Arjen kulutusdata paljastaa hiilijalanjäljen

Kotihiili-kokeilu oli mukana Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmassa. Kevään aikana toteutettu kokeilu teki näkyväksi reaaliaikaisen datan mahdollisuuksia ihmisten kulutusvalintojen ohjaamisessa. Kokeilun lopuksi järjestettiin yhteiskehittämistilaisuus, joka kokosi palvelun kehittäjät, päivittäistavarakaupan edustajat, tutkijat sekä ympäristöalan asiantuntijat keskustelemaan kokeilussa kertyneistä opeista sekä sukeltamaan kestävän arjen valintoihin, kaupunkilaisten kulutustottumuksiin ja niiden ohjaamiseen.

Kotihiili-kokeilussa oli mukana 17 Kalasataman asukasta, jotka intensiivisen kolmen viikon aikana tarjosivat käyttöön tietoa liikkumisestaan, ruokailuistaan sekä energiankäytöstään ja vastineeksi saivat sparrausta ja ideoita oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Oma Kotihiili -sivulla henkilökohtainen energia-, ruoka- ja liikkumisdata saivat kiinnostavan visuaalisen muodon. The Natural Stepin vetämää nopeaa kokeilua olivat mukana toteuttamassa myös Seneqo (datan käsittely) ja Miils (ruokadatan keräys).

Tilaisuuden alkuun kuluttajatutkimuksen professori Eva Heiskanen pohti alustuksessaan asukkaiden roolia aktiivisina toimijoina fiksun asumisen kulutusvalinnoissa. Hän nosti esille, miten on hyvä luoda käsitystä ekologisesta elämästä normina, sillä yksilöiden käyttäytymistä muovaa usein halu toimia kuten on yleisesti tapana.

Oma data ja Kalasataman energiadatapioneerit

Tutkija Kai Kuikkaniemi HIIT:istä valotti oma data -ajattelua ja antoi käytännön esimerkkejä omadatan (MyData) tarjoamista mahdollisuuksista. Kuikkaniemi työskentelee myös S-ryhmän kuluttajapalveluiden parissa, ja esitteli minkälaisia toiminnallisuuksia asiakas voi tulevaisuudessa saada esimerkiksi osana mobiilipalveluitaan. Keskeinen haaste on esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä kertovan tiedon liittäminen ruokaostoksista kerättävään tietoon. Puuttuvat yhdenmukaiset standardit ja tuotekohtaisen päästötietojen saatavuus on lisäksi oma haasteensa.

Kalasatamassa asuu myös energiadatapioneereja. Hiljattain valmistunut pro gradu paneutuu Kalasatamassa asuvaan pariskuntaan jotka ottivat datastaan kaiken irti ja seurasivat sekä minimoivat kulutustaan lukuisin keinoin. Keskeinen tekijä oli päivittäinen kumppanilta saatu tuki sekä eräänlainen “arjen pelillistäminen”, joka motivoi paria. Kotihiili-kokeilu toi naapuruston yhteen vähentämään hiilijalanjälkeään.

Osallistujilla oli hyvin erilaisia tulokulmia datan hyödyntämiseen. Yhtä mieltä oltiin siitä, että tärkeää on taata asukkaalle riittävä kontrolli kertyvän tietomäärän helppoon hallintaan. Mielipiteet jakautuvat yhä siinä, millainen malli tähän parhaiten soveltuu ja kuinka kiinnostuneita ihmiset todella ovat tuottamastaan datasta. Haasteena on datan luovuttaminen helposti ja tarpeeksi tietoturvallisesti kolmansille osapuolille. Tulevaisuuden haastena on, miten luodaan avoimia dataa hyödyntäviä ekosysteemejä, joihin eri toimijat voisivat tukeutua luodessaan uusia palveluita hiilijalanjäljen ympärille. Hiilijalanjälki ei myöskään yksin riitä vaan se saatava osaksi muuta henkilökohtaista dataa (mydata).

Oma data mahdollistaa yksilölliset palvelut

Data on kuitenkin vain väline ja työkalu, mutta todellinen kysymys piilee siinä, mihin sitä kannattaa käyttää. Työpajassa työstettiin palveluaihiota tulevaisuuden asumispalveluista, jotka hyödyntäisivät yhä paremmin omadataa. Ideoita riitti talojen energiatehokkuuden optimoinnista tulevien Kalasataman tornitalojen asukkaiden arjen hyvinvointipalveluihin. Terveysdataa voisi käyttää kokoamaan asukkaalle räätälöidyn ruokalistan, terveellisen sekä matalahiilijalanjälkisen ja tietenkin kotiin toimitetun kauppakassin. Jätedataa seurattaisiin ja hyvistä “suorituksista” voidaan palkita.

Lisäksi miettittiin palveluja arjen liikkumista  ja ajankäyttöä helpottamaan, jotka sopivat hyvin Kalasataman “tunti lisää aikaa” -visioon. Asukas voisi saada sovellukselta reittiehdotuksia tukemaan fiksua arjen liikkumista. Hiilijalanjälkiajattelu ja sujuva arki yhdistyisivät kännykkään juuri oikealla hetkellä, paikkatiedon avulla tulevalla muistutuksessa “muista koukata kaupan kautta”. Lokaation pohjalta palvelu voisi myös tarjota ehdotuksia siitä mitä lähellä voisi tehdä: “sinulla on tunti aikaa, muistathan että kirjasto on kulman takana!”.

Kokeilu osoitti erityisesti, miten tärkeä rooli visualisoinneilla on oman datan ja hiilijalanjäljen hahmottamiseen ja tietojen hyödyntämiseen. Silti työpajassa todettiin, että hiilijalanjälkidata ei yksin riitä, vaan se pitäisi integroida osaksi muuta arjen kulutusdataa. Kaupan toimijoille ja muille paremman arjen ratkaisijoille on esitetty haaste kytkeä data asukkaan tarvitsemiin palveluihin – ensimmäiset askelet ovat lupaavia!

Perehdy tilaisuuden esityksiin:
Eva Heiskanen, Helsingin yliopisto: Asukkaat aktiivisina toimijoina
Kai Kuikkaniemi, HIIT: Mydata
Outi Ugas, The Natural Step: case Kotihiili

Lisätietoja:

Outi Ugas
Toimitusjohtaja, The Natural Step
[email protected]

Maija Bergström, hankekoordinaattori
Fiksu Kalasatama
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi
@maijalea

Comments are closed.