Witrafi tuo pysäköinnin vertaisvuokrauspalvelun Helsinkiin  

Fiksussa Kalasatamassa kokeillaan joustavaa pysäköintiä osana nopeiden kokeilujen ohjelmaa. Pysäköinnin tehostaminen kaupunkiympäristössä helpottaa kaupunkilaisten arkea, lyhentää matkoihin kuluvaa aikaa ja vähentää parkkipaikkojen kokonaistarvetta. Sekä kaupungille että autoilijoille on tärkeää saada nykyistä kätevämmin tietoa siitä, missä on tilaa pysäköidä ja missä taas autoja on tungokseksi asti.

Pysäköinti on kaupungissa aina ajankohtainen aihe. Witrafi Oy:n Rent-a-park tuo pysäköinnin vertaisvuokrauspalvelun ensimmäisten joukossa Pohjoismaihin. Kokeilu avaa parkkipaikkojen omistajien käyttämättömät tai vajaalla käytöllä olevat paikat kaikkien autoilijoiden varattavaksi. Palvelun avulla autoilija löytää helposti vapaan parkkipaikan ja voi olla varma, että parkkeeraaminen perillä onnistuu vaivattomasti, ilman turhaa etsimistä. Rent-a-park tuo lisäarvoa autoilijoille ja luo uusia ansaintamahdollisuuksia parkkipaikkojen tai esimerkiksi parkkihallien omistajille.

Myös Barking-niminen palvelu käynnistänyt vastaavanlaisen toiminnan Helsingissä. Yhtiö kertoi keväällä, että Barking avasi ensimmäiset kohteet autoilijoiden käyttöön huhtikuun puolivälistä lähtien asunto-osakeyhtiöiden parkkihalleissa Helsingissä. Barkingin palvelun avulla sekä yksityisillä henkilöillä että yrityksillä on mahdollisuus saada parkkipaikoistaan vuokraa.

Kokeilu toteutetaan koko Helsingin alueella. Kalasatama toimii yhtenä keskeisenä testialueena ja käyttäjiltä halutaan oppia erityisesti, houkutteleeko se tai vastaavat alueet joustavien parkkipaikkojen varaajia. Lisäksi kokeilussa halutaan selvittää minkälaisiin tarkoituksiin paikkoja tarvitaan: onko Kalasatamassa tarvetta liityntäpysäköintiin tai autojen pidempiaikaiseen pysäköintiin? Teurastamon ja Suvilahden monipuoliset tapahtumat sekä alueen lukuisat toimistorakennukset ja Kalasataman autoton kortteli tarjoavat kiinnostavan ympäristön kokeilun toteuttamiselle.

Rent-a-park -kokeilusta oppeja ja konkreettisia hyötyjä

Rent-a-park tuo konkreettisia hyötyjä parkkipaikkojen omistajille, jotka ansaitsevat vuokratuista paikoista rahaa. Parkkipaikan etsimisestä syntyy myös mittava osa kaupunkiliikenteen päästöistä. Näin jokainen listattu paikka vähentää osaltaan päästöjä sekä aikaa, joka kuluu vapaan paikan etsimiseen. Kaupunkilaisen näkökulmasta palvelu tuo arkeen jouhevuutta ja sujuvuutta.

Witrafin kokeilu toteutetaan yhteistyössä Laatukilpi Oy:n ja Suomen pysäköintipalvelu Oy:n kanssa. Partnereille keskeistä on palvelun liiketoimintamallin testaaminen; onko uudelle markkinapaikalle kysyntää? Kaikki yrityspartnerit rekrytoivat kokeilun aikana uusia parkkipaikkojen tarjoajia, kuten alueen kiinteistöyhtiöitä, julkisia toimijoita ja muita alueen toimijoita.

Käyttäjäkunnan kasvattaminen osana kokeilua on tärkeää. Kokeilussa halutaan oppia, miten vapaita paikkoja tarjoavat kumppanit löytyvät parhaiten. Entä miten potentiaaliset paikkojen tarjoajat ottavat vastaan palvelun? Kokeilussa kartoitetaan myös, miten älylukitusta ja esimerkiksi kaupungin tarjoamaa avointa dataa voitaisiin hyödyntää palvelussa.

Kokeilu on alkanut markkinakartoituksella, palvelun testauksella sisäisesti ja henkilöstön rekrytoinnilla. Uuden tiedon ja resurssien avulla olemme päässeet hyvin vauhtiin paikkojen hankinnassa palveluun. Ensimmäisiä kokemuksia haetaan parhaillaan rajatulta käyttäjäryhmältä. Olemme myös suunnitelleet palvelun varsinaista lanseerausta suurelle yleisölle, kevään kuluessa.”, kertoo Sampsa Siitonen Witrafilta.

Kokeilussa halutaan oppia monipuolisesti erilaisista pysäköinnin vertaisvuokraukseen vaikuttavista tekijöistä ja tilanteista. Lisäksi kerätään käyttäjäpalautetta, jotta palvelua voidaan kehittää käyttäjälähtöisemmäksi ja parantaa palvelun teknisiä ominaisuuksia. Kevään aikana kokeilussa selvitetään myös tapahtumapysäköinnin tarpeita.

Viime keväänä Fiksun Kalasataman nopeissa kokeiluissa Tuup toteutti Suomen ensimmäisen asukkaille suunnattu liikkuminen palvelun -kokeilun. Witrafin kokeilu jatkaakin kiinnostavasti uudenlaisten jakamiseen perustuvien liikkumisen palveluiden kehittämistä, kun Kalasataman valtaa vuorostaan pysäköinti palveluna.

Lisätietoja: 

Sampsa Siitonen, Witrafi
[email protected]

Comments are closed.