Kokeilukulttuuria ja kapinahenkeä Kalasatamaan!

Perjantaina 11.4.2014 Forum Virium Helsinki järjesti Narikkatorilla yrityksille työpajan, jonka tavoitteena työstää Fiksu Kalasatama -visiota. Mukaan tilaisuuteen oli kutsuttu sekä rakennuttajia että älykkään kehittämisen toimijoita.

Työpajassa kartoitettiin älykkään kaupungin palveluideoita  ja toivottavia kehityssuuntia ryhmissä. Mietittiin, millaiset palvelut rakentavat tulevaisuudessa parempaa arkea  kalasataman asukkaille,  työntekijöille ja yrittäjille. Lisäksi keskusteluissa sivuttiin sitä, miten nämä palvelut voitaisiin Kalasataman alueella tuottaa.

Yhteisöllisyys on elävän kaupungin edellytys

Elävä kaupunki rakentuu ihmisistä ja yhteisestä tekemisestä. Tähän kannustavat kaikille avoimet matalan kynnyksen tapahtumat ja yhteiset tilat, kuten korttelikahvilat. Yhteisöllisyys ja sen myötä syntyvä naapurustokulttuuri puolestaan tukevat tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttöä. Erityisesti yrityksille tämä kehitys voi tarjota uusia mahdollisuuksia, sillä esimerkiksi yhteiskäyttöön liittyviä liiketoimintamalleja ei juurikaan ole vielä olemassa.

Tulevaisuuden palvelukonseptit säästävät aikaa 

Parempaa arkea rakennetaan ideoilla, joissa tavoitteena on ajan säästäminen. Lisää omaa aikaa saisi arjen palveluilla, kuten kauppakassien toimituksella kotiin, yhteiskuljetuksilla, jonotusaikojen minimoinnilla terveyskeskuksessa ja yhteisruokailuilla.

Myös joustavat liikkumisen palvelut voisivat helpottaa arkea ja tarjota nykyistä enemmän vaihtoehtoja. Parempaa arkea tukevat yhteiskäyttöiset ajoneuvot ja monipuoliset liikkumispalvelut, kuten kaupunkipyörät ja kyytipalvelut. Ajantasainen joukkoliikenteen info mahdollistaa parempia palveluita ja vähentää autojen määrää vapauttaen näin tilaa ihmisille.  

Älykäs koti tuo turvaa ja sujuvuutta arkeen

Tulevaisuuden koti on aktiivisesti älykäs. Jo nykyiset älykkäät järjestelmät voivat varoittaa työpaikalla tulevasta flunssa-aallosta tai kertoa asukkaille kustannustehokkaimman ajan pestä pyykkiä tai lämmittää sauna. Tekniikkaa voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä monipuolisemmin esimerkiksi rakennusten kuntoseurannassa, sisäilmanlaadun valvonnassa tai energian kierrätyksessä. 

Älykkääseen asumiseen kuuluvat erilaiset etäpalvelut tuovat asukkaiden arkeen joustavuutta ja huolettomuutta. Myös kodin kulutusta, kuten viileän tai lämpimän ilman tuotantoa, on mahdollista ohjata nykyistä tarkemmin. Hyvin toimivat tekniset ratkaisut auttavat asukkaita tekemään vihreitä valintoja ja saavuttamaan hiilineutraalin arjen.

”Kalasatama – kapinallinen kokeilukaupunki”

Kalasataman mahdollisuuksina nähtiin juuri kokeilut ja lupa epäonnistua. Vilkasta keskustelua käytiin siitä, mitkä ovat kokeilukulttuuria edistäviä ja estäviä tekijöitä. Koska lupaavat ideat kaatuvat liian usein kaupungin byrokratiaan ja lakipykäliin, osallistujat peräänkuuluttivat ”älykkään kaupungin kokeilulakia”. Aiheen tiimoilta syntyi jopa alustavaa julistekuvitusta (ks. kuva). Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että aidosti uusien kaupunkiratkaisujen kehittämiseksi tarvitaan lupa kokeilla ja luoda uutta.

Rakentamalla Kalasataman alueelle moderni infrastruktuuri voidaan tarjota sekä yrityksille että asukkaille hyvät edellytykset uusien palveluiden kehittämiseen. Tulevaisuuden älykkäät palvelut syntyvät avointa, reaaliaikaista dataa hyödyntäen.  Hyvä infra mahdollistaa ketterän kokeilukulttuurin – kun nämä perusedellytykset ovat kunnossa, kuka tahansa voi osallistua kaupungin kehittämiseen.

 

Comments are closed.