Auntie co-creation toi hyvinvointipalveluiden kehittäjät yhteen

Auntie co-creation toi hyvinvointipalveluiden kehittäjät yhteen

Auntie on digitaalisuutta hyödyntävä, matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu. Sen ideana on tuoda tukea arjen haasteisiin ja käännekohtiin. Osana Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmaa Auntie kokeilee kahta erilaista palveluaan syksyllä ja loppuvuonna 2016, ja kehittää niitä yhdessä käyttäjien kanssa. Kalasataman kokeilussa selvitetään erityisesti käyttäjäkokemuksia sekä eri digitaalisten kanavien vaikuttavuutta. Nopeiden kokeilujen toinen kierros on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Näin myös opit kokeiluista voidaan hyödyntää myös laajemmin kaupungin hyvinvointipalveluiden kehityksessä.

Miten tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut vastaisivat asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin nykyistä paremmin, kokonaisvaltaisemmin ja yksilöllisemmin? Minkälaisia edellytyksiä, uudenlaisia rakenteita ja yhteistyötä nämä tulevaisuuden palvelut vaativat?  Muun muassa näitä kysymyksiä mietittiin 25.11.2016 kun Auntie co-creation kokosi yhteen digitaalisten hyvinvointipalveluiden kehittäjiä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita sekä kaupunki-innovaattoreita Fiksu Kalasatama Living Labiin.

Puheenvuorot johdattivat aiheeseen eri näkökulmista. Tilaisuuden alussa yritysasiamies Sanna Hartman kertoi Helsingin soten kehittämis- ja kokeiluyhteistyöstä yritysten kanssa: ”Haluamme tarjota yrityksille mahdollisuuksia perehtyä Helsingin soten palvelutoiminnan ja asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Näin kokeiluissa kehitettävät ratkaisut voivat yhä paremmin tukea ja täydentää kaupungin omaa palveluntarjontaa. Syksyn kokemukset ovat tuoneet myös meille uusia oppeja digitaalisten hyvinvointipalveluiden kehittämisestä”. Mervi Lamminen, Auntien matron avasi heidän kokemuksiaan Kalasatamassa toteutetusta nopeasta kokeilusta. Kuulimme myös Tuomas Korkalaiselta ja Nina Attilta Helsingin kaupungin neuvolan Perheentuki-palvelun omasta chat-kokeilusta, joka on otettu hyvin vastaan. Neuvolan chat on auki klo 12-14 maanantaista perjantaihin, mutta palvelulle olisi enemmänkin kysyntää.

Mervi Lamminen esitteli Auntien nopeaa kokeilua

Auntien chat-kokeiluissa iloinen yllätys on ollut, miten positiivisena terapeutit ovat chattaamisen kokeneet. Monen on helpompi keskustella anonyyminä, kuten myös neuvolan omassa chat-kokeilussa oli havaittu. Erilaisissa kanavissa on helppo ottaa esille erilaisia asioita. Kun keskustelu käydään kirjoittaen, moni menee jopa nopeammin “suoraan asiaan”, ja voi kertoa rankoistakin kokemuksista vain lyhyen pohjustuksen jälkeen.

Auntien palveluissa on käytetty laajalti eri digitaalisia kanavia ja tehty yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Pieni Piiri -palvelun Matti Kari avasi miten videoneuvotteluja on hyödynnetty Auntien terapiasessioissa. Moodmetricin sormus taas mittaa käyttäjän tunnetiloja, ja sitä tullaan kokeilemaan terapian tukena.

Learning Cafessa kurkistettiin tulevaisuuteen

Laurean fasilitoimassa learning cafessa syvennyttiin kolmeen palvelun kehittämisen näkökulmaan: Auntien käyttäjäkokemukseen, digitaalisten palveluiden mahdollistamiin varhaisen puuttumisen malleihin ja vaikuttavuuteen sekä siihen, miten hoidamme hyvinvointiamme näillä palveluilla vuonna 2030. Tavoitteena oli koota yhteen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä mihin suuntaan varhaisen puuttumisen käytännöt ovat menossa, ja mikä voisi olla Auntien kaltaisten palveluiden rooli tulevaisuuden terveydenhuollossa.

