Fiksu Kalasatama -visiotyöpaja

Forum Virium Helsinki järjesti tiistaina 4.3.2014 ravintola Kellohallissa työpajan, jonka tavoitteena oli luoda yhteinen Kalasatama-tarina eli Fiksu Kalasatama -visio. Tilaisuuteen oli kutsuttu niin alueen asukkaita, kaupungin toimijoita, kuin Kalasataman kehittäjiä yrityksistä ja yhteisöistä.

Pienryhmissä pureuduttiin fiksun kaupungin ydinkysymyksiin: mikä tekee arjesta fiksun ja toisaalta, mikä tekee kaupungista älykkään? Kaupunkilaisten arkeen tuodaan fiksuutta vaivattomuudella ja joustavalla liikkumisella. Myös toimiva asuminen ja rauhallinen ympäristö luovat edellytyksiä fiksulle arjelle. Älykkään kaupungin peruspilareiksi nimettiin osallistaminen, toimivat palvelut, liikkuminen, hallinto, ympäristöystävällisyys ja luonnon läheisyys. Myös käyttäjälähtöisyyden merkitystä korostettiin kaikessa toiminnassa.

Ryhmiä pyydettiin valitsemaan kalasataman kehitysideoista ne, jotka kaupunkilaisten näkökulmasta tuntuivat houkuttelevimmalta. Ryhmät nostivat esiin seuraavia teemoja: yhteiskäyttö ja jakaminen (tyhjät tilat, yhteiskuljetukset) sekä arkea helpottavat palvelut, kuten älytalkkari ja virtuaalilääkärin kaltaiset uudet terveyspalvelut. Lisäksi fiksu kaupunki osallistaa kaupunkilaisia päätöksentekoon ja rohkaisee arjen datan käyttöön palveluiden suunnittelussa.

Työpajan osallistujat saivat myös astua rahoittajien saappaisiin ja pohtia, mitkä olisivat Kalastaman alueella houkuttelevimpia sijoituskohteita. Keskusteluissa nousi esiin Kalasatama-kortti, joka mahdollistaisi esimerkiksi autojen ja tavaroiden yhteiskäytön. Myös reaaliaikainen reittiopas, joka tunnistaa ruuhkat ja laskee reitit todellisen liikennetilanteen mukaan, nimettiin houkuttelevaksi investointikohteeksi. Julkisen tilan projekteista innosti katettu puistotie – “Helsinki Highline”.

Työpajan päätteeksi ideoitiin yhdessä sopivaa slogania Kalasatamalle. “Kalasatama on kytköksissä elämään”, “Kalasatama on yhdessä tehty kaupunginosa” ja “Kalasatama on palveluiden paratiisi” ovat esimerkkejä ryhmien ideoista. Moni ehdotuksista korosti nimen omaan Kalasataman alueen yhteisöllisyyttä ja monipuolisia palveluja. Sen sijaan kestävän kehityksen aiheet eivät yllättäen nousseet keskusteluissa kovinkaan vahvasti esille – ehkäpä nykyaikana oletetaan kaiken rakentamisen täyttävän kestävän kehityksen vaatimukset jo lähtökohtaisesti.

Yhteenvedon visiotyöpajan tuloksista voi katso täältä.

Comments are closed.