Fiksun Kalasataman Nopeat kokeilut käynnissä: Haussa innovatiivisia lähipalveluita

Fiksun Kalasataman käynnistämät nopeat kokeilut kiihdyttävät uusien urbaanien palvelujen ja liiketoiminnan kehitystä. Ensimmäiset neljä kokeilua ovat parhaillaan käynnissä. Toisella kierroksella haetaan innovatiivisia lähipalveluita, jotka parantavat arjen hyvinvointia sekä täydentävät kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma tuo innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ratkaisuja kehitetään ja testataan yhdessä asukkaiden kanssa. Parhaillaan etsitään uudenlaisia lähipalveluita, jotka tukevat kaupungin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita sekä auttavat asukkaita pärjäämään arjessa. Tarjouksia saatiin huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 38 ja valinnat tehdään toukokuun loppuun mennessä.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus“Nopeiden kokeilujen ohjelmaan tarjottujen ratkaisujen tulisi parantaa palveluiden saatavuutta tai kattavuutta, helpottaa asiointia tai laajentaa nykyistä palvelutarjontaa. Kalasatamaan avataan vuonna 2018 terveys- ja hyvinvointikeskus, jonka tiloja ja palvelutarjontaa suunnitellaan ja kehitetään parhaillaan. Kokeiluista haluamme oppia, miten uudenlaisia sujuvia palveluita voisi rakentaa tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointikeskukseen”, kertoo ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Ratkaisuja etsitään kahdelle hyvin erilaiselle kohderyhmälle: toisaalta palveluita hyvin usein ja paljon käyttäville asiakkaille, joilla on tarvetta myös palveluiden koordinoinnille; toisaalta satunnaisille asiakkaille, jotka käyttävät palveluita harvoin, mutta akuuteissa tilanteissa, jolloin nopeat ja sujuvat palvelut ovat heille erityisen tärkeitä.

Kierros toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Yrityksille uutta liiketoimintaa ja oppeja

Nopeiden kokeilujen ohjelman tarkoitus on kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Palveluita tai niiden aihioita testataan aidoissa käyttötilanteissa. Kokeilut toteutetaan nopeasti, alle puolessa vuodessa, ja tavoitteena on oppia tekemisen kautta.

“Haluamme madaltaa yritysten kynnystä hakea ketterästi oppia ja kokemuksia. Kokeilujen avulla yritykset saavat mahdollisuuden kerätä aitoja käyttäjäkokemuksia jo varhaisessa vaiheessa sekä hyödyntää tätä tietoa palvelunsa kehityksessä”, kertoo Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjelmapäällikkö Veera Mustonen Forum Virium Helsingistä.

Käynnissä olevalla tarjouskierroksella kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto hakee myös keinoja tehdä tiiviimmin yhteistyötä yritysten kanssa.

“Kaupungin tavoittena on sujuva palvelukokemus, mutta hyvinvointia ja kaupungin palveluita saattavat tukea myös muiden palveluntarjoajien tuottamat innovatiiviset palvelut”, muistuttaa Lars Rosengren.

Kalasataman ensimmäiset neljä kokeilua ovat parhaillaan käynnissä. Ne liittyvät älykkääseen liikkumiseen, jätehuollon tehostamiseen, ruokahävikin vähentämiseen sekä paikallisten palveluiden yhteiskehittämiseen. Kokeiluissa on jo kerätty käyttäjäkokemuksia asukkailta ja taloyhtiöistä.

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma hankkii pieniä (1000-8000e) kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Ensimmäiset kokeilut toteutetaan Kalasatamassa tänä kevään aikana. Toinen tarjouskierros hakee hyvinvointia lisääviä lähipalveluita. Toteutettavat kokeilut valitaan toukokuun loppuun mennessä ja ne käynnistyvät syksyllä 2016.

http://fiksukalasatama.fi/nopeat-kokeilut

Comments are closed.