Kalasatamassa kokeillaan fiksua palvelua sähköautojen lataamiseen

Lähivuodet lupaavat mittavaa kasvua sähköautoilulle. Tulevaisuudessa sähköautot yleistyvät, jolloin autojen latauksen sujuvuus ja sähkönkäytön optimointi tulee olemaan keskeinen tekijä asuinkiinteistössä. Kiinteistöihin tarvitaan lataustolppia, sähköä ja ketteriä uusia palveluita. Parkkisähkö kokeilee Kalasatamassa uudenlaista ratkaisua tiiviisti taloyhtiöiden kanssa.

Osana kevään nopeiden kokeilujen ilmastopositiivista kierrosta Parkkisähkön Smart Minigrid -kokeilussa kehitetään uudenlaista, helppokäyttöistä palvelumallia tukemaan sähköautoilua. Parkkisähkö tuo sähköautojen lataukseen palvelumallin, jonka ansiosta kiinteistön ei tarvitse itse ostaa ja ylläpitää latausjärjestelmää, vaan Parkkisähkö toteuttaa tämän palveluna.

Aurinkoenergian ja sähköautojen latauksen yhdistämistä on jo kokeiltu maailmalla, mutta Suomessa siitä ei juuri ole kokemusta. Kalasatamassa sähköautojen lataukseen käytettävää sähköä tuotetaan nyt paikallisesti aurinkoenergialla.

Katso Parkkisähkön esittelyvideo Kalasataman kokeilusta: https://vimeo.com/217984236/30ca0c758e

Asukaslähtöinen kokeilu

Kokeilu on käynnistynyt maaliskuussa kahdessa taloyhtiössä ja yhdessä erillistalossa Kalasatamassa.
Asunto Oy Helsingin Zeniitin ja Asunto Oy Helsingin Atsimuutin yhteiskäyttöisessä autohallissa muunnetaan aluksi viisi “perinteistä” lämmitystolppaa älykkäiksi sähkönlatauksen mahdollistaviksi tolpiksi Parkkisähkön kehittämällä ratkaisulla. Tarvittaessa älytolppien määrää voidaan vielä lisätä kahdeksaan asti. Kokeilua varten myös yhteen Townhouse-tyyppiseen erillistaloon asennetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettävä 3 kW:n aurinkosähköjärjestelmä.

Kokeilun aikana kerätään kokemuksia sähköautojen lataamisesta suuremmissa asuinkiinteistöissä. Kokeilulla selvitetään, miten uudenlainen palvelumalli vastaa autoa käyttävien asukkaiden tarpeita. Samalla haetaan mahdollisia kehityskohtia niin palvelumallin kuin teknisten ratkaisujen osalta. Kokeilun aikana myös tunnustellaan vaikuttaako latausmahdollisuus omassa kiinteistössä kynnykseen sähköauton hankinnalle. Palvelumallin lisäksi tarkoituksena on seurata aurinkoenergialla tuotetun sähkön määrää, ja pyrkiä optimoimaan paikallisesti tuotetun energian hyödyntämistä.

”Yhteistyö osallistuvien taloyhtiöiden kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja kokeiluja suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä. Asukkaille osoitettu kysely osoittaa kiinnostusta mm. yhteiskäyttösähköautoa kohtaan. Enemmistö vastaajista näkee, että sähköautojen latausvalmius nostaa kiinteistön arvoa. Parkkisähkön latauspisteet ja Naps Solar Systemsin aurinkopaneelit on asennettu ja niiden käyttö on alkamassa. Mahdollisimman monia autoliikkeitä pyritään nyt saamaan mukaan kokeiluun ja tuomaan täyssähkö- ja pistokehybridiautojaan asukkaiden kokeiltaviksi.”

– Markku Peräniitty, Parkkisähkö Oy

Sähköautoiluun mallia puhelinoperaattoreilta

Parkkisähkö toimii kuten matkapuhelinoperaattori: Liittymän omistaja maksaa kuukausimaksun ja maksun käytetystä sähköstä kuukausilaskutuksella toteutuneen kulutuksen mukaan.

Polttomoottoriautojen ja sähköautojen lämmitystä voidaan etäohjauksen ja ohjelmoinnin avulla säädellä. Tämän mahdollistaa puhelimen kautta toimiva sovellus. Lämmitysratkaisu tulee todennäköisesti laskemaan sähkönkulutusta, sillä lämmityksen kestoa voidaan säätää ulkona vallitsevan lämpötilan mukaan. Palvelun käyttö tuo helppoutta arkeen, kun käyttäjä voi ajastaa auton lämmityksen älypuhelimestaan.

Parkkisähkö Oy on helsinkiläinen yritys, joka kehittää sähköautojen latausteknologiaa ja tarjoaa palvelumallilla latauspalveluita asuin- ja liikekiinteistöille

Lisätietoja: 

Markku Peräniitty, Parkkisähkö Oy
+358 40 5787848
[email protected]
www.parkkisahko.fi

Comments are closed.