Kaupunkikehittäjien kotipesä Kalasatama Urban Lab avattiin

Apulaispormestari Anni Sinnemäki avasi Kalasatama Urban Labin marraskuun lopussa. Tila on käytettävissä hiilineutraalia Helsinkiä  edistäviin tapahtumiin.

Kalasatama on muodostunut Helsingin fiksun ja resurssiviisaan  kehityksen mallialueeksi, jossa kokeillaan rohkeasti uusia kaupunkiratkaisuja, joista parhaimmat otetaan käyttöön laajemmallakin. Nyt toimintansa aloittanut Kalasatama Urban Lab toimii kaupungin, yritysten ja kaupunkilaisten yhteisenä kaupunkikehittämisen tilana, joka tarjoaa paikan alueen kehittäjien tapaamisille, tapahtumille, kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Kalasatama Urban Labin avasi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

“Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä, ja  nyt avatun Kalasatama Urban Labin tapahtumissa edistetään tätä tärkeää tavoitetta. Kalasatamassa ilmastotavoitteita viedään eteenpäin rohkeasti kokeilemalla, ja kaupunginosa on tärkeä tiennäyttäjä sille, että koko Helsinki kokeilee ja yhteiskehittää uutta”, hän sanoi.

“Hiilineutraali Helsinki tarvitsee vauhtia tekoihin, ja innovaatioyksikkö Forum Virium Helsingillä on tärkeä rooli uusien keinojen löytämisessä”

Yritykset, kaupunki ja asukkaat yhdessä

Avajaistapahtuma kokosi yhteen monipuolisen edustuksen niin kaupungin kuin yritystenkin edustajia sekä muita Kalasataman aktiivisia toimijoita. Kalasatama Urban Lab tulee toimimaan niin ikään laaja-alaisen käyttäjäryhmän yhteiskehitys-, tapahtuma- ja workshop-tilana. Kalasataman aktiivitoimijoita verkottava Kehittäjien Klubi voi nyt kokoontua omassa uudessa tilassaan. Tässä verkostossa kaupunki kohtaa niin yritykset kuinasukkaiden edustajia. Kalasataman keskusta REDIä ja sen tornitaloja rakennuttavan SRV:n palvelukehityksen projektipäällikkö :n Lotta Toivonen toi esiin Kalasatama Urban Labin tärkeänä tilana Kalasataman kehittäjille.

“Kalasataman kaupunkikulttuurissa painottuu aktiivisuus, ekologisuus ja yhteiskehittäminen. Teemme aktiivisesti yhteiskehittämistä asukkaiden kanssa, mikä on myös osoittautunut erittäin suosituksi, ja Kalasatama Urban Lab vastaa tähän kysyntään”, hän sanoi.

Lue lisää Kalasatama Urban Labista täältä. 

Comments are closed.