Empatiakartan avulla avattiin asiakasymmärrystä väsyneiden vanhempien tai stressaantuneiden kaupunkilaisten näkökulmasta. Mistä apua voisi saada? Matalan kynnyksen palvelut, kuten Auntie, voisivat myös toimia muun avun piiriin ohjaamisen kanavana niille, joille kevyempi keskusteluapu terapeutin kanssa chatissa ei riitä.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat varhaisen puuttumisen mallit ja asiakkaan ja ammattiavun nopeamman ja täsmällisemmän kohtaamisen. Uudet digitaaliset palvelut voivat tukea diagnostiikkkaa ja oman hyvinvoinnin aktiivisen seuraamisen ja tukemisen, hyvinvointi ei silti ole pelkkää mittaamista. Asiantuntijuuden rooli on jo nyt muutoksessa: ihmiset kuuntelevat vertaisten kokemuksia, ja omat tulkinnat haastavat asiantuntijanäkemyksen. Keskustelussa nousi esille miten vuorovaikutteiset hyvinvointipalvelut kuten Auntien videoyhteyden avulla toteutettavat terapiapaketit voisivat tukea tällaisen tiedon ymmärtämistä ja hyödyntämistä asiakasta parhaiten auttavalla tavalla.

Sama ajatus toistui myös tulevaisuuden hyvinvointipalveluita pohdittaessa. Tulevaisuuden palveluissa asiakkaat ja potilaat tulevat tiiviisti mukaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Digitaaliset palvelut tuovat monenlaisia mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen niin asiakkaan kuin palveluiden tuottajienkin näkökulmasta

 

Tulevaisuudessa käyttäjät ovat yhä tiiviimmin kehittämässä palveluita

Sprinttejä ja käyttäjäymmärrystä

Syksyllä käynnissä ollut kierros nopeita kokeiluja on nyt päättymässä. Miten kokeilu Kalasatamassa sujui? “Auntien kokeilussa on tehty paljon pieniä suunnanmuutoksia, joita toivommekin nopeilta kokeiluilta. Kokeilu on edennyt pienin sprintein, on kartoitettu käyttäjäymmärrystä, uusia digitaalisia kanavia”, kertoo Kaisa Spilling, joka vetää Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmaa.

Vajaassa puolessa vuodessa on testattu uutta chat-ominaisuutta sekä videopuheluiden välityksellä tapahtuvaa apua arkielämän kriiseihin, opittu viestintäkanavista ja käyttäjien toiveista, tehty käyttäjille suunnattu kysely sekä kehitetty liiketoimintamallia. “Auntielle kokeilu on tuonut kullanarvoista tietoa ja osaamista. Ymmärryksemme on kasvanut merkittävästi, sekä loppukäyttäjien että palvelua toimittavien ammattilaisten tarpeisiin liittyen. Pystyimme hyvin ketterästi tekemään koko ajan pieniä muutoksia ja parannuksia palveluumme: keskusteluyhteys oli tiivis niin Fiksu Kalasatama -hankkeen kuin loppukäyttäjienkin kanssa”, kertoo Mervi Lamminen, Auntien matron.

“Meille Auntiessa oli tärkeää päästä tekemään yhteistyötä myös kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa Nopeiden kokeilujen ohjelman kautta. Kokeilun aikana saamamme palaute yllätti meidät todella positiivisesti, ja saimme lisävahvistusta sille, että olemme oikealla polulla tarjotessamme matalan kynnyksen palveluita eri digitaalisilla välineillä hyvin varhaisessa vaiheessa. Ihmiset tarvitsevat tukea jo paljon ennen diagnoosia – ja mikä parasta, kun apua saa ajoissa, ei diagnoosia ehkä koskaan tarvitakaan.”

Auntien ”Matron” Mervi Lamminen ja muu Auntie-perhe luotsaavat palveluaan Kalasatamasta kohti  Euroopan markkinoita

Nopeiden kokeilujen ohjelmaan osallistumisen jälkeen Auntie jatkaa työtä henkisen hyvinvoinnin kentän muuttamiseksi. On kaikkien edun mukaista, että apua on tarjolla eri muodoissa ja kanavissa. Nopeiden kokeilujen ohjelma on entisestään vahvistanut ymmärrystä siitä, että Auntien palveluille on selkeästi kysyntää. Suomen lisäksi Auntie on laajentamassa toimintaa myös muihin Euroopan maihin.

Tilaisuuden esitykset:
Sanna Hartman: Helsingin soten kehittämis- ja kokeiluyhteistyö yritysten kanssa
Mervi Lamminen: Auntien kokemukset nopeasta kokeilusta
Tuomas Korkalainen ja Niina Atti: Helsingin neuvolan chat

Työpajan tulokset esityksenä:
Virpi Kaartti ja Aino Saari, Laurea: learning cafén yhteenveto

Lue myös:
>> Auntiesta tukea arjen haasteisiin ja elämän käännekohtiin (10.10.2016)
>> Psykoterapiaan ohjaus on Suomessa poikkeuksellisen hidasta – apuun otettu nettiterapiat (YLE 16.12.2016)

Comments are closed.