Kalasatamalle digitaalinen kaksonen

Kalasatamalle on toteutettu digitaalinen kaksonen, jota kehitetään kokeillen. Kalasataman digitaalinen kaksonen syntyy uusimpia kaupunkimallinnusteknologioita hyödyntäen, ja mallit tulevat avoimena datana kaikkien toimijoiden vapaaseen käyttöön. Mallien avulla tullaan tekemään myös useita kaupunkiympäristön simulaatioita, analyyseja sekä mallien ylläpitoon liittyviä pilotteja.

Kalasataman digitaalisella kaksosella on kolme kerrosta: visuaalinen 3D-kolmioverkkomalli, 3D-kaupunkitietomalli sekä vuorovaikutuksen mahdollistava Cityplanner-työkalu. Näiden avulla tietoa alueesta sekä tukea sen suunnitteluun voidaan tarjota niin palveluiden suunnittelijoille, yrityksille kuin kaupunkilaisillekin.

Korkealuokkainen kolmioverkkomalli mahdollistaa visuaalisen havainnollistamisen

Kalasataman Reality Mesh -pohjainen ja visuaalisesti korkealuokkainen kolmioverkkomalli puolestaan on avuksi esimerkiksi rakentamisen ja tapahtumien suunnittelussa sekä muissa visuaalista hahmottamista ja havainnollistamista vaativissa tehtävissä.

Kolmioverkkomallia voi hyödyntää erilaisissa verkkopalveluissa tai suunnittelun lähtötietona, esimerkiksi kaupunkitapahtumissa poistumisteiden, esiintymislavojen ja myyntikojujen sijoittamiseen. Voit jo nyt tutustua Kalasataman kolmioverkkomallin ensimmäiseen versioon millä tahansa älylaitteella.

Kaupunkitietomalli rakentuu datasta ja informaatiosta

3D-kaupunkitietomalli perustuu globaaliin CityGML-kaupunkitietomallistandardiin. Sen avulla voi katsoa kaikkien rakennusten tietoja ja tehdä erilaisia simulaatioita ja analyyseja, kuten tutkia tulvariskejä, energiankäyttöä, tuulisuutta tai kasvihuonepäästöjä. Semanttista mallia kehitetään tarjoamaan reaaliaikaista kulutus- ja tilatietoa. Sensorit ja talotekniikan rajapinnat siis tuottavat tietoa suoraan kaupunkitietomalliin. Semanttinen kaupunkitietomalli tarjoaa käyttäjälle luontevan paikan tiedolle kooten sen yhteen sijaintinsa perusteella. Tällöin ei ole tarpeellista tietää mikä tai kenen ylläpitämä järjestelmä tietoa tuottaa vaan kaupunkitietomalli toimii tiedot yhteen kokoavana palveluna siiloja purkaen.

Cityplanner tukee yhteisön vuorovaikutusta

Vuorovaikutusta tukeakseen sekä tarjotakseen helpon käyttöliittymän 3D-kolmioverkkomallin tutkimiseen, Fiksu Kalasatama on ottanut käyttöön Cityplanner-työkalun. Se on niin kutsuttu PPGIS-työkalu, jolla voidaan kerätä laadullista, paikkaan kytkettyä tietoa ja laatia kyselyitä. Cityplannerilla tullaan pian esittelemään alueen fiksuja ratkaisuja 3D-mallin päällä, visualisoimaan alueen tulevat rakennukset sekä toteuttamaan asukasvuorovaikutusta. Vuoden aikana tutkitaan myös, miten reaaliaikaista dataa voidaan esittää helposti luettavassa muodossa Cityplanner-työkalun avulla.  

Digitaalisen kaksosen avulla maailman toimivimmaksi älykaupungiksi

Kalasataman digitaalisen kaksosen avulla edistetään tiedolla ohjattua kaupunkisuunnittelua, sekä etsitään uusia kaupunkiympäristöä koskevan datan hyödyntämismahdollisuuksia alueen kehittäjäyhteisön kanssa. Työkalut ja mallit ovat hyödynnettävissä myös Kalasatama Urban Labissa, jossa voi laittaa 3D-lasit päähän tai käyttää mallia kosketusnäytöllä.

Lue lisää >>

Kalasataman digitaaliset kaksoset on Ympäristöministeriön KIRAdigi-hanke ja se tehdään yhteistyössä Fiksun Kalasataman kanssa.

Lisätietoja:

Jarmo Suomisto, projektipäällikkö, 3D-hanke, Helsingin kaupunginkanslia jarmo.suomisto(at)hel.fi

Maija Bergström, community manager, Fiksu Kalasatama (maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Comments are closed.