Nopeita kokeiluja hyvinvointia lisäämään

Helsingin Kalasatamaan valmistuu uusi terveys- ja hyvinvointikeskus keväällä 2018. Tulevaisuuden palveluvalikoimaa rakennetaan jo ennen keskuksen avaamista. Yhteistyössä Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelman kanssa haetaan nyt ratkaisuja teeman “Kalasatama liikkeelle!” -kokeiluilla. Tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti liikuntaa lisäämällä.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ostaa pieniä, 1 000–6 000 euron arvoisia ketteriä kokeiluja. Tavoitteena on tuoda innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön ja kannustaa näiden avulla heitä liikkumaan enemmän. Samalla yritykset saavat tilaisuuden testata uusia palvelujaan ja kerätä suoraa palautetta kaupunkilaisilta.

Kalasatama liikkeelle!

Liikunnalla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin. Jo kohtuullinenkin määrä päivittäistä liikuntaa laskee kohonnutta verenpainetta ja kolesteroliarvoja. Säännöllinen päivittäinen liikunta parantaa myös esimerkiksi diabeteksen hoitotasapainoa. Usein kynnyksenä on liikunnan aloittaminen ja rutiinien muodostaminen.

Syksyllä toteutettavalla “Kalasatama liikkeelle!” -kokeilukierroksella etsitään ratkaisuja, jotka edistävät liikkumisen positiivisia vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Tarjouskierrokselle haetaan uusia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi ja edelleen kehitettäviksi yhteistyössä terveyskeskuksen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.

Kokeilujen kohderyhmänä ovat kaupunkilaiset, joilla on korkea verenpaine, ylipainoa tai tyypin 2. diabetes ja joiden hyvinvointia voidaan merkittävästi edistää liikunnan lisäämisellä arkeen. Haasteena on erityisesti sellaisten ratkaisujen luominen, jotka madaltavat kynnystä liikunnan aloittamiseen ja auttavat uusien rutiinien rakentamisessa.

Tarjouskierroksella valittiin mukaan kaksi kokeilua

Kalasatama Liikkeelle! -tarjouskierros haki kevään aikana nopeita kokeiluita, jotka liikuttavat kaupunkilaisia ja vaikuttavat positiivisesti kaupunkilaisten hyvinvointiin. Valittujen kokeilujen kohderyhmänä ovat kaupunkilaiset, joiden hyvinvointia voidaan merkittävästi edistää liikunnan lisäämisellä arkeen.

Kevään tarjouskierrokselle saatiin yhteensä 17 tarjousta, joista valittiin syksyllä käynnistyvälle kierrokselle kaksi kokeilua. Kokeilutarjouksia saatiin pääasiassa yrityksiltä, mutta lisäksi muutamia ammattikorkeakouluja osallistui tarjouskierrokselle. Tarjousten arviointiin osallistui asiantuntijaraadin lisäksi Vallilan terveysaseman henkilökuntaa

Syksyn nopeiksi kokeiluiksi valittiin hankittavaksi kaksi kokeilua Kisakallion ja Coach4Pro:n KisakallioHealth Skills, sekä Laurean koordinoima ”Kokeillen liikkeelle”, joka toteutetaan yhteistyössä Smartifierin & Bandcizerin (DK) kanssa. Lisäksi yhdelle kokeilulle voidaan tarjota mahdollisuutta validoida konseptia terveysaseman ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.

Tarjouskierros oli avoinna 24.4.–31.5.2017 ja tavoitteena on ollut valita 2–3  kokeilua (max.6000 euroa). Kokeiluissa tehtävien hankintojen määrä voi olla yhteensä enintään 15 000 euroa. Kokeilut käynnistyvät syyskuussa 2017 ja ne toteutetaan 1–6 kuukauden aikana yhteistyössä Vallilan terveyskeskuksen kanssa.

Arviointi ja valinta

Kokeilut valittiin tarjousten perusteella ja arvioinnit tekivät asiantuntijaraati. Sosiaali- ja terveysviraston Kalasataman kokeilu- ja kehitysalustan ohjausryhmä teki lopulliset valinnat. Arviointikriteerit olivat seuraavanlaiset:

Sopivuus terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintamallin
– Ratkaisu parantaa sosaali- ja terveyspalveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta.
– Ratkaisulla on myös vaikutusta terveyserojen kaventumiseen

Kokeilun innovatiivisuus
– Palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiisuus
– Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia johonkin haasteeseen

Palvelun skaalautuvuus
– Ratkaisun geneerisyys terveys- ja hyvinvointikeskuskonseptin ja toimintatavan kehittämisen kannalta
– Palvelun ja liiketoimintamallin toimivuus
– Mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi
– Pystytään toteuttamaan Kalasatamassa/kaupungissa

Toteuttajat ja resurssit
– Osallistuvan tiimin osaaminen
– Toteuttajan muut resurssit (esim. rahoitus ja yhteistyö)
– Mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen
– Toteuttajana enemmän kuin yksi organisaatio

Fiksu, ketterä ja käyttäjälähtöinen
– Palvelussa/ tuotteessa hyödynnetään digitaalisuutta ja dataa
– Kehityksessä hyödynnetään ketterän kehityksen menetelmiä
– Palvelu tuottaa lisäarvoa loppukäyttäjille

4.5. Infotilaisuuden materiaalit voit ladata tästä: 

Nopeat_kokeilut_Info_2017
Sote_kokeilualustana_SannaHartman040517
Kalasatama THK & kokeilut _LarsRosengren
Loppukäyttäjännäkökulma

Lisätietoja:

Sanna Hartman
Yritysasiamies, Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin kaupunki
sanna.hartman(at)hel.fi
Puh. 040 634 1594

Kaisa Spilling
Forum Virium Helsinki
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
Puh. 040 744 8831

Lisätietoa jo toteutetuista kokeiluista: //fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut/tutustu-kokeiluihin/

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Vuosina 2016–2017 Fiksu Kalasatama ostaa 15–20 nopeaa kokeilua kirittämään fiksujen urbaanien palveluiden leviämistä. Kokeiluilla halutaan auttaa palvelun kehittäjiä hankkimaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä saamaan käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Comments are closed.