Älyä Kalasataman roskahuoltoon ja ylläpitoon

Nopeita kokeiluja Kalasatamassa

 

Osana Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmaa Kalasataman alueen taloyhtiöissä haetaan kokemuksia älykkäiden roska-astioiden käytöstä ja siitä miten dataa voi hyödyntää parantamaan asukasviihtyvyyttä. Lisäksi alueella testataan palautejärjestelmää, jonka avulla asukkaat voivat antaa kännykällään palautetta roskisten ja kalusteiden kunnosta.

Kalasataman Palvelu Oy:n ja taloyhtiöiden ideoima kokeilu tuo älykkäät roskikset alueelle helpottamaan pihojen ja katujen puhtaanapitoa. Yhteispihojen kadunvarsien viiden roska-astiapisteen osalta kokeillaan miten älykäs anturitekniikka tarjoaa mahdollisuuden seurata reaaliaikaisesti roska-astioiden täyttöastetta ja siten vaikuttaa viihtyvyyteen. Sensorit seuraavat roska-astioiden täyttöastetta, kertovat koska astiat pitää tyhjentää ja ilmoittavat  mahdollisista käyttöhäiriöistä.

g Sijoituskartta

Kokeilun aikana halutaan laajemmin kartoittaa miten kerättyä dataa voisi hyödyntää muuten alueen palveluiden kehittämisessä. Tieto kerätään taustasovellukseen, joka seuraa tapahtumia, ohjaa tyhjennyksiä ja kerää tietoa roskavirroista. Kokeilun aikana mietitään, miten roskavirroista, astiakäytöstä ja käyttöhäiriöistä kerättyä dataa voisi hyödyntää. Entä muuttaako älykäs teknologia asukkaiden käyttäytymistä?

Asukaspalautetta mobiilisti

Reaaliaikaisen roskadatan lisäksi dataa kertyy myös  roska-astioiden ja muiden pihakalusteiden tilasta. Tietoa esimerkiksi rikkoutuneista kalusteista tai roskisten aiheuttamista hajuhaitoista kerätään uudenlaisella palautejärjestelmällä. Piha-alueen kalusteisiin, roska-astioihin, imujätejärjestelmän syöttöpisteisiin, leikkitelineisiin, valaisimiin, on kiinnitetty QR/NFC-tägejä, joiden kautta voi mobiilipalvelun kautta antaa palautetta. Palaute välitetään suoraan huoltoyhtiölle tai imujäteyhtiölle, aina oikeaan osoitteeseen. Asukaspalauteen mahdollistavat tunnisteet  löytyvät alkuvaiheessa kolmen taloyhtiön (Stuuvari, Stevari ja Junkki) yhteispihoilta. Kokeilun edetessä ja saatujen kokemusten perusteella aluetta voidaan kuitenkin laajentaa.

“Asukkaat pääsevät antamaan palautetta älypuhelimen avulla.  Sovellus tarjoaa valmiit vaihtoehdot, jotka riippuvat siitä, mikä kohde on kyseessä. Esimerkiksi roskisten kohdalla asukas voi ilmoittaa, jos säiliö on täynnä, töhritty tai rikki. Valaisimien osalta taas vaihtoehdot ovat muuten samat, mutta täyttymisen sijaan voi raportoida, että valaisimen lamppu on palanut”, kertoo Markku Luoto, kokeilun hankekoordinaattori Kalasataman Palvelu Oy:ssä. Kokeilussa siis yhteispihojen viihtyisyydestä huolehtiminen joukkoistetaan koko alueen asukkaille.

Kokeilu tuottaa kiinnostavaa tietoa siitä, onko asukkailla kiinnostusta osallistua tällä tavalla korttelinsa hoitamiseen, sekä tietysti siitä, mistä kohteista palautetta saadaan eniten. Kalasataman Palvelu Oy:n vetämä kokeilu käynnistetään vaiheittain helmi-huhtikuun aikana. Mukana kokeilussa  on viisi alueen taloyhtiötä. Sensoriteknologian roskiksiin tuottaa Enevo ja asukaspalautesovellusta kokeillaan yhteistyössä Lehtovuori-yhtiön kanssa.

Miten palautetta annetaan? 

NFC-toiminto: Kosketa tägiä puhelimella, jolloin palautesivu avautuu automaattisesti. Valitse haluamasi vaihtoehto. QR-toiminto: Lataa sovelluskaupasta laitteeseesi QR-lukija. Kuvaa sillä tägiä, palautesivu avautuu automaattisesti. Valitse haluamasi vaihtoehto.

f Detaljikuva anturista ja palautetägistä

Kalasataman asukasilta 10.3.16 Kuvaaja Linda Manner-15

(Kuva: Linda Manner)

h Palautesovellus puhelimessa - Roskisi Palautesovellus puhelimessa - Sisäpihavalaisin

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma hankkii pieniä kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ensimmäiset neljä kokeilua toteutetaan Kalasatamassa tänä kevään aikana. Nopeiden kokeilujen ohjelman toinen tarjouskierros on parhaillaan käynnissä, nyt haetaan hyvinvointia lisääviä lähipalveluita. Tarjouksia voi jättää 30.4.2016 asti. 

http://fiksukalasatama.fi/rakennuspalikat/nopeat-kokeilut

Comments are closed.