Näin hyödynnät nopeita kokeiluja ketterässä kaupunkikehittämisessä

Satsaa fasilitointiin, hyvään viestintään ja yhteisön sitouttamiseen, niin saat nopeasta kokeilusta huippuhyödyn irti.

Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelmassa testataan ideatasolla olevia tuotteita- ja palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Tähän mennessä kokeilujen teemat ovat vaihdelleet  resurssiviisaista ratkaisuista hyvinvointia lisääviin lähipalveluihin. Nopeiden kokeilujen mallia jatketaan parhaillaan toteutettavassa Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa, jossa yhteiskehitetään ja kokeillaan uusia digitaalisia ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kaupunginosan aktiivinen yhteisö tarjoaa kehittäjille tilaisuuden kerätä arvokasta palautetta siitä, mikä omassa ratkaisussa toimii ja mikä ei. Uuden palvelun testaaminen nopeana kokeiluna vaatii toteuttajiltaan aktiivista otetta, sillä kokeilut etenevät nimensä mukaisesti nopeasti.

Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä (1000 – 8000e) kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Fiksu Kalasatama fasilitoi kokeiluja ja  auttaa käyttäjien tavoittamisessa sekä sopivien puitteiden löytämisessä kullekin kokeilulle.

Pyörät pyörimään fasilitoinnin avulla

Nopeiden kokeilujen ohjelman toteuttaminen vaatii myös sen pyörittäjiltä kuten kaupunkiorganisaatiolta, tai muulta kokeilualustaa tarjoavalta taholta runsaasti käytännön valmistelua ja taustatyötä. Siksi fasilitoinnin roolia nopeissa kokeiluissa ei voi liikaa korostaa. Fasilitointi ei ole vain yksittäisten tilaisuuksien, vaan koko prosessin tukemista.  Fasilitaattorin tehtävänä on luoda otolliset puitteet ja saada verkosto mukaan, jotta kehittäjät voivat keskittyä palvelunsa jalostamiseen.

Fasilitointi kulkee mukana koko kokeiluohjelman ajan alkaen yhteistyökumppaneiden ja teeman valinnasta sekä tarjouskierroksen koordinoinnista ja jatkuu kokeilujen käynnistämiseen, seurantaan ja mentorointiin, sopimusprosesseihin sekä yhteiskehittämiseen. Tarvittaessa kokeilualustan fasilitaattoriti myös edistävät kaupunkiympäristössä tapahtuviin kokeiluihin tarvittavien lupien hankkimista.

Kokeilualustan fasilitaattoreilla tarvitaan valmentavaa otetta ja kykyä kannustaa kokeilutiimiä eteenpäin. Fasilitaattori on valmis näkemään vaivaa ja tarvittaessa  ylittämään toimenkuvansa rajat. Kokeilualustan tehtävänä on  selättää kokeilun esteet. Fasilitaatio vaatiikin monipuolista osaamista ja siksi on tarkoituksenmukaista, että fasilitaatio rooli jakautuu tiimille yksittäisen henkilön sijaan.

Kuuntele yhteisöä

Nopea kokeilu aidossa testiympäristössä on tuhannen taalan tilaisuus oppia ja kerätä palautetta kehitteillä olevasta innovaatiosta. Kokeilun tekee mahdolliseksi siihen osallistuva yhteisö, joka voi koostua yrityksistä, kaupunkiorganisaatiosta, kaupunkilaisista ja lukuisista muista tahoista. Onnistuneen kokeilun keskeisenä merkkinä onkin sitoutunut yhteisö. Sitouttamisessa tärkeässä roolissa on aktiivinen viestintä, joka kokoaa tekijät yhteen ja lisää vuorovaikutusta.

Yhteiskehittämistyöpajat ovat hyvä keino osallistaa laajemmin innovaatioalustan verkostoa ja asukkaita kokeiluihin sekä avata keskustelua ja puhaltaa uusia aihioita käyntiin.

Kokeilu koostuu parhaimmillaan useasta nopeasta pyrähdyksestä, joissa parasta antia on yhteisön palaute ja siitä oppiminen. Siksi palautetta on hyvä kerätä ja dokumentoida systemaattisesti kokeilun alusta loppuun. Kannattaa kokeilla!

Kirjoitus on osa Fiksun Kalasataman Nopeiden Kokeilujen ohjelman opeista kertovaa blogisarjaa.

***************************************

Lataa itsellesi Nopeiden kokeilujen ohjelman Cookbook kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme!

Fiksua Kalasatamaa on vuodesta 2014 kehitetty Helsingin älykkäimmäksi kaupunginosaksi ja samalla on luotu uusia menetelmiä fiksujen ratkaisujen tekemiseen. Nopeiden kokeilujen ohjelma muotoutui vastauksena kysymyksiin, kuinka kiihdyttää älykaupunkikehitystä ja kuinka saada yritykset ja asukkaat siihen mukaan. Ohjelma jalostui vuosina 2015-17, herätti laajasti kiinnostusta ja se otettiin käyttöön myös muun muassa Ilmastokadulla, Databisnes-hankkeessa ja mallia on hyödynnetty myös muissa Suomen kaupungeissa.

Helsingin kaupungin myöntämällä jatkorahoituksella vuosiksi 2018-2020 Fiksu Kalasatama jatkaa työtään pilottien avulla kaupungin ilmastotavoitteiden edistämiseksi sekä keskittyy älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten, kaupungin ja alueen asukkaiden kanssa. Loppuvuodesta 2017 käynnistyneet hyvinvointiratkaisuja ja älykkäitä oppimisympäristöjä kehittävät hankkeet tuovat myös uusia kokeiluja Kalasatamaan ja jatkavat siten Helsingin älykkäimmän kaupunginosan kehittämistä.

 

Kuva: Riku Pihlanto, Helsingin kaupungin kuvapankki

Comments are closed.