Tule kokeilemaan hyvinvointiratkaisuja Kalasatamaan!

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelman tarjouskilpailu on nyt auki! Avoimessa tarjouskilpailussa etsitään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. Kokeilujen toivotaan edistävän kaupunkilaisten hyvinvointia ja hyödyntävän myös rakennettua ympäristöä eri tavoin. Tarjouskilpailu on avoinna 15.2.2018 saakka ja siihen voi tarjota kokeilua mukaan sähköisellä lomakkeella. Kokeilun arvo voi olla enintään 8000 euroa.

Tarjousten perusteella asinatuntijaraati valitsee ohjelmaan enintään 10 tiimiä. Tiimit kutsutaan yhteiskehittämään ratkaisuja 7.3.2018 järjestettävään Co-creation Jamiin. Jatkojalostetut ratkaisut esitellään yhteistyökumppaneista koostuvalle asiantuntijaraadille Pitsaus-iltapäivässä 13.3.2018. Esitysten perusteella valitaan 3–5 kokeilusprinttiä, jotka käynnistyvät Kalasatamassa kevään ja syksyn 2018 aikana. Kokeilusprintissä voi olla mukana useampi toimija. Hankittavien kokeilujen enimmäisarvo on yhteensä 40 000 euroa.

Kokeilujen kautta uusia hyvinvointipalveluita

Kalasatama Wellbeing -haasteessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja urbaaniin hyvinvointiin. Kokeiltavaksi ja yhteiskehitettäväksi haetaan ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin. Kokeilujen kohderyhminä ovat muun muassa kalasataman asukkaat, yksityisten hyvinvointipalvelujen tuottajat, REDI-kauppakeskuksen asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Haasteessa etsitään vastauksia kahteen kysymykseen. Ensinnäkin,  miten kaupunkilaiset voisivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään arjessa? Erityisesti digitaalisista ratkaisusta ja niihin liittyvistä palveluista toivotaan vastausta tähän kysymykseen.

Toinen kysymys liittyy kaupunkiympäristöön ja sen vaikutuksiin; miten kaupunkiympäristö voisi tukea asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia? Toisin sanoen, miten ratkaisut voivat hyödyntää fyysisiä kaupunkitiloja ja asuinympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kaupunkilaisten hyvinvoinnin kohentamiseen. Ratkaisu voi perustua esimerkiksi olemassa olevaan dataan, kuten paikkatietoon.

Yrityskumppanit tiiviisti mukana

Kalasatama Wellbeing -haaste tarjoaa pk- ja startup -yrityksille mahdollisuuden yhteiskehittää ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä käyttäjien ja yrityskumppaneiden kanssa. Kokeiluohjelman kumppaneina ovat Kalasataman uusi hyvinvointi- ja terveyskeskus, SRV yhtiöt, Kesko oyj sekä CGI Suomi Oy. Kokeilun tulee kytkeytyä yhteistyökumppaneiden toimintaan Kalasataman alueella, mutta kokeilu voidaan osin toteuttaa myös muualla kaupungissa.

Kokeilussa voidaan joko kehittää jo olemassa olevaa ratkaisua uuden käyttäjäryhmän kanssa tai luoda siihen uusia ominaisuuksia. Kyse voi myös olla uudenlaisesta liiketoimintamallista tai keinosta ottaa yhteistyökumppanit mukaan.

Kokeilut ovat osa Co-Designing Wellbeing -hanketta, jossa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluita kokeillaan yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Vuoden mittaista hanketta vetää Forum Virium Helsinki Oy ja projektin kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Uudenmaanliiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksen kautta.

Lisätietoja:

www.kalasatamawellbeing.fi

Forum Virium Helsinki
Kaisa Spilling
Kehityspäällikkö
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi
+358 40 744 8831

 

Comments are closed.