KisakallioHealth Skills, sekä Laurean koordinoima ”Kokeillen liikkeelle”, joka toteutetaan yhteistyössä Smartifierin & Bandcizerin (DK) kanssa. Lisäksi yhdelle kokeilulle voidaan tarjota mahdollisuutta validoida konseptia terveysaseman ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.

”Vallilan terveysaseman asiantuntijat pitivät erityisen mielenkiintoisena mahdollisuutta nähdä, miten digityökalut soveltuvat terveysaseman eri asiakkaiden käyttöön ja voisiko mahdollisuus omien suoritusten kehittymisen seuraamiseen motivoida erityisesti joitain asiakasryhmiä fyysiseen aktiivisuuteen.”  kertoo Sanna Hartman, Helsingin kaupungin yritysasiamies.

Helsinki uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Lähtökohtana on tunnistaa asiakkaan tarpeet aiempaa paremmin ja kohdentaa palvelut täsmällisemmin. Kokeiluilla haetaan aidosti innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan kokeilla yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tärkeintä on, että kokeilun aikana kehittyy uutta ymmärrystä, joka vie palvelua kohti laajempaa käyttöä.

Kokeilut käynnistyvät elo-syyskuussa 2017 ja ne toteutetaan 1–6 kuukauden aikana yhteistyössä Vallilan terveysaseman kanssa. Kokeiluiden tavoitteena on madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen sekä terveellisempien rutiinien muodostamiseen.

Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu keväällä 2018. Syksyn kokeiluita kehitetään yhdessä Vallilan terveyskeskuksen ammattilaisten kanssa.

Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelma

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Vuosina 2016–2017 Fiksu Kalasatama ostaa 15–20 nopeaa kokeilua kirittämään fiksujen urbaanien palveluiden leviämistä. Kokeiluilla halutaan auttaa palvelun kehittäjiä hankkimaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä saamaan käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Fiksu Kalasatama saa rahoituksensa 6Aika-strategiasta, osana Helsingin kaupungin avoimet innovaatioalustat kärkihanketta. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki.

Lisätietoja:

Sanna Hartman
Yritysasiamies, Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin kaupunki
sanna.hartman(at)hel.fi
Puh. 040 634 1594

Kaisa Spilling
Forum Virium Helsinki
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
Puh. 040 744 8831

Comments are closed.