Vertaisohjaajien tapaaminen aloitti KuntoKavereiden kokeilun Kalasatamassa

Kalasatamassa aloittaa pian kolme ikäliikuntaryhmää, joissa pääsee liikkumaan yhdessä ja kohentamaan kuntoa vertaisohjaajien tukemana.

Kuntoutussäätiö ja Movendos Oy ovat käynnistäneet KuntoKaverit-kokeilunsa, jossa kehitetään uudenlaista vertaislähiliikunnan toimintamallia. Kokeilu on osa Fiksun Kalasataman nopeiden kokeilujen ohjelmaa.

“Movendoksen kanssa yhteistyötä oli ideoitu alustavasti jo aiemmin, mutta Fiksun Kalasataman nopeat kokeilut antoivat sopivan kimmokkeen yhteisen kokeilun toteuttamiselle. KuntoKaverit-kokeilussa haetaan tapaa tuoda ihmiset yhteen kohtaamaan toisiaan ja liikkumaan yhdessä. Eläkeikäiset voivat liikunnan kautta tutustua lähiverkostoihin. Niille, joilla on jo tuttuja alueella, palvelu tarjoaa tukea liikuntaan”, kertoo Maari Parkkinen Kuntoutussäätiöltä.

Sosiaali- ja terveysvirasto on mukana toteuttamassa syksyn nopeiden kokeilujen ohjelmaa ja seuraa kiinnostuksella kokeilun tuomia oppeja uusista ratkaisuista, jotka parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia. Elinkeinoasiamies Sanna Hartman Helsingin kaupungilta toteaa: “Olen todella iloinen, että kokeilua tekee Kuntoutussäätiön ja Movendoksen kaltainen työpari, joiden erilainen tausta ja osaaminen täydentävät toisiaan. Aloituspalaverissa oli innostunut ja välitön tunnelma, vertaisohjaajilla näytti olevan todellinen tekemisen into. Positiivisesti yllätyin myös siitä, kuinka nopeasti vertaisliikuntaryhmät ovat saaneet ilmoittautuneita.”

Vertaislähiliikuntapalvelun ajatuksena on yhdistää samalla asuinalueella asuvia liikkumaan yhdessä vertaisohjaajan johdolla. Muutokset arjen rutiineihin kuten liikkumiseen ovat usein vaikeita, jolloin lähiliikuntaryhmä kannustaa pieniinkin muutoksiin. Ryhmä kokoontuu noin kerran viikossa ja Movendoksen etävalmennustyökalun avulla vertaisohjaajat voivat perinteisen ryhmäohjaamisen rinnalla kokeilla myös ryhmäläisten yksilöllisempää valmennusta.

14393431_10154106306119858_877847171_o-1

Tapaamisessa olivat mukana vertaisohjaajat Leila, Heidi sekä Leena (ei kuvassa) Maari Parkkinen ja Timo Ilomäki Kuntoutussäätiöltä sekä Paula Mäkeläinen Movendokselta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KuntoKavereiden liikuntaryhmiin vertaisohjaajiksi innostui mukaan kolme henkilöä, joilla oli kaikilla kokemusta ryhmäliikunnan ohjaamisesta. Vertaisohjaajan rooli on olla tukemassa ja kannustamassa ryhmäänsä sekä toimia kokemusasiantuntijana. Aloitustapaamisessa vertaisohjaajat tutustuivat toisiinsa ja kokeilun järjestäjiin. Lisäksi käytiin läpi kokeilun toteutusta ja tavoitteita sekä opeteltiin Movendoksen etävalmennus -sovelluksen käyttöä. Sovellus tukee omatoimista harjoittelua ja mahdollistaa viestinnän tapaamisten välissä. Sovellusta kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa vertaisohjaajien kanssa.

Iso elämänmuutos, muutto uuteen kaupunkiin innosti Leilan lähtemään mukaan vertaisohjaajaksi. KuntoKaverit-ryhmän vertaisohjaaminen toimii pehmeänä laskuna aiemmin monta kertaa viikossa joogatunteja ohjanneelle. “Pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja porukan kanssa tekemään asioita”, hän innostuu.

Heidillä taas on omakohtaista kokemusta liikunnan avulla kuntoutumisesta. “Haluan kannustaa, että vaikka sattuu, niin toiminnan ja tekemisen kautta tulee hyvä olo”, Heidi kertoo.

KuntoKaverien kokeilu tuo oppeja vertaisryhmän toiminnan tukemisesta etävalmennussovellusta hyödyntäen. Vertaisohjaajien kokemukset ovat arvokasta palautetta sovelluksen kehittämiseen, sillä aiemmin työkalua on käytetty ammattilaisten ja asiakkaan väliseen kommunikaatioon sekä työskentelyyn tapaamisten välillä. Movendoksen, Kuntoutussäätiön, vertaisohjaajien ja osallistujien panostuksella Kalasatamassa valmistuukin uusi resepti matalan kynnyksen naapurustoliikuntaan.

 

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma tuo älykkäitä palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ohjelma kiihdyttää hyvien palveluaihioiden kehittymistä liiketoiminnaksi. Ratkaisuja kehitetään ja testataan yhdessä asukkaiden kanssa.

Syksyn uudet kokeilut, Kuntokaverit ja Auntie, tuovat innovatiivisia lähipalveluita kaupunkilaisten käyttöön. Kokeilut tuovat uusia ratkaisuja parantamaan kaupunkilaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palvelut täydentävät Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita. Valinnat tehtiin 37 tarjouksen joukosta.

Comments are closed.