Nopeita kokeiluja hyvinvointia lisäämään

Helsingin Kalasatamaan valmistuu uusi terveys- ja hyvinvointikeskus keväällä 2018. Tulevaisuuden palveluvalikoimaa rakennetaan jo ennen keskuksen avaamista. Yhteistyössä Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelman kanssa haetaan nyt ratkaisuja teeman “Kalasatama liikkeelle!” -kokeiluilla. Tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti liikuntaa lisäämällä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ostaa pieniä, 1 000–6 000 euron arvoisia ketteriä kokeiluja. Tavoitteena on tuoda innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön ja kannustaa näiden avulla heitä liikkumaan enemmän. Samalla yritykset saavat tilaisuuden testata uusia palvelujaan ja kerätä suoraa palautetta kaupunkilaisilta.

Kalasatama liikkeelle!

Liikunnalla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin. Jo kohtuullinenkin määrä päivittäistä liikuntaa laskee kohonnutta verenpainetta ja kolesteroliarvoja. Säännöllinen päivittäinen liikunta parantaa myös esimerkiksi diabeteksen hoitotasapainoa. Usein kynnyksenä on liikunnan aloittaminen ja rutiinien muodostaminen.

Syksyllä toteutettavalle “Kalasatama liikkeelle!” -kokeilukierrokselle etsitään ratkaisuja, jotka edistävät liikkumisen positiivisia vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Toukokuun loppuun asti avoinna olevalle tarjouskierrokselle haetaan uusia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi ja edelleen kehitettäviksi yhteistyössä terveyskeskuksen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.

Kokeilujen kohderyhmänä ovat kaupunkilaiset, joilla on korkea verenpaine, ylipainoa tai tyypin 2. diabetes ja joiden hyvinvointia voidaan merkittävästi edistää liikunnan lisäämisellä arkeen. Haasteena on erityisesti sellaisten ratkaisujen luominen, jotka madaltavat kynnystä liikunnan aloittamiseen ja auttavat uusien rutiinien rakentamisessa.

Tarjouskierros on auki 31.5.2017 asti

Nopeissa kokeiluissa haetaan aidosti innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan kokeilla yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kokeilukierrokselle valittavilta ratkaisuilta edellytetään digitaalisuuden hyödyntämistä ja toteuttajana olisi ideaalitilanteessa enemmän kuin yksi toimija. Tärkeintä on, että kokeilun aikana kehittyy uutta ymmärrystä, joka vie palvelua kohti laajempaa käyttöä. Kokeilun aikana palveluita yhteiskehitetään tiiviisti terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kokeiluista myös viestitään aktiivisesti koko prosessin ajan.

Tarjouskierros on auki 24.4.–31.5.2017 ja siihen valitaan 2–3  kokeilua (max.6000 euroa). Kokeiluissa tehtävien hankintojen määrä voi olla yhteensä enintään 15 000 euroa. Kokeilut käynnistyvät syyskuussa 2017 ja ne toteutetaan 1–6 kuukauden aikana yhteistyössä Vallilan terveyskeskuksen kanssa. Tarjoukset Nopeiden kokeilujen ohjelmaan jätetään sähköisen lomakkeen kautta.

Kokeilua tarjouskierrokselle voivat tarjota pienet tai suuret yritykset, start-upit, yhdistykset ja muut toimijat. Ohjelmassa ei rajata toimijoita, mutta tarjous voidaan hyväksyä vain rekisteröidyiltä toimijoilta (yritys- tai yhdistysrekisteri). Kokeilut voivat saada rahoitusta myös muista lähteistä.

Arviointi ja valinta

Kokeilut valitaan tarjousten perusteella ja arvioinnit tekee asiantuntijaraati. Sosiaali- ja terveysviraston Kalasataman kokeilu- ja kehitysalustan ohjausryhmä tekee lopulliset valinnat. Valinnat ilmoitetaan viimeistään 20.6.2017 ja ne tehdään seuraavien arviointikriteerien pohjalta:

Sopivuus terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintamallin
– Ratkaisu parantaa sosaali- ja terveyspalveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta.
– Ratkaisulla on myös vaikutusta terveyserojen kaventumiseen

Kokeilun innovatiivisuus
– Palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiisuus
– Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia johonkin haasteeseen

Palvelun skaalautuvuus
– Ratkaisun geneerisyys terveys- ja hyvinvointikeskuskonseptin ja toimintatavan kehittämisen kannalta
– Palvelun ja liiketoimintamallin toimivuus
– Mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi
– Pystytään toteuttamaan Kalasatamassa/kaupungissa

Toteuttajat ja resurssit
– Osallistuvan tiimin osaaminen
– Toteuttajan muut resurssit (esim. rahoitus ja yhteistyö)
– Mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen
– Toteuttajana enemmän kuin yksi organisaatio

Fiksu, ketterä ja käyttäjälähtöinen
– Palvelussa/ tuotteessa hyödynnetään digitaalisuutta ja dataa
– Kehityksessä hyödynnetään ketterän kehityksen menetelmiä
– Palvelu tuottaa lisäarvoa loppukäyttäjille

Lisätietoja:

Sanna Hartman
Yritysasiamies, Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin kaupunki
sanna.hartman(at)hel.fi
Puh. 040 634 1594

Kaisa Spilling
Forum Virium Helsinki
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
Puh. 040 744 8831

Lisätietoa jo toteutetuista kokeiluista: //fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut/tutustu-kokeiluihin/

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Vuosina 2016–2017 Fiksu Kalasatama ostaa 15–20 nopeaa kokeilua kirittämään fiksujen urbaanien palveluiden leviämistä. Kokeiluilla halutaan auttaa palvelun kehittäjiä hankkimaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä saamaan käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

 

 

Comments are closed.